Poprzednia

ⓘ Oświata w Olsztynie
                                     

ⓘ Oświata w Olsztynie

Początki oświaty w Olsztynie sięgają średniowiecza, ale pierwsze wiadomości o szkole, która była w tamtym okresie instytucją kościelną, pochodzą z akt parafialnych z 1565 r. Obecnie Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego oraz jednym z najważniejszych w północnej Polsce. Miasto posiada istniejący od 1999 roku uniwersytet, kilka niepublicznych szkół wyższych, około 30 państwowych szkół ponadgimnazjalnych oraz szereg gimnazjów i szkół podstawowych.

                                     

1. Szkoły podstawowe

Publiczne szkoły podstawowe w Olsztynie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kołobrzeska 13M
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Zamenhofa 14
 • Szkoła Podstawowa nr 16 specjalna, ul. 5. Wileńskiej Brygady AK 5a
 • Szkoła Podstawowa nr 4 specjalna, ul. Turowskiego 1
 • Szkoła Podstawowa nr 17 specjalna, ul. Grzegorzewskiej 6
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisja Edukacji Narodowej, ul. Puszkina 11
 • Szkoła Podstawowa nr 28 specjalna, al. Piłsudskiego 42
 • Szkoła Podstawowa nr 7, im. Leona Kruczkowskiego, al. Przyjaciół 42
 • Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego Mariana G. Bublewicza, ul. Gietkowska 12
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, ul. Niepodległości 18
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej, ul. Pieczewska 10
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały, ul. Moniuszki 10
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10
 • Szkoła Podstawowa nr 22, im. Marii Dąbrowskiej, ul. Żołnierska 26
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Wyszyńskiego 11
 • Szkoła Podstawowa nr 21 specjalna, ul. Wojska Polskiego 35
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Gdyńska 17
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego, ul. Iwaszkiewicza 44
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościuszki 70
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego, ul. Żytnia 71
 • Szkoła Podstawowa nr 8 specjalna, al. marsz. J. Piłsudskiego 42
 • Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wańkowicza 1
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika, ul. Bałtycka 151
 • Szkoła Podstawowa nr 20 specjalna dla uczniów z chorobami przewlekłymi, ul. Żołnierska 18
                                     

2. Gimnazja

 • Gimnazjum nr 13
 • Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny
 • Gimnazjum nr 11
 • Gimnazjum nr 19 Specjalne dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi w Zespole Szkół Specjalnych
 • Gimnazjum nr 1
 • Gimnazjum nr 21 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Gimnazjum nr 20 Specjalne dla uczniów z chorobami przewlekłymi w Zespole Placówek Specjalnych
 • Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
 • Gimnazjum nr 5
 • Gimnazjum nr 24
 • Gimnazjum nr 14
 • Gimnazjum nr 12
 • Gimnazjum nr 15
 • Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georgia Dietrichów
 • Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie
 • Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • Gimnazjum nr 3
 • Gimnazjum nr 18 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Gimnazjum nr 17 Specjalne dla uczniów niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących
 • Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • Gimnazjum nr 7
 • Gimnazjum nr 6 im. Ziemi Warmińskiej
 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
                                     

3. Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły zawodowe

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Państwowe Liceum Plastyczne
 • Technikum w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. J.Śniadeckiego
                                     

3.1. Szkoły ponadgimnazjalne Licea ogólnokształcące

 • ATENA – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • ATENA – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
 • XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie
 • X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
 • XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza
 • IX Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
 • III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
                                     

3.2. Szkoły ponadgimnazjalne Szkoły zawodowe

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Państwowe Liceum Plastyczne
 • Technikum w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. J.Śniadeckiego
                                     

4. Szkoły wyższe

 • Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej HOSIANUM
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Użytkownicy również szukali:

kuratorium oświaty elbląg, kuratorium oświaty ełk,

...
...
...