Poprzednia

ⓘ System informacyjny
System informacyjny
                                     

ⓘ System informacyjny

System informacyjny – posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego.

Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.

W teorii zarządzania system informacyjny to zespół środków materialnych, finansowych, algorytmów i ludzi, zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Na gruncie ekonomiki informacji system informacyjny definiowany jest jako kompleks powiązanych ze sobą procesów informacyjnych.

System informacyjny jest specyficznym systemem społeczno-gospodarczym, który obok procesów informacyjnych zawsze współtworzą także zasoby oraz informacja.

                                     

1. Przykład

Niech będzie dany zbiór U {\displaystyle U} obiektów zwany uniwersum i zbiór A {\displaystyle A} atrybutów opisujących obiekty. Systemem informacyjnym A {\displaystyle \mathbb {A} } nazywamy parę: A = U, A. {\displaystyle \mathbb {A} =\leftU,A\right.} System informacyjny korzystnie jest przedstawić w postaci tablicy, gdzie wiersze reprezentują obiektu uniwersum, a kolumny – wartości atrybutu dla poszczególnych obiektów.

Poniższy przykład przedstawia prosty system informacyjny opisujący owoce. Każdy obiekt uniwersum owoc jest opisany poprzez 4 atrybuty: średnicę w centymetrach, kolor, smak i nazwę.