Poprzednia

ⓘ Murzyn
Murzyn
                                     

ⓘ Murzyn

Murzyn – określenie osoby czarnoskórej w języku polskim.

Polskie słowo "Murzyn” powstało prawdopodobnie w wyniku przekształcenia niemieckiego "Mohr” łac. maurus poprzez dodanie -in.

Według słowników – w tym "Słownika Języka Polskiego” PWN – słowo "Murzyn” jest neutralne i nie jest opatrzone kwalifikatorem "pogardliwie”, którym z kolei oznaczone jest słowo "czarnuch” ang. nigger. Opinię tę podzielają m.in. dwaj językoznawcy: profesorowie Jerzy Bralczyk i Jan Miodek, czy też czarnoskóry były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – John Godson nazywający siebie Murzynem, który stwierdził:

Jednak dla wielu osób, w tym niektórych czarnoskórych, jest to wyraz pejoratywny. Polski poseł Killion Munyama, uważa słowo za obraźliwe:

W badaniu CBOS 19% Polaków stwierdziło, że słowo ma charakter obraźliwy.

Na gruncie językoznawstwa argumentem za neutralnością wyrazu "Murzyn” w znaczeniu osoby przynależącej do rasy czarnej, jest możliwość jego łączenia z wyrazami oznaczającymi cechy pozytywne, np. "piękna Murzynka”, "przystojny Murzyn”, w odróżnieniu od określeń o wydźwięku pejoratywnym, w przypadku których takie połączenia budziłyby przeciwstawne odczucia, np. "miły czarnuch”.

Jednocześnie wyraz ten funkcjonuje także w pejoratywnym znaczeniu osoby ciężko pracującej nie na swoje nazwisko, lub osoby wykorzystywanej do ciężkiej pracy por. polisemia i jest wówczas zapisywany małą literą. W tym drugim znaczeniu wyraz ten używany jest także w utartych związkach frazeologicznych np. "robić za murzyna”, oraz w przysłowiu "murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”. Dodatkowo wyraz "murzyn” występuje także w związku frazeologicznym "opalić się na murzyna” opalić się bardzo mocno, na ciemny kolor.