Poprzednia

ⓘ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
                                     

ⓘ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zespół szkół skupiający szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjum, znajduje się przy ulicy Jana Kasprowicza 11 w Raciborzu.

                                     

1. Historia

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza ma swoją historię związaną z dziejami Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego, które powołał król pruski Fryderyk Wilhelm III w 1818 roku i funkcjonującego w budynku dawnego skasowanego przez władze pruskie podczas sekularyzacji konwentu Dominikanek.

Jest to stojąca na wysokim poziomie dydaktycznym placówka oświatowa o profilu humanistycznym, która wiąże ze sobą osobę Jana Kasprowicza, uczęszczającego do gimnazjum ewangelickiego w latach 1882-1883, dlatego też obrała go na swojego patrona.

                                     

1.1. Historia Kalendarium

Kalendarium historii szkoły:

 • 8 stycznia 1949 roku – usunięto z pracy w szkole ks. Jana Hajdę, a tym samym zlikwidowano nauczanie religii;
 • 10 czerwca 1970 roku – otwarto wystawę dorobku 25-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza.
 • 15 grudnia 1990 roku – zorganizowano uroczystości Dnia Patrona oraz 45-lecia I LO, obchody rozpoczęły się Mszą świętą, którą odprawiał absolwent szkoły, ks. biskup Gerard Kusz;
 • 1 września 1948 roku – w wyniku kolejnej reorganizacji powstała Męska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego;
 • wrzesień 2004 – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 1 września 1990 roku – Janusz Nowak objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
 • 1 września 1997 roku – funkcję dyrektora ZSO objęła mgr Janina Wystub;
 • 23 listopada 1945 roku – odbyła się pierwsza wycieczka szkolna do Katowic na spektakl Wesele Wyspiańskiego;
 • 16 czerwca 1945 roku – przeniesienie szkoły do obecnie zajmowanego budynku przy ul. Kasprowicza ;
 • grudzień 1995 roku- zorganizowano obchody 50-lecia I LO. Po raz pierwszy w całym okresie istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów wszystkich roczników;
 • wrzesień 1965 roku – dokonano podziałów na dwie szkoły – Szkołę Podstawową Nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza;
 • 15 czerwca 1945 roku – oficjalnie rozpoczęto działalność Państwowego Liceum i Gimnazjum, odbył się m.in. pochód młodzieży do kościoła Matki Bożej, nabożeństwo, odśpiewanie hymnu Boże, coś Polskę ;
 • wrzesień 2006 – odznaczenie szkoły znakiem jakości Interkl sa
 • 31 marca 1973 roku – w ramach obchodów Dnia Patrona odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Jana Kasprowicza na pierwszym piętrze budynku szkolnego;
 • kwiecień 1992 roku – ogłoszony przez Kuratorium Oświaty konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu wygrał Janusz Nowak, który od 1 września rozpoczął pięcioletnią kadencję;
 • 24 stycznia 1949 roku – nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza;
 • 20 września 2007 – Nadanie patrona Gimnazjum – Joseph von Eichendorff;
 • 18 listopada 1980 roku – odbyło się zebranie założycielskie Szkolnego Koła NSZZ "Solidarność”, do którego należało 80% nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
 • od 9 maja 1945 roku – nabór do szkoły organizowany przez Wiktora Kapauna przy pomocy miejscowego duchowieństwa;
 • 9 grudnia 1981 roku – w auli szkolnej odbyło się, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, bezprecedensowe spotkanie młodzieży I LO z protestującymi w owym czasie studentami;
 • 1 września 1959 roku – funkcję dyrektora szkoły przejęła Irena Ścibor-Rylska
 • 1 września 1978 roku – utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu, w jego skład weszły I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza oraz Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących im. Gustawa Morcinka; dyrektorem placówki został Kamil Simek;
 • wrzesień 1997 roku – inauguracja roku szkolnego dla pierwszej w historii szkoły klasy dwujęzycznej i otwarcie pracowni językowej;
 • 1-9 czerwca 1991 roku – po raz pierwszy grupa młodzieży I LO wyjechała do zaprzyjaźnionej szkoły w La Souterraine we Francji.Ten historyczny fakt jest początkiem coraz bardziej ożywionej współpracy i wymiany ze szkołami, również z Niemiec;
 • 11 września 1965 roku – odbyły się uroczystości 20-lecia szkoły ;
 • sierpień 1950 roku – dyrektorem szkoły został Andrzej Charzewski;
 • 1 września 1998 roku – wprowadzenie rozszerzonej nauki języka francuskiego – DELF
 • 19 listopada 1947 roku – funkcje dyrektora szkoły objął Józef Grabowski;
 • 1 marca 1999 roku – rozpoczęcie pierwszej edycji Programu UE Socrates – Comenius współpraca ze szkołami z Niemiec, Włoch i Hiszpanii;
 • 14 lipca 1945 roku – grono nauczycielskie powiększa się o nauczyciela języka polskiego, Jadwigę Kapuścikową;
 • 8 czerwca 1985 roku – zorganizowano uroczystości związane z 40 leciem działalności I Liceum Ogólnokształcącego;
 • 1 września 2017 - funkcję dyrektora ZSO nr 1 objęła mgr Marzena Kacprowicz
 • wrzesień 1956 roku – dokonano zmiany struktury organizacyjnej szkoły, w wynik której powstała Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 9 im. Jana Kasprowicza
 • wrzesień 1947 roku – do gmachu szkolnego wprowadziło się Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych;
 • 1 września 2011 - powstanie Liceum Plastycznego;
 • 1 listopada 1949 roku – początek istnienia internatu szkolnego przy ulicy Leczniczej;
 • 24 września 1947 roku – z połączenia Liceum i Gimnazjum Męskiego z Gimnazjum Żeńskim powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne, jego dyrektorem został Wiktor Kapaun;
 • 1 września 1972 roku – dyrektorem szkoły został Kamil Simek.
 • 14 marca 1967 – zorganizowano uroczystą Sesję Kasprowiczowską i w ten sposób po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona I LO;
 • 5 września 1945 roku – dokonanie podziału szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum Męskie, w dalszym ciągu kierowane przez Wiktora Kapauna oraz Liceum i Gimnazjum Żeńskie, którego dyrektorstwo objął Jerzy Gadolski;
 • 1 września 1971 roku – Szkoła Podstawowa Nr 9 "wyprowadziła się” z gmachu I LO.
 • wrzesień 2002 – Powstanie Gimnazjum Dwujęzycznego
 • 16 stycznia 1946 roku – zorganizowano w auli szkolnej gwiazdkę, w której uczestniczył m.in. ówczesny wicewojewoda Arka Bożek;
 • 12-13 listopada 1945 roku – zorganizowano pierwsze rekolekcje szkolne z okazji uroczystości świętego Stanisława Kostki, patrona szkoły;
 • grudzień 1977 roku – z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Jadwigi Janik, zorganizowano w Raciborzu II Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza; rozmach i poziom imprezy na długo zostały zapamiętane w środowisku polonistów szkół kasprowiczowskich z różnych regionów krajów;
 • styczeń 1999 roku – rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO;
 • maj 2000 roku – pierwsza matura w klasie z językiem ojczystym niemieckim;
 • czerwiec 1948 roku – ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły, poświęconego w konspiracyjny sposób przez ks. Jana Hajdę;
 • maj 1947 roku – pierwszy egzamin dojrzałości, z 10 abiturientów zdało go 9;
 • 18 czerwca 1945 roku – wybór pierwszego samorządu uczniowskiego, którego przewodniczącym został Zbigniew Zapłata;
 • 17 listopada 1966 – śmierć Ireny Ścibor-Rylskiej, stanowisko dyrektora szkoły objął Marian Lipa, dotychczasowy wicedyrektor;
 • 4 lipca 1945 roku – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, składającej się z trzech osób: Wiktor Kapaun – dyrektor, Józef Podhajski – nauczyciel, Franciszek Chanik – nauczyciel;
 • 23 maja 1970 roku – zorganizowano uroczysty zjazd absolwentów z roku 1950;
 • 26 czerwca 1945 roku – pierwsze zebranie rodziców uczniów szkoły;
                                     

2. Dydaktyka

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą dwie szkoły ponadgimnazjalne oraz jedno gimnazjum:

 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa do wygaśnięcia w czerwcu 2019 r.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
 • Liceum Plastyczne
                                     

3. Dyrektorzy

 • Kamil Simek 1 września 1972 – 31 sierpnia 1990,
 • Janina Wystub 1 września 1997 – 31 stycznia 2008,
 • Józef Grabowski 19 listopada 1947 – 31 sierpnia 1950,
 • Andrzej Charzewski 1 września 1950 – 31 sierpnia 1959,
 • Wojciech Janiczko 1 lutego 2008 – 31 sierpnia 2017,
 • Janusz Nowak 1 września 1990 – 31 sierpnia 1997,
 • Wiktor Kapaun 9 maja 1945 – 19 listopada 1947,
 • Irena Ścibor-Rylska 1 września 1959 – 17 listopada 1966,
 • Marian Lipa 17 listopada 1966 – 31 sierpnia 1972,
 • Marzena Kacprowicz 1 września 2017 - obecnie.
                                     

4. Znani absolwenci

 • Rafał Brzoska – ekonomista, przedsiębiorca, założyciel InPostu
 • Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm RP
 • Jan Prasek – lekkoatleta
 • ks. prof. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Teologii Moralnej, Etyki Społecznej i Duchowości Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego
 • Marek Migalski – dr politologii; poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Michał Woś – minister środowiska, wiceminister sprawiedliwości, poseł na Sejm RP
 • Adam Hibszer – dr geografii na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • Tomasz Pietrzykowski – dr hab. nauk prawnych; były wojewoda śląski

Użytkownicy również szukali:

1 lo raciborz e dziennik, ii lo racibórz, lo 1 racibórz nauczyciele, lo1 racibórz plan lekcji 2020,

...
...
...