Poprzednia

ⓘ Ј
Ј
                                     

ⓘ Ј

Ј, Јј – litera cyrylicy używana w języku serbskim, języku macedońskim i w cyrylickim zapisie języka azerskiego. Służy do zapisywania głoski w połączeniach: ја, је, ју, które we wcześniejszej pisowni były oznaczane jednym znakiem: я, е, ю.

W drugiej połowie XIX wieku niektórzy językoznawcy i literaci ukraińscy proponowali wprowadzenie litery ј w tej samej roli do alfabetu ukraińskiego w wersji zwanej drahomaniwką. Koncepcja ta nie zyskała wystarczającego poparcia, jednak jej ślad wciąż widnieje na banknocie ukraińskim nominału 20 hrywien, na którym umieszczono rękopis wiersza Iwana Franki zapisany z wykorzystaniem litery ј.