Poprzednia

ⓘ Aplikant prokuratury
                                     

ⓘ Aplikant prokuratury

Aplikant prokuratury – osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora podczas aplikacji prokuratorskiej. Aplikacja prokuratorska prowadzona jest przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, trwa 36 miesięcy. Aplikanci nie mogą podejmować zatrudnienia.

Aplikantem powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
  • jest nieskazitelnego charakteru

Aplikant mógł w okresie obowiązywania procedury karnej z 1969 roku występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach w postępowaniu uproszczonym.