Poprzednia

ⓘ Jerzy Gryniakow
                                     

ⓘ Jerzy Gryniakow

Jerzy Gryniakow – polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, teolog i historyk, profesor nauk teologicznych, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalista w zakresie teologii praktycznej i historii Kościoła.

                                     

1. Życiorys

Naukę gimnazjalną przerwał mu wybuch II wojny światowej. W 1948 ukończył liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego 1951. Po ordynacji 20 maja 1951 został mianowany wikariuszem ks. dr. Woldemara Gastparego w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 grudnia 1953 administrator parafii w Piotrkowie i Zelowie. 13 listopada 1966 został wybrany, a 30 kwietnia 1967 wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Piotrkowie, który pełnił do przejścia na emeryturę 30 września 1991. W latach 1983-1987 był administratorem parafii w Tomaszowie Mazowieckim. Był ogólnopolskim duszpasterzem młodzieżowym. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza. W 1967 ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Poznańskim.

W 1970 podjął pracę nauczyciela akademickiego Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1972 obronił w tam pracę doktorską pt. Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767-1768 do II wojny światowej, natomiast w 1975 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Ustalenie stanu prawnego dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Otrzymał stopień docenta i został kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej ChAT. W 1983 Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora. W latach 1981-1987 był prorektorem tej uczelni, a w latach 1987-1990 rektorem ChAT

Po przejściu na emeryturę w 1991 wyjechał do Essen, gdzie do śmierci w kościele miejskim odprawiał nabożeństwa dla zamieszkałych tam Polaków.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej 1972
  • Teraz w młodych życia latach 1986
  • Duszpasterstwo ewangelickie 1980