Poprzednia

ⓘ Biuro projektów
Biuro projektów
                                     

ⓘ Biuro projektów

W literaturze spotkać można wiele definicji biura projektów:

 • "Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać planowanie strategiczne przedsiębiorstwa.” H. Kerzner
 • Biuro projektów to "scentralizowana organizacja poświęcona doskonaleniu praktyk i rezultatów zarządzania projektami. ” G. Kendal i S. Rollins
 • Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego obiegu informacji, doskonalenie i rozwój pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą projektową.
 • "Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami. ” W. Casey i W. Peck

W zależności od organizacji i przyjętej terminologii biuro projektów może być określane jako;

 • biuro programów i projektów,
 • centrum doskonalenia ang. project management center of excellence,
 • grupa zarządzania projektami ang. project management group, itp.
 • biuro wsparcia projektów ang. project support office,
 • centrum zarządzania projektami ang. project management center,
 • biuro zarządzania projektami,
                                     

1. Funkcje biura projektów

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów przez nią realizowanych jednak do najczęściej występujących zaliczyć można:

 • Prowadzenie informatorium projektu
 • Administracyjne wsparcie projektów
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Zarządzanie dokumentacją projektu
 • Rozwój pracowników
 • Konsultacje i doradztwo
 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach
 • Dobór pracowników do projektu
 • Monitorowanie postępu prac
 • Audyty jakości
 • Kontrola przebiegu projektu
 • Identyfikowanie i ocena ryzyka
 • Zarządzanie zmianą
 • Raportowanie
 • Opracowywanie i rozwój metodyki firmowej
 • Standaryzacja zarządzania projektami
 • Rozwój zarządzania projektami w organizacji
 • Zarządzanie portfelem projektów
                                     
 • Biuro Projektów Metroprojekt biuro projektów utworzone pod koniec 1950 w Warszawie z myślą o projektowaniu stołecznego metra. Od 1951 działało jako
 • Biuro Projektów Radia i Telewizji Protel dawniej Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji biuro projektowe zajmujące się opracowywaniem projektów
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi założone w 1951 roku łódzkie przedsiębiorstwo komunalne obecnie Sp. z o.o. specjalizuje się w inżynieria
 • Studio ADS Biuro projektów Studio ADS Sp. z o.o. polskie biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu. Założone w 1989 roku przez architektów Piotra
 • sportowych i turystycznych Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Polsport Białystok, obecnie Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych
 • wsporczej dla kabli we współpracy z: Biuro Projektów Kolejowych, Biuro Projektów Łączności, Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektronicznych
 • Projektantami obiektu byli Robert Palicki firma Scott Wilson i Marek Jusik Biuro Projektów Komunikacyjnych Ten drugi był projektantem części tramwajowej budowli
 • Założyciel Biura Projektów Lewicki Łatak wraz z Kazimierzem Łatakiem. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 2018 roku. Biuro Projektów Lewicki Łatak, www
 • i Usług Technicznych INWESTPROJEKT Gliwice rok założenia 1955 biuro projektów prowadzące działalność w kierunku projektowania dla potrzeb budownictwa