Poprzednia

ⓘ Stanisław Bolkowski
                                     

ⓘ Stanisław Bolkowski

Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel akademicki, zastępca przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, były prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor podręczników akademickich i dla techników z dziedziny elektrotechniki, elektryk.

                                     

1. Życiorys

W roku 1940 wraz z matką został wygnany ekspatriacja w głąb ZSRR, na Syberię przez NKWD ZSRR, skąd po powrocie w 1946 roku zamieszkał wraz z rodziną w Łodzi. W tym mieście skończył gimnazjum, liceum, a w 1950 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1956 z dyplomem magistra inżyniera ze specjalnością sieci elektroenergetyczne. Jeszcze jako student w 1952 podjął pracę jako asystent na tej uczelni, a w 1965 uzyskał tu stopień naukowy doktora. W 1971 otrzymał stanowisko docenta, w 1983 tytuł naukowy profesora, a w 1992 powołany został na stanowisko profesora zwyczajnego.

Związany z Politechniką Warszawską i od 2002 z Politechniką Białostocką, m.in. były prorektor Politechniki Warszawskiej ds. dydaktyki w latach 1996-1999, ds. nauki w latach 1999-2002 i dziekan Wydziału Elektrycznego PW 1987-1993. W 2009 otrzymał tytuł doktora h.c. Politechniki Śląskiej

Specjalista z zakresu elektrotechniki, nauczyciel kilku pokoleń inżynierów elektryków. Jest jednym z współautorów Poradnika Inżyniera Elektryka.

Zasługi dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostały nagrodzone Złotymi Odznakami Honorowymi SEP i NOT, Medalem im. M. Pożaryskiego, Medalem im. A. Hoffmanna, Medalem im. M. Doliwo-Dobrowolskiego, Medalem im. J. Węglarza, Statuetką wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży oraz w 2002 roku najwyższą w Stowarzyszeniu godnością Członka honorowego SEP.

Za działalność naukowo-dydaktyczną profesor inżynier Bolkowski odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Warszawskiej, złotą odznaką "Zasłużony dla Energetyki” oraz odznaką honorową "Zasłużony dla Łączności”.

                                     
 • wartość charakteryzująca instalacje jednofazowe. napięcie międzyfazowe Stanisław Bolkowski Elektrotechnika teoretyczna Tom 1: Teoria obwodów elektrycznych
 • Szpotański 1994 1998 Cyprian Brudkowski 1998 2002 Stanisław Bolkowski 2002 2006 Stanisław Bolkowski 2006 2010 Jerzy Barglik 2010 - 2014 Jerzy Barglik
 • płynącego w innej gałęzi obwodu. źródło prądu źródło napięciowe Stanisław Bolkowski Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 35 - 37
 • widzianej od strony wybranych zacisków AB. Twierdzenie Thevenina Stanisław Bolkowski Teoria obwodów elektrycznych. Wyd. dziewiąte zmienione. Warszawa:
 • elektryczny generator elektryczny źródło napięciowe źródło prądowe Stanisław Bolkowski Elektrotechnika. Wyd. III. Warszawa: WSiP, 2005, s. 68. ISBN 978 - 83 - 02 - 09397 - 5
 • napięcia lub prądu płynącego w innej gałęzi obwodu. źródło prądowe Stanisław Bolkowski Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 35 - 37
 • elektroniczny czynny Stanisław Bolkowski Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 24 i 25. ISBN 83 - 204 - 1841 - 0. Stanisław Osowski: Teoria
 • przykładowo cewka z rdzeniem ferromagnetycznym czwórnik wielowrotnik Stanisław Bolkowski Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 24 - 26
 • czynne zwane są układami aktywnymi. element elektroniczny bierny Stanisław Bolkowski Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 24 25
 • jednostką MVA megawoltamper równą 106 VA. moc chwilowa moc elektryczna Stanisław Bolkowski Teoria obwodów elektrycznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne
 • indukowaniu się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmiany prądu w innej cewce z nią sprzężonej. Bolkowski Stanisław Elektrotechnika 4. WSiP.