Poprzednia

ⓘ ORP Rolnik
ORP Rolnik
                                     

ⓘ ORP Rolnik

ORP Rolnik – mała korweta rakietowa projektu 1241RE Mołnija, w kodzie NATO: Tarantul-I. Okręt został wybudowany w Stoczni Rzecznej w Rybińsku dla marynarki wojennej ZSRR. Został nabyty dla Polskiej Marynarce Wojennej wraz z trzema bliźniaczymi jednostkami i wszedł do służby 4 lutego 1989 roku. Nosił stały numer burtowy 437.

Początkowo wchodził w skład nowo utworzonej samodzielnej grupy okrętów rakietowych. Z czasem został włączony do 3. Flotylli Okrętów i przydzielony do 2. dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych. Po wycofaniu ze służby większości kutrów rakietowych projektu 205, w 2004 roku okręt wszedł do Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Ostatnim przydziałem jednostki był Dywizjon Okrętów Bojowych.

Okręt ze względu na swoje niewielkie wymiary i wyporność zaliczany był do klasy małych korwet, natomiast w Polsce klasyfikowany był jako mały okręt rakietowy. Jednostka napędzana była dwoma turbinami gazowymi. Napęd szczytowy DR 77 o maksymalnej mocy 12 000 KM dla każdej turbiny pozwalał na osiągnięcie prędkości powyżej 43 węzłów, co czyniło okręt jednym z najszybszych w tej klasie na Morzu Bałtyckim. Załogę stanowiło 45 oficerów i marynarzy. ORP "Rolnik" był jednostką silnie uzbrojoną przeciw innym okrętom. Jego podstawową broń stanowiły rekiety przeciw okrętowe typu P-21/P-22. W czasie służby z jego pokładu wystrzelono 33 pociski tego typu. Uzbrojenie przeciw statkom powietrznym było słabsze, a pogarszał je brak radaru wykrywania obiektów powietrznych.

Jednostka w czasie swojej służby wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych manewrach i ćwiczeniach na Bałtyku m.in. "Baltops", "Passex". Ze służby okręt został wycofany 3 grudnia 2013 roku.

                                     

1. Zamówienie i budowa

Zadowalające wyniki z eksploatacji kutrów rakietowych projektu 205 spowodowały, że Marynarka Wojenna ZSRR rozpoczęła poszukiwania ich następców. Założenia taktyczno-techniczne nowych okrętów rakietowych zostały opracowane w 1965. Zakładały one wyposażenie jednostek w nowy system rakietowy, przy wyporności sięgającej 400-500 ton. Koncepcję opracowania okrętów powierzono CKMB Ałmaz. Pracę pod kierownictwem E.I. Juchnina rozpoczęto w 1969.

Okręt został zbudowany w Rybińskiej Stoczni Rzecznej. Numer stoczniowy 01722. Nosił radzieckie oznaczenie R-833. Zakupiony za ruble transferowe.

                                     

2. Przebieg służby

Jest to eksportowa wersja projektu 1241 RE, a Polska była pierwszym odbiorcą tej wersji. Wszedł do służby 4 lutego 1989 roku. Matką chrzestną jednostki została dyrektor przodującego PGR w Lubaniu Agata Piernicka. Pierwszym dowódcą ORP Rolnik został mianowany por. mar. Dariusz Baranowski. Głównym zadaniem jednostki była ochrona wybrzeża od strony morza.

ORP "Rolnik” wraz z drugim bliźniakiem ORP "Metalowiec” wchodził w skład dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Bliźniaczymi jednostkami w PMW były ORP "Górnik” i ORP "Hutnik”. Do lutego 2009 ORP "Rolnik” wystrzelił 32 rakiety i przebył ponad 50 tysięcy Mm, ogółem wystrzelił 33 rakiety. 3 grudnia 2013 roku w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się ceremonia opuszczenia bandery i wycofania okrętu ze służby.

                                     

3. Dowódcy okrętu

Lista dowódców:

  • kmdr ppor. Krzysztof Grunert 2006-2008
  • kpt. mar. Krzysztof Łomnicki 1996-2000
  • kmdr ppor. Artur Kołaczyński 2005-2006
  • por. mar. Przemysław Fuksa 2000-2005
  • por. mar. Jacek Gąsiorowski 1992-1996
  • por. mar. Dariusz Baranowski 1989-1992
  • kpt. mar. Mariusz Oller 2008-2013
                                     

4. Dane techniczne

Wyposażenie radiolokacyjne

  • radar nawigacyjny Peczora-1
  • stacje radiolokacyjna kierowania ogniem MR-123 NATO: "Bass Tilt”
  • stacje radiolokacyjna wykrywania celów Garpun-E NATO: "Plank Shave”

Użytkownicy również szukali:

orp górnik, orp kaszub, orp metalowiec, orp warszawa,

...
...
...