Poprzednia

ⓘ Nauki o zarządzaniu
                                     

ⓘ Nauki o zarządzaniu

Nauki o zarządzaniu – dyscyplina naukowa w zakresie dwóch dziedzin nauki, mianowicie:

  • nauk ekonomicznych np. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
  • nauk humanistycznych np. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Według wcześniej obowiązującej w Polsce klasyfikacji zarządzanie było domeną nauk ekonomicznych, stąd dyscyplina ta była określana jako organizacja i zarządzanie. Obecnie interdyscyplinarne podejście do zarządzania, zwłaszcza wykorzystania psychologii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych zaowocowało dychotomicznym podejściem do nauk o zarządzaniu.

Szczegółowe przepisy w tym zakresie zawarte są w dwóch aktach prawnych:

  • Ustawa z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  • Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych