Poprzednia

ⓘ Mienie
Mienie
                                     

ⓘ Mienie

Mienie – termin oznaczający w zależności od kontekstu:

 • w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy i zwierząt będących czyjąś własnością;
 • w polskim języku prawnym – własność i inne prawa majątkowe art. 44 kodeksu cywilnego;
 • w ekonomii – aktywa majątkowe.

Mienie obejmuje wszystkie prawa podmiotowe majątkowe. Pasywa nie wchodzą w skład mienia, ale ciążą na majątku. Każdy podmiot ma w zasadzie jeden majątek.

                                     

1. Mienie w ujęciu cywilnoprawnym na podstawie prawa polskiego

W ujęciu cywilnoprawnym słowo to ma uszczegółowiony zakres. Definicję mienia zawiera przepis w polskim kodeksie cywilnym Księga Pierwsza – Tytuł III. Mienie. Art. 44 brzmi "Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe”. Oznacza to, że chodzi wyłącznie o aktywa. Pasywa nie wchodzą w zakres tego pojęcia. Ogół aktywów to majątek danego podmiotu. Dodatkowo o mieniu – w przeciwieństwie do majątku – można mówić bez odnoszenia go do określonej osoby.

                                     

2. Mienie w pojęciu karnoprawnym na podstawie prawa polskiego

Polskie prawo karne wypracowało system ochrony własności jak i samego mienia ustanawiając je w części szczególnej – rozdziału XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu – Kodeksu karnego.

W tym zakresie znajdują się takie spenalizowane czyny zabronione, jak:

 • kradzież rozbójnicza art. 281;
 • oszustwo w tym komputerowe art. 286 i 287;
 • zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia art. 289;
 • paserstwo umyślne i nieumyślne w tym programu komputerowego art. 291–293;
 • nielegalny wyrąb drzewa w lesie art. 290;
 • kradzież impulsów telefonicznych art. 285;
 • wymuszenie rozbójnicze art. 282;
 • rozbój art. 280;
 • przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu art. 358–363.
 • kradzież z włamaniem art. 279;
 • przywłaszczenie art. 284;
 • kradzież art. 278;
 • zniszczenie mienia art. 288;

Kodeks karny operuje znaczeniem mienia znacznej i wielkiej wartości. W przypadku popełnienia jednego z przestępstw z zakresu "art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1” na mieniu znacznej wielkości kara zostaje obostrzona – od roku do lat 10 pozbawienia wolności art. 294.