Poprzednia

ⓘ Beskid Makowski
Beskid Makowski
                                     

ⓘ Beskid Makowski

Beskid Makowski – grupa górska, część Beskidów Zachodnich. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich. Najwyższym szczytem jest Mędralowa.

                                     

1. Granice

Według Jerzego Kondrackiego, autora naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski granice Beskidu Makowskiego są następujące:

  • granica zachodnia: od przełęczy Głuchaczki na granicy polsko-słowackiej potokiem Przybyłka, rzeką Koszarawą w dół, zachodnim podnóżem Pasma Pewelskiego do rzeki Łękawki, Łękawką w górę i Kocońką w dół, Lachówką do Stryszawki, nią do ujścia do Skawy; Skawą dalej w dół na północ, do Skawiec.
  • granica północna: po północnej stronie Pasma Babicy do Myślenic.
  • granica południowa: doliną górnej Skawy do ujścia Skawicy oraz doliną Skawicy od ujścia po Przełęcz Jałowiecka Północną na granicy polsko-słowackiej.
  • granica wschodnia: od Myślenic w górę doliną Raby i jej dopływu Krzczonówki.

Przy tak wyznaczonych granicach Beskid Makowski ma powierzchnię ok. 900 km², długość ok. 60 km i szerokość 15 km.

Na mapach jednak i w przewodnikach zwykle spotkać się można z innym podziałem, w którym do Beskidu Makowskiego dodatkowo zaliczane jest jeszcze całe Pasmo Lubomira i Łysiny oraz Zębalowa. Pasmo Przedbabiogórskie, czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

                                     

2. Rzeźba terenu

Beskid Makowski zbudowany jest z piaskowców magurskich przewarstwionych warstwami łupków. W łupkach wyrzeźbione zostały doliny rzeczne. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień. Są to w nawiasie najwyższy szczyt pasma:

  • Pasmo Chełmu Chełm 603 m
  • Pasmo Laskowskie Łosek lub Lasek 876 m
  • Pasmo Przedbabiogórskie Mędralowa 1169 m. Składa się z Grupy Mędralowej, Pasma Jałowieckiego i Pasma Solnisk.
  • Pasmo Babicy Babica 727 m
  • Pasmo Koskowej Góry Koskowa Góra 866 m
  • Pasmo Pewelskie Baków 766 m
                                     

3. Klimat

Na klimat w Beskidzie Makowskim wpływa zróżnicowana rzeźba terenu. Średnia temperatura wynosi od 5 do 7 °C. Wiosna trwa długo i jest chłodna i deszczowa, nawroty niskiej temperatury występują aż do maja. Lato bywa trochę cieplejsze niż w Beskidzie Żywieckim, lecz trwa tyle samo. Jesień jest długa i sucha. Notowane są częste wahania temperatury, tak, jak i w reszcie regionu. Zima utrzymuje się zazwyczaj od końca listopada do marca. Przeciętnie najwięcej opadów zaobserwowano w czerwcu i w sierpniu, a najmniej w październiku, średnia roczna wynosi 800 mm. Podobnie jak w Beskidzie Wyspowym zdarzają się tu inwersje temperatury.

                                     

4. Ludność

Jest to obszar dość gęsto zaludniony. Lasy występują głównie na wyższych grzbietach górskich, natomiast doliny i śródgórskie zrównania zajęte są pod uprawy rolne i osady ludzkie. Są 4 miasta: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Jordanów, Myślenice.

                                     

5.1. Zagospodarowanie turystyczne Schroniska

Na obszarze Beskidu Makowskiego brak jest obiektów wybudowanych i administrowanych przez PTTK. Jedyną górską bazę noclegową stanowią schroniska prywatne i chatki studenckie:

Schronisko "Zygmuntówka” na Przełęczy Klekociny Schronisko "Opaczne” na Przełęczy Opaczne Studenckie Schronisko Turystyczne "Lasek” pod szczytem Łoska Studencki Schron Turystyczny "Pod Solniskiem” w Lachowicach-Adamach
                                     

5.2. Zagospodarowanie turystyczne Szlaki turystyczne

Pasmo Przedbabiogórskie Zawoja Dolna – Zawoja Przysłop – Sucha Beskidzka dw. PKP Stryszawa – Zawoja Przysłop Zawoja Centrum – Przełęcz Przysłop – Zawoja Przysłop – Sucha Beskidzka dw. PKP Maków Podhalański – Grzechynia – dojście do szlaku czerwonego jw. Przełęcz Przysłop – Kiczora – Przełęcz Kolędówki – Przełęcz Opaczne – Jałowiec – Lachów Groń – Koszarawa Zawoja Centrum – Przełęcz Kolędówki – Siwcówka – Opuśniok – SST Pod Solniskiem – Hucisko – Koszarawa-Cicha – Beskidek – Przełęcz Klekociny – Przełęcz Jałowiecka Północna Zawoja Wełcza – Jałowiec – Przełęcz Cicha – Opuśniok – Lachowice Przyborów – Jaworzyna – Mędralowa Zachodnia Główny Szlak Beskidzki na odcinku: Przełęcz Głuchaczki – Mędralowa Zachodnia – Mędralowa – Przełęcz Jałowiecka Krzyżówki – Bacówka "Viktoria K” – przełęcz pod Małą Mędralową – Hala Kamińskiego – Zawoja Czatoża Pasmo Laskowskie Koszarawa – SST Lasek – Łosek – Przyborów Pasmo Pewelskie Ślemień – Gachowizna – Hucisko Jeleśnia – Janikowa Grapa – Gachowizna Pasmo Koskowej Góry Sucha Beskidzka – Mioduszyna – Maków Podhalański Maków Podhalański – Stańkowa – Koskowa Góra – Parszywka – Przełęcz Dział – Groń – Pcim łącznikowy pomiędzy niebieskim i żółtym jw. Maków Podhalański – Budzów Bieńkówka – Koskowa Góra – Przełęcz Jabconiówka – Groń – Zarębki – Jordanów Osielec – Groń 810 m – Skomielna Czarna – Tokarnia- Knapówka – Groń – Stróża Zębalowa – Tokarnia – Groń – Zawadka – dojście do szlaku żółtego pod Kotoniem Lubień – Zębalowa – Krzeczów Pasmo Babicy Mały Szlak Beskidzki na odcinku: Zembrzyce – Chełm – Zachełmna – Palcza – Bieńkowska Góra – Babica – Trzebuńska Góra – Sularzowa – Myślenice Stryszów – Chełm Budzów – Mysia Góra – Przełęcz Wrotka – Stronie Przełęcz Wrotka – Skawinki Przełęcz Sanguszki – Krowia Góra – Bieńkówka łącznikowy pomiędzy szlakiem niebieskim jw. i czerwonym Małym Szlakiem Beskidzkim Stróża – dojście do szlaku czerwonego Małego Szlaku Beskidzkiego pod Sularzową