Poprzednia

ⓘ Cieszyn (stacja kolejowa)
Cieszyn (stacja kolejowa)
                                     

ⓘ Cieszyn (stacja kolejowa)

Cieszyn – stacja kolejowa w Cieszynie, w województwie śląskim, w Polsce. Znajduje się na wysokości 278 m n.p.m.

W roku 2017 stacja obsługiwała 150–199 pasażerów na dobę.

                                     

1. Historia

Początkowo nad brzegiem Bobrówki funkcjonował przystanek kolejowy otwarty w 1888 roku – znalazł się wówczas na linii Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich, łączącej Morawy, Śląsk Cieszyński i Galicję. Zbudowano niewielki jednopiętrowy budynek z wiatą przystankową od strony jedynego peronu. W budynku znajdowała się dworcowa restauracja i pomieszczenia zawiadowcy i obsługi stacji. Przystanek obsługiwał wyłącznie lokalny ruch pasażerski, w założeniach miał spełniać funkcje pomocnicze w stosunku do głównego dworca w lewobrzeżnej części miasta obecnie stacja Český Těšín. Podczas I wojny światowej wybudowano dodatkowe tory do przyjmowania pociągów towarowych. Dobudowano także niższą część dworca z muru pruskiego z ekspedycją bagażu, dodatkowe magazyny i piętrowy budynek mieszkalny dla obsługi stacji. Od początku wojny do 5 marca 1917 roku obiekt był zamknięty dla ruchu pasażerskiego.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 niewielki przystanek jedyny w polskiej części miasta musiał przyjąć ciężar całego transportu kolejowego – zarówno osobowego, jak i towarowego. Wkrótce okazało się, że niezbędna jest rozbudowa stacji. Ministerstwo Kolei planowało budowę nowego dworca towarowego w odległości 1 km od stacji Cieszyn, w kierunku Mnisztwa, już na terenie gminy Bobrek wówczas Bobrek nie leżał jeszcze w granicach miasta. Spowodowało to protesty radnych miejskich ze względu na znaczną odległość między stacją osobową i towarową oraz niedogodny dojazd do planowanej stacji. Spory trwały do roku 1928, kiedy ustalono, że rampa wojskowa położona bardziej w kierunku Bobrku istnieje do dziś będzie spełniała funkcję tymczasowego dworca towarowego. W 1929 rozpoczęto budowę linii Cieszyn – Zebrzydowice, którą otwarto 10 września 1934, dzięki czemu Cieszyn uzyskał nowe połączenie kolejowe w kierunku północnym. Podczas okresu międzywojennego zbudowano żuraw do nawadniania parowozów który korzystał z miejskiej instalacji wodnej. Aż do roku 1938 pojawiały się propozycje budowy nowego dworca, jednakże z różnych względów głównie finansowych pomysły te upadały. Po przyłączeniu Zaolzia w listopadzie 1938 roku budowa nowego dworca stała się zbędna, gdyż miasto uzyskało dostęp do rozbudowanego dworca w części zachodniej. W okresie okupacji zmieniono nazwę stacji na Teschen Ost Cieszyn Wschód. Wojska niemieckie dokonały zniszczenia toru w kierunku Goleszowa przy pomocy urządzenia Schienenwolf, które specjalnym hakiem uszkadzało podkłady kolejowe torowiska.

Pierwszy pociąg towarowy po II wojnie światowej przyjechał dnia 17 października 1945 roku, kursowanie pociągów do Bielska uruchomiono 19 października. 28 stycznia 1946 wznowiono ruch pasażerski na linii kolejowej do Zebrzydowic, początkowo tylko do stacji w Kaczycach. Betonowe perony zastępujące ziemne powstały na początku lat 70. z inicjatywy zawiadowcy stacji Alojzego Hanzela. Podczas elektryfikacji została zmodernizowana infrastruktura stacyjna oraz zlikwidowano magazyny kolejowe obok nastawni. W 1986 roku została zbudowana nastawnia wyposażona w pomieszczenia dla maszynistów na piętrze. Budynek stacyjny wynajmowano różnym podmiotom, następnie zlikwidowano przechowalnię bagażu, bar, szalety i zamknięto poczekalnię. Dworzec kolejowy jest systematycznie dewastowany oraz niszczony. W dniu 15 lipca 2013 roku podpisano akt notarialny dzięki któremu dworzec został przekazany samorządowi w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego. W październiku 2015 roku wyremontowano perony stacji. Na przełomie maja i czerwca 1994 roku semafory kształtowe zostały zdemontowane i zastąpione semaforami świetlnymi. 28 lutego 2015 roku wznowiono połączenia pasażerskie Cieszyna z Czeskim Cieszynem, które zlikwidowano 13 grudnia 2009 roku. 10 stycznia 2009 roku zawieszono kursowanie pociągów relacji Cieszyn – Bielsko Biała Główna. Stacja jest wykorzystywana na linii S58 Czechowice-Dziedzice – Cieszyn spółki Koleje Śląskie od dnia 9 grudnia 2012, kiedy spółka ta przejęła obsługę kierunku od Przewozów Regionalnych. 13 grudnia 2015 roku uruchomiono kursowanie lokalnych pociągów międzynarodowych z Cieszyna do Frýdka-Místka obsługiwanych przez České dráhy wagonem spalinowym. W roku 2016 rozpoczęto budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego połączonego z kompleksową rewitalizacją dworca, które ostatecznie udostępniono podróżnym 28 kwietnia 2018 roku.