Poprzednia

ⓘ Mit brennender Sorge
Mit brennender Sorge
                                     

ⓘ Mit brennender Sorge

Mit brennender Sorge – encyklika papieża Piusa XI dotycząca sytuacji Kościoła w III Rzeszy, krytykująca teologiczne aspekty polityki prowadzonej przez Niemcy rządzone przez Hitlera, nosząca datę 14 marca 1937, w Niemczech odczytana w kościołach w Niedzielę Palmową 21 marca 1937. Inicjatorem napisania encykliki był kardynał Eugenio Pacelli, który jako Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej prowadził rozmowy nad podpisaniem konkordatu z III Rzeszą. Jako doskonały znawca spraw niemieckich, świadom zagrożenia pokoju między narodami i naruszania przez hitlerowskie Niemcy postanowień konkordatu, na polecenie Ojca Świętego Piusa XI, poprosił o współpracę kardynała Michaela von Faulhabera nad sporządzeniem dokumentu, który ostatecznie przyjął formę encykliki. Wśród osób przygotowujących tekst encykliki wymienia się również biskupa Münster Klemensa Augusta von Galen, który był jednym z czołowych ludzi Kościoła katolickiego w Niemczech przeciwstawiających się systemowi nazistowskiemu.

Encyklika rozpoczyna się od protestu przeciw naruszeniom konkordatu zawartego w 1933 roku między nazistowskim rządem Niemiec a Stolicą Apostolską. Stawiając serię tez, Pius XI odcina się od nazizmu i potępia jego pogańskie tendencje oraz ideę wyższości rasy i państwa nad nauką Kościoła. Mimo że w całym jej tekście określenie "narodowy socjalizm" nie pada, adresowana do katolików Niemiec encyklika piętnuje nazizm, kwestionując jego konstytutywne cechy: jako bałwochwalstwo potępia "wyniesienie ponad skalę" wartości ludzkich - rasy, narodu, państwa i przedstawicieli władzy państwowej - i "czynienie z nich najwyższej normy wszelkich wartości"; domaga się poddania stanowionego prawa ludzkiego naturalnemu prawu Bożemu. Wzywa niemieckich katolików do oporu wobec hitlerowskiej ideologii.

Encyklikę odczytano wiernym we wszystkich kościołach w Niemczech w dniu 21 marca 1937 roku, uprzedzając interwencję policji.

                                     

1. Spis treści

 • Prawdziwa wiara w Boga.
 • Konkordat z Rzeszą
 • Do kapłanów i osób zakonnych
 • Do młodzieży
 • Unikać przekręcania świętych słów i pojęć
 • Prawdziwa wiara w prymat
 • Prawdziwa wiara w Kościół
 • Nauka moralna i porządek moralny
 • Prawdziwa wiara w Chrystusa
 • Do wiernych stanu świeckiego
 • Zakończenie
 • Uznanie prawa naturalnego

W tych 12 punktach zawiera się 64 podpunkty zakończone podpisem papieża Piusa XI.

                                     

2. Oceny

Według Eamona Duffyego "Wpływ encykliki był niesamowity, gdyż rozwiała ona raz na zawsze podejrzenia dotyczące poparcia przez papieża ruchu faszystowskiego". Z drugiej strony Gerald Fogarty stwierdził, że "pod koniec encyklika ma lekko pozytywny wydźwięk, a w ogólności tylko pogłębia kryzys.". Amerykański ambasador napisał, że encyklika" niewiele pomogła Kościołowi katolickiemu, natomiast sprowokowała nazistowskie Niemcy do. kontynuacji pośrednich ataków przeciwko kościelnym instytucjom.”