Poprzednia

ⓘ Ridda
Ridda
                                     

ⓘ Ridda

Prawdopodobnie w przeszłości istniało rozróżnienie między riddą a irtidādem: pierwsza oznaczała zostanie ateistą lub agnostykiem, druga przejście na inną religię.

Za odstępstwo od wiary większość autorytetów religijnych uważa również poważne błędy doktrynalne jak niewiara w anioły, jedyność Boga, zaprzeczanie jego podstawowym atrybutom, twierdzenie iż Ali, a nie Mahomet powinien otrzymać przesłanie od archanioła Gabriela jak twierdzi część sekty Ahl-e hakk, wiara w proroków po Mahomecie sekta lahorich Ahmadijji. Także zbezczeszczenie Koranu lub znieważanie islamu czy proroków są zwykle uważane za riddę.

                                     

1.1. Konsekwencje Kara śmierci

Zgodnie z nauką trzech szkół sunnickich hanbalickiej, malikickiej i szafi’ickiej murtadd powinien być ukarany śmiercią. Sunnicka szkoła hanaficka oraz szyicka szkoła dżafarycka nakazują natomiast uwięzienie aż do "powrotu na łono islamu”, choć kara śmierci nie jest wykluczona. Kary te dotyczą jednak tylko mężczyzn. W wypadku kobiety murtadda szkoły są bardziej podzielone: od kary śmierci do braku jakiejkolwiek kary.

Wiele organizacji praw człowieka donosi o częstej praktyce zmuszania do powtórnego przyjęcia islamu lub nawet o torturach szczególnie w Egipcie, Afganistanie i Iranie. Dowodami są głównie zeznania ofiar, jednak trudno je potwierdzić, ponieważ władze tych krajów uniemożliwiają rzetelne śledztwo, a wszystkie kraje stosujące karę śmierci za odstępstwo zaprzeczają tym informacjom.

                                     

1.2. Konsekwencje Rozwód i podział majątku

W większości szkół prawa odejście od islamu skutkuje rozwodem z pozostającym w islamie współmałżonkiem. Jeżeli oboje współmałżonkowie odchodzą od islamu, małżeństwo pozostaje ważne. W związku z tym, że w wielu krajach muzułmańskich jest to najłatwiejsza droga do rozwodu dla kobiety, wiele z nich decyduje się na formalną apostazję. Aby temu zapobiec, zmienia się obecnie prawodawstwo w kilku krajach zapoczątkował to Kuwejt, by według nowego prawa apostazja nie skutkowała już rozwodem.

Majątek murtadda powinien zostać skonfiskowany i podzielony po równo we wspólnocie, choć współcześnie majątki rekwiruje państwo.

Wszystkie skutki prawne poza rozwodem w niektórych przypadkach są anulowane w razie powrotu do islamu. Nie dotyczy to jednak szkód w majątku i rzeczy już podzielonych.

                                     

1.3. Konsekwencje Wyjątki

Wobec nieletnich stosuje się wyjątki: przetrzymuje się ich w więzieniu, a zabija dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.

Osoby pijane, zamroczone narkotykami, niedorozwinięte umysłowo oraz chore psychicznie nie są karane. Ludzie zmuszeni siłą do odstępstwa również nie podlegają żadnym restrykcjom.

                                     

2. Zalecenia Koranu

Koran nie zawiera ani jednego fragmentu jednoznacznie nakazującego karę śmierci lub dożywotniego więzienia dla apostatów, jednak sugeruje surowe kary nie jest wyjaśnione, czy są to kary doczesne. O apostatach wspominają następujące fragmenty: 16:106, 3:90-91, 5:54, 3:72 i 4:137. Wszystkie one należą do "okresu medyńskiego" - wyjątkiem jest tu "mekkańskie" 16:106-109. Oznacza to skrótowo mówiąc, że powstały one w tzw. prawnym, a nie teologicznym okresie powstawania islamu. Niektórzy komentatorzy podają 4:89 jako dowód na zasadność kary śmierci, jednak według większości dotyczy on zabijania wszystkich niewiernych:

Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich.

Wiele hadisów, w tym kilka uznawanych przez wszystkie szkoły islamu, zaleca karę śmierci dla odstępców:

Ktokolwiek zmieniłby religię islamu, zostanie zabity. Bukhari 9.84.57                                     

3. Sytuacja na świecie

Odstępstwo od islamu jest karane śmiercią w kilku krajach. Kara śmierci wykonywana jest przez ścięcie, ale czasem są od tego wyjątki. W wypadku kilku innych państw apostazja jest karalna, bądź po prostu nielegalna. Dość nietypowa praktyka występuje w Malezji, gdzie Malajowie murtaddzi nie mogą zmienić wyznania w dowodach osobistych.

Wszystkie te kary są niezgodne z Powszechną deklaracją praw człowieka np. Arabia Saudyjska nie podpisała jej głównie z tego powodu. Pozostałe kraje wymogły na ONZ pewne ustępstwa w postaci dodatków do kilku rezolucji związanych z prawami człowieka, które dają im możliwość karania apostatów nadal jest to jednak na granicy prawa międzynarodowego.

W 2011 roku kanadyjski aktywista ateistyczny irańskiego pochodzenia, były muzułmanin Armin Navabi powołał do życia wolnomyślicielską wspólnotę internetową Atheist Republic. Obecnie jest to kanadyjska organizacja non-profit, posiadająca setki oddziałów zwanych "konsulatami” w kilku krajach na całym świecie, takich jak Malezja, Indonezja czy Filipiny, umożliwiająca współdziałanie niewierzących w społeczeństwach, w których ateizm, apostazja i bluźnierstwo bywają kryminalizowane i represjonowane.

                                     

4. Znani murtaddowie

 • Walid Shoebat
 • Tillakaratne Dilshan
 • Khalid Duran
 • Ayaan Hirsi Ali
 • Lina Joy
 • Nonie Darwish
 • Mark Gabriel
 • Ali Sina
 • Salman Rushdie
 • Ariffin Mohamed
 • Lounès Matoub
 • Aziz Nesin
 • George Weah
 • Carlos Menem
 • Enver Hoxha
 • Parvin Darabi
 • Nor Aishah Bokhari
 • Bahaa el-Akkad
 • Wesley Snipes murtadd milli
 • Armin Navabi
 • Musab Hasan Jusuf
 • Afshin Ellian
 • Kola Boof
 • Ali Dashti
 • Ibn Warraq
 • Nasr Hamid Abu Zaid
 • Mathieu Kérékou murtadd milli
 • Ibrahim Abdullah
 • Abd ar-Rahman
 • Younus Shaikh
 • Anwar Shaikh
 • Jacques Vergès murtadd milli
 • Nadżib Mahfuz
 • Taslima Nasrin
 • Wafa Sultan