Poprzednia

ⓘ Biegun geomagnetyczny
Biegun geomagnetyczny
                                     

ⓘ Biegun geomagnetyczny

Biegun geomagnetyczny – punkt przecięcia się osi geomagnetycznej z powierzchnią Ziemi. Jako że pole magnetyczne Ziemi nie jest ściśle dipolowe, igła kompasu nie wskazuje położenia biegunów geomagnetycznych.

                                     

1. Nomenklatura

W geografii bieguny magnetyczne i geomagnetyczne Ziemi nazywa się zgodnie z ich położeniem, a nie polarnością: "północny” biegun magnetyczny lub geomagnetyczny oznacza biegun na półkuli północnej, a "południowy biegun magnetyczny” – na południowej. Z fizycznego punktu widzenia ta konwencja jest nieprawidłowa – współcześnie biegun południowy ziemskiego pola magnetycznego który przyciąga północny biegun igły kompasu znajduje się na półkuli północnej, a północny – na południowej; taką sytuację określa się jako polarność normalną Ziemi. Używanie nomenklatury fizycznej w geografii byłoby jednak mylące.

                                     

2. Położenie

Położenie biegunów geomagnetycznych Ziemi w roku 2010:

  • północny: 80.08°N, 72.21°W wschodnie wybrzeże Wyspy Ellesmere’a,
  • południowy: 80.08°S, 107.79°E Płaskowyż Polarny.

Położenie biegunów magnetycznych Ziemi jest zmienne, co jest wyraźnie zauważalne w okresie wielu lat. Zmiany te nie mają jednak charakteru okresowego, jak mogłoby to wynikać jedynie z wykresów zmian deklinacji magnetycznej.

W dziejach Ziemi dochodziło wielokrotnie do odwrócenia biegunów, co zostało utrwalone w skałach magmowych i niektórych osadowych, w postaci magnetyzacji szczątkowej.

                                     
  • Dopłynął wtedy na odległość 50 mil morskich od północnego bieguna magnetycznego. Do samego bieguna magnetycznego dotarł nieco później, w wyprawie saniami
  • poziomie i w pionie. Dzięki obrotom w poziomie określamy położenie biegunów geomagnetycznych zob. kompas magnetyczny, konieczne jest uwzględnienie deklinacji
  • cyklu słonecznym, tak, że północny biegun magnetyczny w jednym cyklu słonecznym zostanie zastąpiony przez południowy biegun magnetyczny w następnym. Cykl słoneczny
  • elektrodżety, są połączone z układem prądów płynących wzdłuż linii geomagnetycznych w stronę obszarów polarnych i z powrotem. Prądy takie są dziś nazywane
  • Stacja Biegun niedostępności Budynek stacji, zwieńczony popiersiem Lenina, wraz z tablicą upamiętniającą zdobycie kontynentalnego bieguna niedostępności

Użytkownicy również szukali:

jak zmienic bieguny w magnesie,

...
...
...