Poprzednia

ⓘ Aglomeracja bielska
                                     

ⓘ Aglomeracja bielska

Aglomeracja bielska – rozwijająca się monocentryczna aglomeracja, której centralnym punktem jest miasto Bielsko-Biała, będące również miastem węzłowym strefy transgranicznej. W ścisłych, śródmiejskich, granicach aglomeracji znajduje się także miasto Czechowice-Dziedzice.

Cała aglomeracja oprócz śródmiejskiej jej części, tj. Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic obejmuje zurbanizowany obszar w otoczeniu strefy śródmiejskiej, tj. Kozy, Kęty, Jasienicę, Jaworze, Bestwinę, Wilkowice, Buczkowice, Żywiec. Aglomerację zamieszkuje ok. 325 tys. osób.

Obok pojęcia aglomeracja bielska w dokumentach opracowywanych przez Radę Miejską w Bielsku-Białej i Prezydenta Bielska-Białej używa się określenia Bielski Obszar Metropolitalny, zamieszkanego przez ponad 880 tys. osób, który obejmuje, oprócz Bielska-Białej, powiat bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, żywiecki i wadowicki.