Poprzednia

ⓘ Project Management Body of Knowledge
Project Management Body of Knowledge
                                     

ⓘ Project Management Body of Knowledge

PMBOK Guide – standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. Pierwsza wersja PMBOK została opublikowana w 1996 roku i od tej pory jest regularnie rozwijana oraz aktualizowana. W 1998 r. PMBOK otrzymał akredytację American National Standards Institute i funkcjonuje jako norma zarządzania projektami na terenie USA.

                                     

1. Podstawowe wersje PMBOK

Do roku 2018 wydano 6 wersji PMBOK:

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, USA, 1996

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Second Edition, PMI, USA, 2000

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition, PMI, USA, 2004

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, PMI, USA, 2008

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA, 2013

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, PMI, USA, 2017

                                     

2. Rozszerzenia

Oprócz podstawowej wersji standardu odnoszącej się do wszystkich dziedzin, PMI oferuje również 3 rozszerzenia:

 • Software Extension to the PMBOK Guide – dla branży oprogramowania IT
 • Government Extension to the PMBOK Guide – dla instytucji rządowych
 • Construction Extension to the PMBOK Guide – dla branży budowlanej
                                     

3. Struktura

Zgodnie z PMBOK, każdy projekt posiada swój cykl życia, czyli ciąg etapów lub faz w których znajduje się projekt od inicjacji do zamknięcia. PMBOK w wersji szóstej definiuje 49 procesów realizowanych w cyklu życia projektu, podzielonych na 5 grup:

 • procesy realizacji - procesy wykonywane w celu zakończenia prac zdefiniowanych w Planie Zarządzania Projektem, celem procesów jest realizacja wymagań projektowych
 • procesy monitorowania i kontroli - procesy służące śledzeniu, przeglądaniu oraz regulowaniu postępu oraz wydajności prac projektowych; procesy służą również identyfikacji oraz inicjacji zmian w planie,
 • procesy zakończenia zamknięcia - procesy realizowane w celu formalnego zakończenia lub zamknięcia projektu, fazy lub kontraktu.
 • procesy planowania - procesy wymagane do ustanowienia zakresu i celu projektu oraz zdefiniowania akcji prowadzących do realizacji celu,
 • procesy rozpoczęcia inicjowania - procesy realizowane w celu zdefiniowania nowego projektu lub fazy istniejącego projektu poprzez uzyskanie odpowiednich autoryzacji,

Grupy procesów wzajemnie na siebie oddziałują. Procesy połączone są ze sobą wkładami i rezultatami. Rezultaty z jednego procesu mogą być wkładem do następnych, niekoniecznie w ramach tej samej grupy procesów. Grupy procesów nie są tożsame z fazami cyklu życia projektu.

Każdy z 49 procesów jest również przypisany do obszaru wiedzy ang. Knowledge Areas. PMBOK definiuje 10 obszarów wiedzy:

 • Zarządzanie integracją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie komunikacją

Obszary wiedzy są zbiorem pojęć, terminów i działań stanowiących fachową dziedzinę zarządzania projektami. Mapowanie procesów do grup procesów oraz obszarów wiedzy jest następujące:

Procesy mogą zachodzić na siebie w czasie realizacji projektu lub jego fazy.

Obowiązkiem zespołu projektowego jest wybranie procesów, które mają zastosowanie dla konkretnego projektu.