Poprzednia

ⓘ Bilans obrotów kapitałowych
                                     

ⓘ Bilans obrotów kapitałowych

Bilans obrotów kapitałowych – część bilansu płatniczego składająca się z rachunku kapitałowego i finansowego, która jest zestawieniem wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży aktywów zrealizowanych przez sektor prywatny i bank centralny. Obejmuje zagraniczne aktywa lub inwestycje danego kraju za granicą oraz zagraniczne inwestycje w tym kraju. Określany jest również jako zestawienie transakcji, które prowadzą do powstania przyszłych zobowiązań.

Wyróżnia się dwie zasadnicze części bilansu obrotów kapitałowych:

  • rachunek kapitałowy;
  • rachunek finansowy.