Poprzednia

ⓘ Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie
                                     

ⓘ Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie, HR – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników.

Dział HR, oprócz działań administracyjnych, sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, realizacja innych obowiązków, coraz częściej staje się aktywnym partnerem zarządów oraz kadry zarządzającej, wpływając na strategię przedsiębiorstwa zwłaszcza tam, gdzie zasoby ludzkie decydują o przewadze konkurencyjnej.

Płace pracowników zatrudnionych w działach HR są zróżnicowane i odzwierciedlają daną branżę gospodarki.

                                     
 • Zasoby ludzkie - film fabularny z 1999 roku. Zdjęcia nakręcono w Aubevoye, Bagnolet, Porcheville, Gaillon i Petit - Quevilly. Franck wraca po studiach do
 • Zasoby naturalne Zasoby psychologia Zasoby przyrody Zasoby wodne Zasoby zarządzanie Wspólne zasoby Zasoby programu Zasób ekonomia Zasoby ludzkie
 • określenie strategii lub metod kierowania tzw. kapitałem ludzkim We współczesnym świecie zasoby ludzkie ZL mają wpływ na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwie można również wyróżnić zasoby ludzkie np. pracownicy zasoby finansowe np. środki pieniężne oraz zasoby informacyjne np. know - how, bazy
 • zawodów i specjalności media zasilające, narzędzia oraz pieniądze. Zasoby ludzkie ang. human resources, HR to amerykańskie określenie pracowników przedsiębiorstwa
 • strumienia dochodów kapitał siły wytwórcze siła robocza zasoby ludzkie Narodziny teorii kapitału ludzkiego zostały ogłoszone w 1960 roku przez T.W.Schultza
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum RZL, CRZL polska instytucja powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2007 roku. Głównym
 • azbest inne skały, kamienie szlachetne i półszlachetne ślad ekologiczny Co to jest Naturalne zasoby - ustawa - podatkowa.pl Zasoby - abc - ekonomii.net.pl
 • Czynnik ludzki czynnik spowodowany przez konkretne jednostki i grupy ludzkie wypełniające struktury organizacyjne oraz realizujące w organizacjach zarówno
 • warunki unormowany niestresujący porządek dnia zasoby osobiste poczucie sprawowania kontroli nad własnym życiem zasoby energetyczne pieniądze
 • bezpośrednio z produkcją, MRP II uwzględnia także materiały pomocnicze, zasoby ludzkie pieniądze, czas, środki trwałe i inne. Amerykańskie stowarzyszenie