Poprzednia

ⓘ Media interaktywne
Media interaktywne
                                     

ⓘ Media interaktywne

Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron i realizowany jest poprzez tzw. interfejs – mechaniczny, programowy, biotechniczny lub inny – który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.

Medium interaktywnym może być urządzenie mechaniczne, elektroniczne analogowe lub cyfrowe, program komputerowy – zainstalowany na pojedynczym komputerze, lub sieci złożonej z wielu maszyn – lub kompilacja złożona z wszystkich tych elementów.

Modelowym przykładem medium interaktywnego jest Internet – teleinformatyczna sieć komputerowa, łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedynczych komputerów, obejmująca swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską. Internet agreguje wiele funkcji tradycyjnych mediów: umożliwia konsumpcję i przesyłanie formatowanych treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, a ponadto umożliwia łączność głosową i audiowizualną oraz inne formy przekazu treści.

Interaktywne media cyfrowe są reprezentatywną składową mariażu współczesnej kultury i postępu technologicznego. Pośrednicząc w procesach społecznej komunikacji i aktywności medialnej, niejako je kondensują, wpływając znacząco na każdą ze sfer naszego życia społecznego.

                                     
  • Media społecznościowe ang. social media określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić
  • odbiorców, zależnie od ich zainteresowań oraz stylu życia. Media stają się coraz bardziej interaktywne odbiorca zaczyna mieć coraz większy wpływ na nadawcę
  • intencji oraz zmniejszone zaufanie do współpracowników. Wideorozmowa Media interaktywne 3G - Telefonia komórkowa trzeciej generacji. Webkonferencja M.H..
  • fabularnych chyba że zawierają technologie umożliwiające generatywne lub interaktywne procesy cyfrowe. Za specyficzne cechy nowych mediów uznaje się przede
  • bardziej powszechne korzystanie z chmury obliczeniowej. Wideorozmowa Media interaktywne Biznesowa komunikacja w prywatnym smartfonie. Puls Biznesu Puls
  • 2007. Oprócz standardowych definicji haseł zawiera ciekawostki, filmy, interaktywne ćwiczenia itp.Portal otrzymał kilkukrotnie nagrody Webby Awards, pojawił
  • Stowarzyszenia Reklamy Interaktywnej należeli: Adconion Media Group, AOL Advertising Europe, BBC.com, Disney, eBay International Advertising, Hi - media Group, LinkedIn
  • jest jego status majątkowy. medioznawstwo yellow journalism media cyfrowe media interaktywne cywilizacja medialna diginetmedia przekaz medialny czwarta
  • parlamentu odszedł w 2009. Został dyrektorem FDIM, instytucji zrzeszającej media interaktywne W 2011 po fuzji z Danske Medier objął stanowisko zastępcy dyrektora