Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauki techniczne
                                               

Inżynieria

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii. W ściślejszym systemowym sensie, inżynieria to używanie właściwości materii, energii oraz obiektów abstrakcyjnych dla tworzenia konstrukcji, maszyn i produktów, przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego probl ...

                                               

Nauki techniczne

Nauki techniczne w Polsce dzielą się na następujące dyscypliny: elektrotechnika biocybernetyka i inżynieria biomedyczna geodezja i kartografia inżynieria materiałowa inżynieria środowiska inżynieria chemiczna automatyka i robotyka górnictwo budownictwo informatyka elektronika mechatronika telekomunikacja włókiennictwo technologia chemiczna mechanika budowa i eksploatacja maszyn metalurgia transport architektura i urbanistyka

                                               

Areologia

Areologia – inżynieria powierzchni, która zajmuje się całokształtem działań naukowych i technicznych, mających na celu konstruowanie, wytwarzanie, badanie i stosowanie warstw powierzchniowych, a więc – zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami – warstw wierzchnich, powłok o innych, lepszych niż rdzeń lub podłoże właściwościach, głównie: antyściernych, antyzmęczeniowych, antykorozyjnych i dekoracyjnych.

                                               

Charakterystyka (technika)

Charakterystyka – zależność między wielkościami, branymi pod uwagę w czasie badań maszyn, urządzeń lub ich elementów albo wykres ilustrujący tę zależność

                                               

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania. Generalnie rzecz ujmując, dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technolo ...

                                               

Eksploatyka

Eksploatyka – nauka o eksploatacji urządzeń technicznych oraz o zjawiskach wspólnych dla wszystkich systemów eksploatacji. Znajomość teorii eksploatacji zapewnia prawidłowe postępowanie z eksploatowanymi obiektami w każdej sytuacji, a przede wszystkim umiejętność uzasadnienia tego. Znajomość eksploatyki jest przydatna także poza systemami technicznymi.