Poprzednia

ⓘ Ruch Ludzi Pracy
                                     

ⓘ Ruch Ludzi Pracy

Decyzję o utworzeniu ugrupowania, które stanowiłoby polityczną reprezentację Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, kontrolowanej przez PZPR centrali związkowej, podjęto jesienią 1989. Kongres założycielski partii odbył się 16 grudnia 1990, a wpis do ewidencji uzyskano 18 stycznia 1991.

Tymczasowo na czele RLP stanął profesor Roman Broszkiewicz, zastąpiony rok później przez długoletniego przewodniczącego OPZZ, Alfreda Miodowicza. W 1995 przez kilka miesięcy partią kierował poseł Wit Majewski, a od jesieni tego samego roku Lech Szymańczyk. Wśród organizatorów znalazła się także grupa pracowników naukowych działającej przy KC PZPR Akademii Nauk Społecznych.

Ruch Ludzi Pracy został jednym z członków-założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, funkcjonującego w tym czasie jako koalicja około 30 partii, związków zawodowych i stowarzyszeń. Kandydaci RLP startowali z list SLD w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1991, 1993 i 1997, uzyskując każdorazowo kilka mandatów. W Sejmie pierwszych trzech kadencji ugrupowanie to w różnych kadencjach reprezentowali Barbara Hyla-Makowska, Teresa Jasztal, Jacek Kasprzyk, Bogdan Krysiewicz, Janusz Lemański, Wit Majewski, Kazimierz Milner, Regina Pawłowska, Ewa Spychalska, Lech Szymańczyk i Jan Szymański.

RLP zarejestrował się ponownie w 1998 w związku z nową ustawą o partiach politycznych. Rok później jego władze sprzeciwiły się akcesowi ugrupowania do tworzonej na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej jednolitej formacji. W konsekwencji Lech Szymańczyk i Kazimierz Milner opuścili klub parlamentarny SLD, współtworząc wraz z przedstawicielami Polskiej Partii Socjalistycznej nowe koło parlamentarne. Pozostali posłowie RLP przeszli do SLD. Od 2001 partia nie była reprezentowana w parlamencie, a 7 czerwca 2002 została wykreślona z ewidencji. Część działaczy na czele z Lechem Szymańczykiem wstąpiła do Samoobrony RP.

26 maja 2012 powstała nowa organizacja pod nazwą Stowarzyszenie "Ruch Ludzi Pracy”, odwołująca się do partii politycznej RLP. Wśród jej założycieli znaleźli się m.in. Lech Szymańczyk, Bogdan Socha i Jacek Zdrojewski. 12 października 2013 stowarzyszenie to współtworzyło Porozumienie Społeczne "Zmiana” wraz z Polską Lewicą kierowaną przez Jacka Zdrojewskiego, PPS, Partią Regionów oraz Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony” PPS została potem zastąpiona przez Partię Emerytów Rencistów RP.