Poprzednia

ⓘ Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
                                     

ⓘ Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza – utworzona w 1996 r. uczelnia niepubliczna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadząca studia I stopnia na kierunkach: kosmetologia i architektura wnętrz. Jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 94. Jej siedziba mieści się w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 12.

                                     

1. Historia

Uczelnia powstała 9 lipca 1996 r. z połączenia istniejącej od 1993 r. Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu oraz założonej w 1992 r. Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. J. Tyszkiewicza. Początkowo nosiła ona nazwę Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza i kształciła na dwóch kierunkach: informatyka oraz zarządzanie i marketing.

W 1997 r. BWS została współorganizatorem bielskich Targów Edukacyjnych. Rok później uzyskała przyznawaną przez SEM Forum akredytację "Znaku jakości” dla programu licencjackiego na kierunku zarządzanie i marketing. Uruchomiono wówczas także na kierunku informatyka specjalność inżynieria oprogramowania oraz podpisano umowy z Wyższą Szkołą Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie i Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu o wymianie studentów oraz drożności na studia magisterskie. Rok później podpisane zostały umowy o współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń, kadry i studentów z nowosądecką WSB-NLU i nieistniejącą już poznańską Wyższą Szkołą Sztuki Stosowanej.

W roku 2000 uczelnia uzyskała grant z Komitetu Badań Naukowych na organizację w Bielsku-Białej imprezy naukowej "Festiwal Nauki” prezentującej osiągnięcia naukowe i dydaktyczne placówek oświatowych, kulturalnych i szkolnictwa wyższego regionu. W tym samym czasie uczelnia stała się członkiem Business Centre Club oraz nawiązała kontakty z Uniwersytetem Walijskim, których celem ma być uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla programów oferowanych przez BWS. W 2001 r. podpisano umowę z Cisco Networking Academy oraz firmami Microsoft i Novell, w celu "umożliwienia zdobycia przez studentów nowych umiejętności praktycznych potwierdzonych stosownymi międzynarodowymi certyfikatami” oraz otwarto Centrum Informatyki.

W 2002 r. Uniwersytet Walijski dokonał walidacji programów BWS. Uczelnia uzyskała uprawnienia do wydawania dyplomów brytyjskich z tytułami Bachelor of Arts Honours na zarządzaniu i marketingu, Bachelor of Science Honours na informatyce oraz Master of Arts w animacji komputerowej na dwuletnim programie studiów podyplomowych zainaugurowanych rok później. International Education Society przyznało jej wyższy stopień jakości A. W 2003 r. uczelnia została odznaczona "Medalem Europejskim” przyznawanym przez Urząd Integracji Europejskiej i Business Centre Club oraz "Złotą Odznaką” Regionalnego Śląskiego Klubu Biznesu za "ścisłą i owocną współpracę przy organizowaniu konferencji tematycznych dla firm regionalnych oraz promocję etycznych zachowań w środowisku lokalnych przedsiębiorców”.

W 2005 r. poszerzono listę specjalności na kierunku zarządzanie i marketing, przemianowanym od października 2006 na zarządzanie. W 2006 r. uruchomiono nowy kierunek studiów – architektura krajobrazu.

W 2007 r. zmieniono nazwę uczelni na obecną, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza. Powodem tej decyzji była "coraz bogatsza oferta edukacyjna i otwieranie nowych kierunków”. Rok później uruchomiono kierunek architektura wnętrz, a w 2009 r. – kosmetologia. W 2008 r. zmianie uległa także siedziba uczelni – z budynku przy al. Armii Krajowej w dzielnicy Olszówka do budynku przy ul. Nadbrzeżnej w śródmieściu.

                                     

2. Kierunki nauczania

  • Zarządzanie licencjackie trzyletnie, w skład którego wchodzą trzy specjalności
  • Innowacyjna komunikacja firmy z otoczeniem
  • Grafika komputerowa w reklamie
  • Manager obiektu Wellness i SPA
  • Wizaż i kreowanie wizerunku
  • Odnowa biologiczna
  • Trener zdrowego stylu życia
  • Kosmetologia licencjackie trzyletnie, w skład którego wchodzą trzy specjalności
  • Architektura wnętrz licencjackie trzyipółletnie