Poprzednia

ⓘ Łopatyn




Łopatyn
                                     

ⓘ Łopatyn

Łopatyn – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim i rejonie radziechowskim. Położone jest ok. 80 km na północny wschód od Lwowa. Miasto liczy 3403 mieszkańców i jest miastem partnerskim Otmuchowa.

Wieś starostwa szczurowskiego, położona była w XVIII wieku w powiecie buskim.

Miasto znane m.in. z Cudownego Obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej, oraz grobu i pomnika generała Józefa Dwernickiego.

                                     

1. Historia

Do 17 września 1939 w województwie tarnopolskim w Polsce.

Do 1772 w Rzeczypospolitej. W latach 1772-1918 miasto gminne w Królestwie Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim. Do 1939 w II RP miasto gminne w województwie tarnopolskim, powiecie brodzkim.

                                     

2. Zabytki

 • Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Łopatynie - budowę kościoła ukończono w 1782 roku. Polska świątynia po zakończeniu II wojny światowej została zamieniona na magazyn materiałów budowlanych. Dzieła zniszczenia dokonała miejscowa ludność m.in. prawie wszystkie rzeźby z ołtarza głównego pocięto piłą i spalono. Zrujnowany kościół został oddany wiernym na początku lat 90. W kościele do roku 1944 r. znajdował się wcześniej wspomniany XVIII wieczny Cudowny Obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej. Został on przewieziony przez tamtejszych polskich przymusowych wysiedleńców do miejscowości Wójcice woj.opolskie, gdzie do dziś mieści się w tamtejszym Kościele św. Andrzeja. Dawni polscy mieszkańcy Łopatyna powołali w 2005 r. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie z siedzibą w Wójcicach nieformalnie istnieje od 1990 roku. Dzięki własnemu wkładowi pieniężnemu, przy współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło prace remontowe: wyremontowano dach i elewację. Od 2006 roku prace kontynuowane są ze środków własnych i przy znacznym wsparciu Ministerstwa Kultury, które w 2007 r. przeznaczyło sumę 140 tys. zł na prace związane z konserwacją i zrekonstruowaniem zniszczonych zabytkowych polichromii Stanisława Stroińskiego przedstawiających głównie sceny z życia Matki Boskiej. Znaczną pomoc okazał również powiat nyski, na terenie którego leżą Wójcice. Aktualnie ukończono kolejną fazę prac konserwatorskich przy sklepieniu prezbiterium. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej – dar dawnych polskich mieszkańców Łopatyna.
 • grób i pomnik generała Józefa Dwernickiego znajdujący się na miejscowym cmentarzu katolickim autorstwa Pawła Eutele
 • zespół pałacowy zbudowany przez Chołoniewskich w 2 poł. XVIII wieku, spalony przez Rosjan w 1915 roku - zachowały się dwie oficyny pomiędzy nimi ustawiono pomnik
 • bursa szkolna
 • kwatera i pomnik żołnierzy polskich poległych w 1920 r.
 • wały zamku na uroczysko Zamczysko, 4 km na zachód od miasteczka
 • gorzelnia
 • cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy z 1926 roku
 • szkoła z czasów II RP
 • willa Beniamina Suchestowa obecnie szkoła artystyczna
 • willa burmistrza Żakiego