Poprzednia

ⓘ DB Cargo Polska
DB Cargo Polska
                                     

ⓘ DB Cargo Polska

DB Cargo Polska – polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Zabrzu zajmujące się przewozami kolejowymi, wydobyciem piasku, obsługą bocznic oraz utrzymaniem taboru. Od lipca 2009 wchodzi w skład koncernu Deutsche Bahn.

Obecną grupę DB Cargo Polska utworzyły dwie grupy kapitałowe – PCC Logistics wraz z grupą Rybnik oraz PTK Holding. Spółki stanowiące trzon wspomnianych grup kapitałowych działały na polskim rynku od kilkudziesięciu lat.

                                     

1. Historia

Przedsiębiorstwo wywodzi się pierwotnie z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach, z którego w 1990 r. wyodrębniona została Kopalnia Piasku "Szczakowa” S.A., a z niej PCC Rail Szczakowa S.A. przekształcona następnie w PCC Rail S.A.

Od lipca 2009 r. PCC Rail weszła w skład koncernu Deutsche Bahn wcześniej należała do europejskiego koncernu PCC SE z siedzibą w Duisburgu, a od listopada tego samego roku do kwietnia 2016 nosiła nazwę DB Schenker Rail Polska S.A.

Tuż przed nabyciem przez Deutsche Bahn, głównym obszarem działalności grupy PTK Holding, w której skład wchodziło 7 podmiotów, była obsługa towarowych przewozów kolejowych oraz bocznic kolejowych, obsługa terminali kontenerowych, śródlądowego i morskiego, a także remonty taboru kolejowego, utrzymanie i naprawy układów torowych oraz prace ziemne.

Natomiast grupa PCC składała się przed akwizycją z ponad 20 spółek zależnych o zróżnicowanym profilu działalności, w tym obecny DB Port Szczecin. Głównym przedmiotem działalności grupy było świadczenie usług przewozowych z wykorzystaniem własnego taboru oraz eksploatacja i sprzedaż piasku dla celów podsadzania wyrobisk górniczych, budownictwa i odlewnictwa.

W lipcu 2009 nastąpiło nabycie przez koncern Deutsche Bahn grupy PCC Logistics, a we wrześniu 2009 – grupy PTK Holding. W tym samym czasie PCC Rail zmieniła nazwę na DB Schenker Rail Polska, a w 2010 PTK Holding – na DB Schenker Rail Zabrze.

Połączenie opisanych wyżej dwóch odrębnych podmiotów w jedną strukturę pod marką DB Schenker Rail Polska, stworzyło największe prywatne przedsiębiorstwo świadczące usługi kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Przedsiębiorstwo należy do paneuropejskiej sieci kolejowej Deutsche Bahn.

3 stycznia 2011 r. nastąpiło połączenie w drodze przejęcia przez DB Schenker Rail Polska S.A. następujących spółek: DB Schenker Rail Rybnik S.A., DB Schenker Rail Zabrze S.A., Trawipol Sp. z o.o., NZTK Sp. z o.o., Energoport Sp. z o.o. oraz PUT Trans-PAK Sp. z o.o. W rezultacie kapitał spółki wzrósł z 5.72 mln PLN do 18.5 mln PLN.

29 kwietnia 2016 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę z DB Schenker Rail Polska na DB Cargo Polska.

                                     

2. Działalność

DB Schenker Rail Polska powstała w 2009 roku w oparciu o przedsiębiorstwa funkcjonujące głównie w zakresie usług przewozu węgla. Obecnie, wykorzystując swoje położenie geograficzne oraz zaplecze dużej sieci logistycznej, tworzy rdzeń dla przewozów kolejowych w Europie Wschodniej. Przedsiębiorstwo rozwija i inwestuje w nowe technologie, czego przykładem są plany modernizacji floty lokomotyw oraz wprowadzenie do użytku lokomotyw typu Class 66.

Spółka posiada od października 2003 licencję na kolejowe przewozy towarowe. Obecnie jest to największy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce.

Do DB Cargo Polska należą także 3 zakłady napraw zajmujące się naprawą lokomotyw, wagonów i maszyn górniczych.

Spółka oferuje kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Specjalizuje się zarówno w transporcie węgla, jak również artykułów chemicznych, olei mineralnych i materiałów budowlanych. Dzięki współpracy z innymi spółkami grupy Deutsche Bahn, DB Cargo Polska zapewnia bezpośrednie połączenie do sieci jednowagonowej z Niemiec do Polski i z powrotem. Oferuje również transport transgraniczny na Ukrainę, Białoruś i do Rosji w tym usługi takie jak międzynarodowy list przewozowy CIM oraz przeładunek po stronie białoruskiej.

Wolumen transportu wynosił w 2010 prawie 90 milionów ton, m.in. węgla, produktów chemicznych i materiałów budowlanych. Praca przewozowa była na poziomie 4 mld tonokilometrów. Przedsiębiorstwo posiada ponad 6700 wagonów i 380 lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych oraz zatrudnia ok. 3155 pracowników.

Przedsiębiorstwo wykonuje również usługi bocznicowe, w ramach których wykonywane są przewozy w obrębie bocznic kolejowych, obsługa posterunków ruchu, punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. Dzięki dostępowi do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, DB Cargo Polska oferuje nie tylko transport pomiędzy portami i kontrahentami wewnątrz kraju, ale również do krajów Europy Środkowej i Zachodniej.

                                     

2.1. Działalność Struktura organizacyjna

Spółki DB Cargo Polska:

  • Infra SILESIA S.A., Rybnik
  • DB Port Szczecin Sp. z o.o., Szczecin
  • DB Cargo Spedkol Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
                                     

2.2. Działalność Składy całopociągowe

Przewozy towarów masowych mogą zostać wykonane w składach całopociągowych na terenie Europy Środkowej i Zachodniej. Produkt ten jest głównym obszarem aktywności DB Cargo Polska i obejmuje transport węgla, materiałów budowlanych oraz produktów chemicznych.

Przesyłki transportowane odchodzą ze stacji początkowej do finalnego odbiorcy, bez konieczności rozdzielania i dołączania wagonów w trakcie przejazdu, co odbywa się na podstawie jednego listu przewozowego.

                                     

2.3. Działalność Pociąg liniowy Śląsk

Pociąg liniowy Śląsk jest ofertą połączenia liniowego pomiędzy Śląskiem a Europą Zachodnią, przez terytorium Niemiec. Umożliwia to transport towarów na obszarze całej Europy.

Pociąg liniowy Śląsk obejmuje przewozy pojedynczych wagonów między stacją rozrządową w niemieckim Seddin koło Berlina, a 22 punktami zdawczo-odbiorczymi w regionie Śląska, w okolicach miejscowości Wrocław Gądów, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice oraz Jaworzno Szczakowa.

Pociąg liniowy Śląsk przystosowany jest do przewozu surowców chemicznych, a także wyrobów stalowych oraz towarów konsumpcyjnych, takich jak np. sprzęt AGD.

                                     

2.4. Działalność Międzynarodowe przewozy towarowe

DB Cargo Polska oferuje również międzynarodowe przewozy towarowe.

Polska dzięki swemu położeniu geograficznemu jest ważnym korytarzem transportowym dla krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej.

Wśród realizowanych przez DB Cargo Polska przewozów znajduje się także tranzyt, import oraz eksport pomiędzy krajami bałtyckimi oraz krajami Europy Środkowej i Zachodniej.

Użytkownicy również szukali:

db cargo opinię, db cargo rybnik praca,

...
...
...