Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – polska uczelnia niepubliczna założona w 2000 roku w Lublinie. Jest wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 196.

                                     

1. Historia

Uczelnia została utworzona przez Fundację OIC Poland w 2000 roku. 24 października 2000 Fundacja otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi. 22 lutego 2001 roku dokonano wpisu do rejestru szkół zawodowych MEN pod numerem 57.

 • 12 października – rozpoczął się pierwszy rok akademicki na uczelni – WSEI rozpoczęła ze swą działalność w ramach 5 specjalności kształcenia na poziomie 3-letnich studiów zawodowych.
 • 2001
 • 7 października – WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na specjalności "Administracja Publiczna”.
 • 2002
 • 11 lipca – WSEI i Fundacja "OIC Poland” podpisały trójstronną umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej gwarantującą absolwentom kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
 • 2003
 • 11 lipca – uczelnia otrzymała zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie kształcenia na kierunku "Pedagogika”.
 • 20 maja – WSEI podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lubelską.
 • 7 lipca – uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku "Transport”.
 • 2004
 • 25 marca – WSEI otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie kształcenia na kierunku "Administracja”.
 • 24 lutego – podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i Komendą Miejską Policji w Lublinie na rzecz kontynuacji i rozwijania inicjatyw mających poprawić stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni.
 • 30 czerwca – decyzją MENiS została przedłużona licencja na dalszą działalność Uczelni.
 • 19 maja – pozytywna decyzja MENiS na kształcenie na kierunku "Ekonomia”.
 • 2005
 • 6 lipca – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskuje uprawnienia do kształcenia na kierunku "Stosunki międzynarodowe”.
 • 19 lipca – WSEI decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku "Pedagogika”.
 • 8 maja – podpisanie umowy o współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie obecnie Uniwersytet Medyczny.
 • 2006
 • 5 października – WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku "Informatyka”.
 • 2007
 • 21 czerwca – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku "Pielęgniarstwo”.
 • 6 czerwca – WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów magisterskich – uzupełniających na kierunku "Administracja”.
 • 23 września – uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku "Psychologia”.
 • 2008
 • 2009
 • 30 września – WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Mechanika i budowa maszyn”.
 • 20 stycznia – WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia uzupełniających magisterskich studiów II stopnia na kierunku "Ekonomia”.
 • 2010
 • 10 listopada – WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku "Transport”.
 • 2011
 • 5 maja – WSEI otrzymuje pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 312/2011 Prezydium PKA na utworzenie kierunku "Praca socjalna” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 • 20 września – WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu "Rozwój potencjału dydaktycznego WSEI w Lublinie w obszarach zdrowia publicznego, logistyki i informatyki” o wartości prawie 5 mln złotych.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu "Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI” o wartości przekraczającej 23.5 mln złotych
 • 2012
 • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia kierunku Logistyka.
 • Otrzymanie prestiżowego wyróżnienia "Primus” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Otwarcie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i wdrożenie praktycznego profilu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów I stopnia.
 • 2013
 • Od czerwca rozpoczęcie budowy Domu Studenta
 • Otrzymanie uprawnień do kształcenia na studiach II stopnia uzupełniających magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo
 • Uroczyste poświęcenie Domu Studenta WSEI z 300 miejscami
 • 2014
 • Otwarcie i poświęcenie nowoczesnej czytelni po rozbudowie i modernizacji biblioteki
 • Uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku na studiach I stopnia licencjackich Finanse i Rachunkowość.
 • 2015
 • WSEI uhonorowana "Polską Nagrodą Innowacyjności 2014” i Nagrodą Specjalną "Najwyższa Jakość Studiów” wraz z certyfikatem "Uczelnia Liderów 2015”
 • Po raz piąty otrzymanie od Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Certyfikat "Uczelnia liderów 2016” ze Specjalnym Wyróżnieniem.
 • Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC – unikatowy projekt jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem
 • 2016
 • Podpisanie porozumienia określającego ramowe zasady wzajemnej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.
 • 2017
 • Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI została "Lublinianką 60-lecia” w głosowaniu czytelników Kuriera Lubelskiego.
 • Podpisana została umowa o wzajemnej współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie i spółką PGE Obrót. Celem współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym jest wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy i zapewnienie studentom zdobycia doświadczenia bezpośrednio w największych firmach w Polsce. Współpraca dotyczy m.in. organizacji merytorycznych konferencji poświęconych innowacjom i zarządzaniu, a także kształcenia studentów zgodnie z potrzebami sektora sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta w tym zakresie.
 • 2019
 • Podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
 • WSEI otwiera z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Zbigniewa Króla Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. W tym najnowocześniejszym laboratorium studenci kierunku pielęgniarstwo zdobędą umiejętności udzielania pomocy medycznej zarówno w warunkach rzeczywistości wirtualnej, jak i na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach. Projekt "Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie” kosztował ponad 3 miliony złotych, z czego 2 173 955.42 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.
 • 2018
 • WSEI otrzymała "European Quality Certificate 2018” –prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.
 • WSEI Otrzymuje akredytację na prowadzenie kierunku Psychologia II stopnia.
                                     

2. Program dydaktyczny

Obecnie uczelnia kształci na trzynastu kierunkach II stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

 • Administracja
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Logistyka
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pielęgniarstwo
 • Wydział Nauk o Człowieku
 • Informatyka
 • Wydział Transportu i Informatyki
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Transport

Uczelnia daje możliwość podjęcia również studiów podyplomowych z zakresu finansów, administracji, informatyki, pedagogiki oraz psychologii.

                                     

3. Wydziały

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
 • Zakład Psychologii Osobowości i Psychopatologii
 • Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
 • Zakład Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej
 • Zakład Teorii Wychowania i Opieki nad Dzieckiem
 • Zakład Prawa Konstytucyjnego
 • Zakład Psychologii Społecznej
 • Zakład Innowacji Gospodarczej
 • Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego
 • Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki
 • Zakład Pielęgniarstwa
 • Zakład Andragogiki i Edukacji Ustawicznej
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw i Rozwoju Regionalnego
 • Międzywydziałowy Zakład Matematyki wspólnie z Wydziałem Transportu i Informatyki
 • Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej
 • Zakład Zastosowań Metod Ilościowych w Ekonomii
 • Zakład Historii Myśli Pedagogicznej i Pedagogiki Porównawczej
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
 • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
 • Zakład Informatyki
 • Wydział Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zakład Technicznych Środków Transportu
 • Zakład Inżynierii Mechanicznej


                                     

4. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

 • Centrum Studiów Podyplomowych
 • Centrum Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Gospodarczej
 • Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu
 • Lokalna Akademia CISCO
 • Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz
 • Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
 • Centrum Analiz i Ekspertyz Gospodarczych
                                     

5. Rankingi i wyróżnienia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina została wyróżniona w rankingu "Najlepszych uczelni i kierunków ekonomicznych”, opracowanym przez miesięcznik biznesowy "Home & Market”.

Jako jedyna uczelnia wschodniej Polski znalazła się w zestawieniu 17 najlepszych spośród ponad 200 uczelni w Polsce, które kształcą studentów na kierunkach ekonomicznych. W czerwcu WSEI otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.

W ramach konkursu WSEI otrzymała po raz dziewiąty z rzędu certyfikat "Wiarygodna Szkoła” i po raz trzeci certyfikat "Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

Za pozyskiwanie środków unijnych otrzymała maksymalną liczbę punktów 100, ma też najlepszy wynik w kraju pod względem efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania i rozwój 66.57. Została również bardzo wysoko oceniona w kategorii "siła naukowa” za nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach WSEI – 89.7, a uczelnia z poz. 1 rankingu 42.21 oraz za ofertę kształcenia podyplomowego 53.76. Maksymalną punktację 100 WSEI uzyskała także za posiadaną własną bazę dydaktyczną. WSEI jest jedną z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce – mieści się w pierwszej dziesiątce pod względem ilości studentów, ale biorąc pod uwagę tylko szkoły kształcące na poziomie magisterskim – jest jedną z pięciu największych uczelni. Wynika to z "Raportu Perspektyw o Uczelniach Niepublicznych” z czerwca br., co świadczy o tym, że Uczelnia ma dobrą renomę wśród studentów i kandydatów.

Tylko w 2018 roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest "Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, "Polska Nagroda Innowacyjności ” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

                                     

6. Organizacje studenckie

 • Koło Naukowe "Bezpieczne Państwo – Bezpieczny Obywatel”
 • Koło Naukowe Logistyków
 • Zespół Taneczny WSEI
 • Akademickie Centrum Wsparcia Rówieśniczego
 • Koło Naukowe "PEDAGOGIUS”
 • Koło Naukowe Studentów Psychologii "Innowacja”
 • Wolontariat WSEI
 • Koło Naukowe "WSEImed”
 • Studenckie Koło Naukowe "KERNEL D”
 • Redakcja Czasopisma Studenckiego "K2”
 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów
 • Zespół Muzyczny WSEI
 • Studenckie Koło Naukowe "KERNEL Z”
 • Koło Naukowe Animatorów Środowiskowych "Grupa Mocarna”
 • Koło Naukowe Ekonomistów
                                     

7. Władze uczelni

Władze rektorskie

Władzę na uczelni pełnią:

 • Kanclerz – mgr Teresa Bogacka
 • Rektor – prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • Prorektor ds. dydaktyki, jakości kształcenia i spraw studenckich – dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
Dziekanami poszczególnych wydziałów są
 • Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki – dr inż Robert Pietrzyk
 • Dziekan Wydziału Nauk o człowieku – dr Adam Raczkowski
 • Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – dr Sylwester Bogacki