Poprzednia

ⓘ Elektrownia Opole
Elektrownia Opole
                                     

ⓘ Elektrownia Opole

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole – druga co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce. kondensacyjna elektrownia cieplna, blokowa, z zamkniętym układem wody chłodzącej, wchodząca w skład holdingu PGE. Elektrownia zlokalizowana jest w Opolu, przy ujściu rzeki Mała Panew do Odry.

                                     

1. Dane techniczne

Eksploatowane są 4 bloki energetyczne, uruchomione w latach 1993-1997, oraz 2 bloki wybudowane w latach 2014-2019, o łącznej mocy osiągalnej 3342 MW:

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny; wszystkie bloki posiadają instalację odsiarczania spalin.

Zdolność produkcyjna elektrowni to 23.5 TWh rocznie.

W dniu 8 kwietnia 2010 oddano do użytku pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym. Przed uruchomieniem zawartość tlenków azotu w spalinach na bloku nr 3 wynosiła 482 mg/Nm³. Po uruchomieniu emisja tlenków azotu spadła do poziomu 180 mg/Nm³. Planowane jest zamontowanie tego typu instalacji na pozostałych trzech jednostkach.

                                     

2. Rozbudowa

Pomimo uchylenia decyzji środowiskowej przez NSA 12 stycznia 2012 roku, dnia 15 lutego 2012 roku doszło do podpisania umowy na budowę nowych bloków z konsorcjum Rafako lider, Mostostalu Warszawa i Polimeksu-Mostostalu – wartość inwestycji określono na 11.6 mld zł brutto. Z powodu kłopotów finansowych Rafako, 26 października 2013 roku raciborska spółka została zastąpiona w konsorcjum przez Alstom, które początkowo przegrało przetarg. Co prawda, 19 stycznia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę dotyczącą decyzji środowiskowej nowych bloków, jednakże 4 kwietnia 2013 roku zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A spółki zależnej PGE podjął decyzję o rezygnacji z inwestycji budowy nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Ówczesny prezes PGE Krzysztof Kilian motywował decyzję nieopłacalnością inwestycji. Decyzja PGE o wycofaniu się z inwestycji spotkała się z zadowoleniem środowiska organizacji pozarządowych. Wywołała jednocześnie silny sprzeciw środowisk samorządowych, energetycznych oraz m.in. ministerstwa skarbu oraz premiera Donalda Tuska. Ostatecznie zarząd PGE zdecydował o kontynuowaniu inwestycji i 1 sierpnia 2013 roku uzgodnił z Kompanią Węglową warunki dostawy węgla do nowych bloków, a 13 sierpnia 2013 roku podpisał aneks do umowy przedłużający konsorcjum wykonawców czas na przedstawienie gwarancji bankowych, które są warunkiem realizacji inwestycji. Polimex-Mostostal uzyskał ostatecznie gwarancje bankowe dla inwestycji od banku PKO BP w styczniu 2014 roku. 31 stycznia 2014 roku PGE GiEK wydała generalnemu wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac przy budowie.

W 2019 r. zakończyła się trwająca od lutego 2014 roku budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW. Blok nr 5 o mocy 900 MW rozpoczął pracę w Krajowym Systemie Energetycznym 31 maja 2019 r. Drugi z nowych bloków, blok nr 6, został przekazany do eksploatacji 10 października 2019 roku.

                                     

3. Inne funkcje

Najwyższy z kominów służy również do celów transmisyjnych. Zamontowano na nim system anten nadawczych, w tym FM dla Radia Doxa. Program nadawany jest z mocą 10 kW na częstotliwości 107.9 MHz w polaryzacji pionowej. Wysokość posadowienia podpory anteny to: 151 m n.p.m., wysokość obiektu to: 250 m n.p.t., natomiast wysokość zawieszenia systemów antenowych to: 230 m n.p.t.

Użytkownicy również szukali:

elektrownia opole adres, elektrownia opole - - blok 5 i 6, elektrownia opole historia, elektrownia opole kadry, fundacją elektrownia opole,

...
...
...