Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zarządzanie projektami
                                               

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Obejmuje między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na realizację celów projektu.

                                               

Analiza biznesowa

Osoba, która wykonuje to zadanie nazywana jest analitykiem biznesowym lub BA od ang. business analyst. Analitycy, którzy pracują wyłącznie nad rozwojem oprogramowania i systemów komputerowych, mogą być nazywani analitykami biznesowymi IT, technicznymi analitykami biznesowymi lub również analitykami systemów. Analiza biznesowa może dotyczyć również wprowadzenia na rynek nowych produktów.

                                               

Biuro projektów

W literaturze spotkać można wiele definicji biura projektów: "Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać planowanie strategiczne przedsiębiorstwa.” H. Kerzner Biuro projektów to "scentralizowana organizacja poświęcona doskonaleniu praktyk i rezultatów zarządzania projektami. ” G. Kendal i S. Rollins Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia o ...

                                               

Burn down chart

Burn down chart – graficzne przedstawienie pozostałych do wykonania w projekcie prac względem czasu. Wykres pokazuje także szacowany czas pracy do zakończenia projektu. Wykresy burn down chart często wykorzystuje się przy programowaniu zwinnym, takim jak scrum.

                                               

Business case

Opracowanie BC zwykle poprzedza duże projekty, a jej celem jest przekonanie kadry zarządzającej do zdobycia oraz inwestowania funduszy w postulowane przedsięwzięcie. Oprócz przedstawienia aspektów finansowych, BC odpowiada na pytania: Jaki wpływ na biznes będzie miała decyzja o niewprowadzeniu projektu? Czy dane przedsięwzięcie jest potrzebne? Kiedy mogą być wykorzystywane nowe rozwiązania? Jakie są dostępne opcje; którą należy wybrać lub odrzucić? Jaki jest zakres projektu? Jakie jest ryzyko związane z realizacją projektu? BC nie kończy działalności w momencie wprowadzenia projektu, lecz ...

                                               

Deadline

Deadline – angielski termin oznaczający cezurę bądź granicę czasową, przed jaką dana czynność ma zostać wykonana. W teorii zarządzania projektami określenie to pojawia się najczęściej w kontekście kamieni milowych projektu.