Poprzednia

ⓘ Kandydat nauk
Kandydat nauk
                                     

ⓘ Kandydat nauk

Kandydat nauk – w Rosji i wielu krajach byłego ZSRR stopień naukowy niższy od stosowanego tam stopnia doktora nauk, odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora, nadawany po aspiranturze i przeprowadzeniu przewodu oraz obronie dysertacji.

W Imperium Rosyjskim istniał od czasów panowania imperatora Piotra I Wielkiego do roku 1917, zlikwidowany przez władze radzieckie, został wprowadzony ponownie w 1934. Po II wojnie światowej wprowadzony w niektórych państwach bloku wschodniego m.in. w PRL w latach 1951–1958. Stopień nadawany w Rosji i innych państwach WNP m.in. Białoruś i Ukraina oraz w Bułgarii.

W Czechosłowacji wprowadzony na wzór sowiecki dekretem z 1953, nadawany był do 1998.

Stopień naukowy w niektórych krajach skandynawskich, niższy od stopnia naukowego doktora.