Poprzednia

ⓘ Samorząd gospodarczy rzemiosła
                                     

ⓘ Samorząd gospodarczy rzemiosła

Samorząd gospodarczy rzemiosła – jedna z trzech podstawowych instytucji samorządu gospodarczego, istniejąca obok samorządu rolniczego oraz samorządu przedsiębiorców. Samorząd gospodarczy rzemiosła, grupuje izby rzemieślnicze, reprezentuje środowisko rzemieślników, a poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości, wspiera rozwój gospodarczy kraju. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności, przez co z formalnego punktu widzenia nie stanowią organizacji samorządu gospodarczego, lecz przypominają luźne stowarzyszenia rzemieślników.

Do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła zalicza się:

  • Związek Rzemiosła Polskiego.
  • izby rzemieślnicze,
  • cechy,

Samorząd gospodarczy rzemiosła ma za zadanie:

  • reprezentować interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej
  • realizować zadania z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych dla gospodarki.
  • sprawować nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle
  • udzielać pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła
  • promować działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła

Właściwi ministrowie są zobowiązani do zasięgania opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła.