Poprzednia

ⓘ Wilno (rejon miejski)
Wilno (rejon miejski)
                                     

ⓘ Wilno (rejon miejski)

Rejon miejski Wilno – rejon miejski w południowo-wschodniej Litwie, obejmujący miasta Wilno i Grzegorzewo.

Wilno zamieszkują dane za 2011 rok: Litwini 63.24%, Polacy 16.5%, Rosjanie 11.94%, Białorusini 3.53%, Ukraińcy 1%, Żydzi 0.38%, inne narodowości 3.39%.

                                     

1. Demografia

Urbanizacja:

 • miasta - 529 022

Religie: Dominującą religią jest katolicyzm ok. 350 000 osób, oprócz katolików dużą grupą są także prawosławni - ok. 48 000 i ateiści - ok. 47 000.

Narodowości:

 • Białorusini - 18 924 3.53%
 • inni 3.39%
 • Żydzi - 2 026 0.38%
 • Rosjanie - 63 991 11.94%
 • Litwini - 338 758 63.24%
 • Polacy - 88 408 16.5%
 • Ukraińcy - 5 338 1%
                                     

2. Podział administracyjny

Wilno dzieli się na 21 gmin-dzielnic:

 • Grzegorzewo gmina nie wchodzi w skład miasta Wilna
 • Fabianiszki
 • Werki
 • Rossa
 • Nowa Wilejka
 • Nowe Miasto
 • Szeszkinia
 • Karolinka
 • Zameczek
 • Zwierzyniec
 • Śnipiszki
 • Leszczyniaki
 • Ponary
 • Wilcza Łapa
 • Nowy Świat
 • Stare Miasto
 • Poszyłajcie
 • Antokol
 • Wierszuliszki
 • Justyniszki
 • Żyrmuny

Użytkownicy również szukali:

...
...
...