Poprzednia

ⓘ Generałowie zakonu pallotynów
                                     

ⓘ Generałowie zakonu pallotynów

Przełożeni generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – generałowie pallotynów.

Generał pallotynów nosi tytuł rektora generalnego i jest wybierany na sześcioletnią kadencję przez zebranie generalne bezwzględną większością głosów tych, którzy są obecni na zebraniu. Na urząd przełożonego generalnego można być wybranym kolejno maksymalnie dwa razy.