Poprzednia

ⓘ Project Management Institute
Project Management Institute
                                     

ⓘ Project Management Institute

Project Management Institute, PMI – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów.

Project Management Institute powstał w 1969 w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non profit zrzeszające profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie PMI zrzesza ponad 454 tys. członków w 185 krajach, w których istnieje ponad 250 oddziałów ang. PMI Chapter.

                                     

1. Certyfikaty PMI

PMI przeprowadza egzaminy, przyznaje, administruje i kontroluje 7 certyfikatów zawodowych:

 • Program Management Professional PgMP,
 • PMI Agile Certified Practitioner PMI-ACP,
 • Certified Associate in Project Management CAPM,
 • PMI Risk Management Professional PMI-RMP,
 • PMI Professional in Business Analysis PMI-PBA,
 • OPM3 Professional Certification.
 • PMI Scheduling Professional PMI-SP,
 • Project Management Professional PMP,
 • Portfolio Management Professional PfMP,
                                     

2. Standardy PMI

Jednym z działań PMI jest opracowywanie standardów zarządzania projektami. Dotychczas opracowane standardy to:

 • PMBOK Guide 2013 – najbardziej znany ze standardów PMI zawierający zbiór wytycznych i najlepszych praktyk dotyczących zarządzania projektami.
 • Construction Extension to the PMBOK Guide 2007 – standard realizacji projektów w sektorze budownictwa.
 • Practice Standard for Work Breakdown Structures 2006 – standard tworzenia struktury podziału prac w projekcie.
 • Project Manager Competency Development Framework 2007 – standard opisujący kompetencje kierownika projektu.
 • Practice Standard for Earned Value Management 2005 – standard opisujący metodę śledzenia postępu prac.
 • Practice Standard for Project Configuration Management 2007 – zarządzanie konfiguracją projektu.
 • Government Extension to the PMBOK Guide 2007 – standard realizacji projektów w sektorze rządowym.
 • Standard for Program Management 2013 – odnoszący się do zarządzania programem projektów.
 • OPM3 Knowledge Foundation 2008 – kompendium omawiające tematykę dojrzałości projektowej organizacji.
 • Standard for Portfolio Management 2013 – odnoszący się do zarządzania portfelem projektów.
 • Practice Standard for Scheduling 2007 – standard tworzenia harmonogramu projektu.
                                     

3. Konkursy PMI

PMI organizuje szereg konkursów na poziomie globalnym i krajowym. Najbardziej znany jest konkurs PMI Award, którego finał ma miejsce w ramach kongresu PMI North America na jesieni każdego roku. W ramach konkursu nominować można projekty, organizacje, indywidualne osoby oraz utwory, np. książki i szkolenia. PMI Award dzieli się na kilka kategorii:

 • PMO of the Year Award
 • PMI Award for Project Excellence
 • PMI Linn Stuckenbruck Person of the Year Award
 • PMI Distinguished Contribution Award
 • PMI Continuing Professional Education Product of the Year Award
 • Project Management Journal Paper of the Year Award
 • PMI Research Achievement Award
 • PMI Community Advancement Through Project Management Award – Individual Category
 • PMI Fellow Award
 • PMI Project of the Year Award
 • PMI Scholar-Practitioner Award
 • PMI Eric Jenett Project Management Excellence Award
 • PMI Continuing Professional Education Provider of the Year Award
 • PMI David I. Cleland Project Management Literature Award
 • PMI Community Advancement Through Project Management Award – Organization Category


                                     

4. PMI w Polsce

W Polsce stowarzyszenie istnieje od 31 października 2003 roku. Zostało wówczas założone stowarzyszenie PMI Warsaw, Poland Chapter PMI WPC – oddział warszawski. Następnie powstały oddzielne stowarzyszenia w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

 • PMI Gdansk Poland Chapter PMI GPC – PMI oddział gdański
 • PMI Poznan Poland Chapter PMI PPC – PMI oddział poznański
 • PMI Poland Krakow Chapter PMI KPC – PMI oddział krakowski
 • PMI Wrocław Poland Chapter PMI WPC – PMI oddział wrocławski

W dniu 8 maja 2007 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na PMI Poland Chapter PMI oddział polski oraz przekształciło swoją strukturę oragnizacyjną na jedno ogólnopolskie stowarzyszenie z oddziałami w większych miastach w Polsce. Pierwotnie powołano 5 oddziałów stowarzyszenia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

Obecna struktura PMI Poland Chapter:

 • PMI Poland Chapter Kujawsko-Pomorskie PMI Oddział Kujawsko-Pomorskie
 • PMI Poland Chapter Poznań Branch PMI Oddział Poznań
 • PMI Poland Chapter Łódź Branch PMI Oddział Łódź
 • PMI Poland Chapter Gdańsk Branch PMI Oddział Gdańsk
 • PMI Poland Chapter Wrocław PMI Oddział Wrocław
 • PMI Poland Chapter Katowice PMI Oddział Katowice
 • PMI Poland Chapter Kraków Branch PMI Oddział Kraków
 • PMI Poland Chapter Lubuskie Branch PMI Oddział Lubuskie
 • PMI Poland Chapter Szczecin Branch PMI Oddział Szczecin
 • PMI Poland Chapter Warszawa Branch PMI Oddział Warszawa

Każdy z oddziałów w ramach swojego obszaru organizuje seminaria w ramach których promowane są dobre praktyki zarządzania.

Od ponad 10 lat PMI Poland Chapter organizuje szereg inicjatyw charytatywnych. Należą do nich między innymi dwu tygodniowe obozy dla dzieci English Camp oraz Project Management Kids Camp PMKC. English Camp ma na celu naukę języka angielskiego u najmłodszych, z kolei Project Management Kids Camp PMKC stawia za cel naukę podstaw zarządzania projektami oraz krzepienie świadomości projektowej u najmłodszych. Wszystko w formie interaktywnych warsztatów, gier oraz zabaw.

Stowarzyszenie PMI Poland Chapter zrzesza ponad 700 członków.