Poprzednia

ⓘ Suez (przedsiębiorstwo)
Suez (przedsiębiorstwo)
                                     

ⓘ Suez (przedsiębiorstwo)

Suez S.A. – była spółka energetyczna i ochrony środowiska, której szeroka działalność obejmuje produkcję i przesył energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadami i utrzymanie miejskiej zieleni. W 2007 roku rozpoczął się proces fuzji grupy Suez z państwowym przedsiębiorstwem Gaz de France.

                                     

1. Historia

Suez była jednym z najdłużej działających przedsiębiorstw międzynarodowych założonym w 1858 r. przez Ferdynanda Lessepsa Towarzystwo Kanału Sueskiego – La companie universell du canal maritime de Suez do budowy Kanału Sueskiego. Spółka przez prawie sto lat eksploatowała kanał, aż do nacjonalizacji przesmyku przez władze egipskie kryzys sueski w 1956 r., od którego to roku przeniosła swą działalność w sektory bankowości czy infrastruktury.

Drugie składowe przedsiębiorstwo grupy stanowiła utworzona w 1880 r. w celu dostarczania wody, gazu do oświetlenia, a później także prądu elektrycznego, kompania La Lyonnaise des eaux et de l’éclairage, której, po nacjonalizacji w powojennej Francji sektorów: energetycznego i gazowego utworzenie państwowych monopoli Électricité de France – EDF oraz Gaz de France pozostał dział dostarczania wody. Suez i La Lyonnaise des eaux połączyły się w jedno przedsiębiorstwo Suez Lyonnaise des eaux w 1997 r., od 2001 r. zwane Suez.

                                     

2. Podział grupy

1. Suez Energy Suez-Tractebel:

 • Suez Industrial & Energy Services m.in. Axima, Fabricom
 • Suez Electricity & Gas Europe
 • Suez Electricity & Gas International m.in. Tractebel North America

2. Suez Environment:

                                     

3. Grupa Suez w Polsce

Belgijska spółka energetyczna Société Générale de Belgique działała w Polsce międzywojennej. Była największym inwestorem zagranicznym w sektorze energetyki i posiadała elektrownie w Białymstoku, Częstochowie, Kielcach i Łodzi.

Spółki grupy Suez w Polsce:

 • Citec – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie energetyki, rekultywacji, planowania przestrzennego, zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej,
 • Ondeo Polska – Spółka świadcząca usługi z zakresu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, specjalizująca się w zawieraniu długoletnich umów w formule PPP np. OŚ w Mławie.
 • Axima Technika Instalacyjna – usługi w zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sanitarnych, chłodniczych oraz ochrony p.poż. i automatyki,
 • Suez Advanced Solutions Polska – rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody, utrzymania sieci i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych.
 • Electrabel Polska – sprzedaż usług energetycznych i energii klientom przemysłowym oraz hurtowy obrót energią elektryczną i paliwami energetycznymi,
 • Sita Polska – 21 regionalnych spółek świadczących usługi zbiórki i segregacji odpadów także przemysłowych oraz gospodarki odpadami i prowadzenia wysypisk.
 • Elektrownia Połaniec – produkcja energii elektrycznej,
 • Axima Services – obsługa instalacji technicznych w nowoczesnych budynkach i obiektach przemysłowych,
 • Degremont – projektowanie oraz dostawa technologii i realizacja inwestycji w dziedzinie uzdatniania wody i ochrony środowiska,
 • SAFEGE – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie budownictwa, transportu kolejowego i drogowego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki wodnej i przemysłu.
 • Fabricom Polska/PRE Elektromontaż-Południe – montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych w przemyśle, energetyce zawodowej oraz budownictwie ogólnym i infrastrukturalnym,


                                     
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy sp. z o.o. operator publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy wiejskiej Świdnica
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Unitra - Lipsk utworzony w latach 70. zakład, będący oddziałem przedsiębiorstwa Unitech. Przedsiębiorstwo zajmowało się
 • Przedsiębiorstwo Państwowe Film Polski polskie przedsiębiorstwo państwowe, istniejące w latach 1945 1952. Jego zadaniem była produkcja i dystrybucja
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie przedsiębiorstwo którego działalność koncentruje się na wykonywaniu autobusowego i tramwajowego
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna PKS Jarosław przedsiębiorstwo obsługujące publiczny transport zbiorowy na terenie
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury PNI przedsiębiorstwo będące obecnie w strukturach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., świadczące usługi w zakresie
 • Przedsiębiorstwo Holokaust hasło obrazujące tezę, iż zinstytucjonalizowana pamięć o Zagładzie Żydów w pewnym stopniu zaczęła być wykorzystywana do zdobywania
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna byłe przedsiębiorstwo zajmujące się usługami związanymi z rozkładowym transportem
 • Next plc brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Enderby, w hrabstwie Leicestershire

Użytkownicy również szukali:

suez gdańsk, suez głogów,

...
...
...