Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zarządzanie jakością
                                               

PPAP

PPAP - to proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej stosowany w branży motoryzacyjnej. Proces PPAP wywodzi się z amerykańskiego systemu jakości QS-9000.

                                               

Primus Nominatus

Primus Nominatus Nominowany Najdoskonalszym - certyfikat jakości wydawany przez kapitułę nagrody przy Branżowym Centrum Badań i Certyfikacji, które jest jednostką partnerską znanej na całym świecie niemieckiej jednostki certyfikującej jakość TÜV Rheinland. W zakresie jakości i zarządzania BCBC współpracuje z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, uczelniami wyższymi, jednostkami administracyjnymi na terenie całego kraju. Konkurs PRIMUS NOMINATUS oparty jest na modelowym, sprawdzonym i powszechnie przyjętym rozwiązaniu Narodowej Nagrody Jakości im. Malcolma Baldrige’a The Malcolm Baldr ...

                                               

Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji – stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji. Zakładowa kontrola produkcji opisana jest w normach zharmonizowanych dla poszczególnych wyrobów lub normach powołanych. Z ...

                                               

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością – system zarządzania składający się z następujących etapów: kontrola jakości sterowanie jakością zarządzanie przez jakość. zapewnianie jakości Według W. A. Shewharta: im wyższa jakość, tym niższy koszt.

                                               

Akredytacja

Akredytacja – udzielenie pełnomocnictwa. Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje oświadczenie, że określony podmiot jest kompetentny do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowany podmiot. W prawie międzynarodowym akredytacja może oznaczać ustanowienie danej osoby szefem misji dyplomatycznej przy głowie państwa przyjmującego, ministrze spraw zagranicznych lub organizacji międzynarodowej lub oficjalne uznanie przedstawiciela dyplomatycznego nie tylko szefa misji, ...

                                               

Akredytacja (ochrona zdrowia)

Akredytacja – system oceny poziomu opieki zdrowotnej. Termin "akredytacja” w odniesieniu do organizacji świadczących opiekę zdrowotną oznacza dobrowolny, usystematyzowany proces oceny, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa tej opieki, prowadzony przez niezależnych wizytatorów. Cechy większości programów akredytacyjnych: niezależność i autonomia decyzji akredytacyjnej: ocena jest oparta na znanych, opublikowanych, multidyscyplinarnych standardach akredytacyjnych, a decyzje przyznania lub odmowy akredytacji podejmowane są zazwyczaj przez autonomiczne organy decyzyjne s ...