Poprzednia

ⓘ Kategoria:Instytucje bankowe
                                               

Afrykański Bank Rozwoju

Afrykański Bank Rozwoju – finansowa organizacja międzynarodowa, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej, w celu finansowania wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny państw afrykańskich narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami zasobów naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa oraz wdrażaniem postępu technicznego, poprzez finansowanie szerokiego zakresu projektów i programów. Organizacja została powołana formalnie w sierpniu 1963 ...

                                               

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastruktualnych – proponowana międzynarodowa instytucja finansowa, skupiająca się na wspieraniu budowy infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku przy równoczesnym nacisku na rozwiązania ekologiczne. Propozycja utworzenia banku pochodzi od rządu Chin i wspierana jest przez 37 regionalnych i 20 pozaregionalnych przyszłych członków założycieli. Bank rozpocznie swoją działalność gdy porozumienie wejdzie w życie, co planowane jest na początek 2016 roku. Wśród największych gospodarek świata, które nie dołączyły do założycielskich krajów są m.in. Stany Zjednoczone, Ja ...

                                               

Azjatycki Bank Rozwoju

Azjatycki Bank Rozwoju – finansowa organizacja międzynarodowa, która powstała w 1966 roku w celu wspierania rozwoju gospodarczego i polepszenia warunków życia w rozwijających się państwach azjatyckich. Główna siedziba organizacji mieści się w Mandaluyong, w obszarze metropolitalnym Metro Manila, na Filipinach.

                                               

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bank Rozrachunków Międzynarodowych) – najstarszy bank międzynarodowy, utworzony 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze, jako efekt realizacji Planu Younga. Pierwotnie jego głównym celem było zarządzanie środkami wynikającymi z reparacji wojennych Niemiec po I wojnie światowej. Obecnie misją banku jest pomoc bankom centralnym i instytucjom uprawnionym do prowadzenia polityki pieniężnej w zapewnieniu monetarnej i finansowej stabilności, pełnienie funkcji banku dla tych instytucji oraz wspieranie ich międzynarodowej współpracy. Bank przyjął formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami są ba ...

                                               

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja gwarantująca depozyty banków i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Od 9 października 2016 r. jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Dz.U. z 2019 r. poz. 795. BFG ma siedzibę przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie.

                                               

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.