Poprzednia

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
                                     

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu – liceum ogólnokształcące w Mielcu utworzone w 1953 jako drugie w mieście po I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego.

                                     

1. Nazwy

 • 1953–1961 razem ze szkołą podstawową: 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • od 1972: Liceum Ogólnokształcące Nr 27 im. Mikołaja Kopernika
 • 1961–1972: Liceum Ogólnokształcące Nr 27
 • obecnie: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
                                     

2.1. Historia 1953–1961

Po drugiej wojnie światowej Mielec, za sprawą miejscowego WSK, zaczął się szybko rozwijać. Napływ ludności rozpoczynającej pracę w zakładach stymulował rozwój "Osiedla”, co zdeterminowało rozwój szkolnictwa na jego terenie. W latach 1949–1950 zbudowano gmach przy ulicy Biernackiego i umiejscowiono tam jedyną osiedlową szkołę podstawową. Komitet Rodzicielski z przewodniczącym Stefanem Stokłosą przy poparciu kierownika szkoły podstawowej Feliksa Starosielca doprowadził do utworzenia klasy ósmej. 1 września 1953 powstała klasa licząca 42 uczniów, która stała się zalążkiem nowego Liceum. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a jej dyrektorem został Feliks Starosielec rok później zastąpił go Jan Armatys. Między 1954 a 1960 co roku tworzono dwa oddziały klas ósmych. W pierwszej dekadzie istnienia szkołę opuściło 205 absolwentów.

Popularność zyskiwały w tym czasie olimpiady przedmiotowe, w Liceum najbogatszą tradycję posiada Olimpiada Chemiczna, w której szczeblu centralnym już w pierwszym dziesięcioleciu wzięło udział 9 uczniów profesora Edwarda Spilarewicza.

 • kółka zainteresowań: chemiczne, matematyczne, fizyczne, biologiczne, artystyczne, strzeleckie, chór szkolny
 • nauczane języki obce: rosyjski, łaciński, angielski od 1961
                                     

2.2. Historia 1961–1974

Z powodu przepełnienia szkoły 1400 uczniów w 38 oddziałach Kuratorium z dniem 1 września 1961 rozdzieliło szkołę podstawową i liceum. Wtedy powstało samodzielne Liceum Ogólnokształcące Nr 27 potocznie nazywane Liceum na Osiedlu. Szkoła miała 14 nauczycieli i 361 uczniów w 10 oddziałach. Od tego momentu co roku powstawały 4 oddziały klas ósmych aż do czasu reformy oświaty w 1967, kiedy to do Liceum przyszła młodzież po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W listopadzie 1964, po przejściu Jana Armatysa na emeryturę, dyrektorem został Edward Żurek. Zaczęto przygotowywać się do reformy, m.in. poprzez zmianę izb lekcyjnych na pracownie przedmiotowe wyposażając je także w pomoce naukowe oraz uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli. W tym okresie liczba nauczycieli wzrosła ponad dwukrotnie z 14 w 1961 do 29 w 1973. 1 września 1972 funkcję dyrektora objął Władysław Gajowiec. W 1970 na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania wprowadzono klasy profilowane i zajęcia fakultatywne, jednak już w 1969 w Liceum została utworzona eksperymentalna klasa z poszerzoną biologią i chemią.

11 czerwca 1972 szkole nadano imię Mikołaja Kopernika. Zostało to poprzedzone specjalnymi przygotowaniami: oddano nowoczesną pracownię chemiczną do użytku, wmurowano tablicę pamiątkową z popiersiem Mikołaja Kopernika, wprowadzono jednolite mundurki szkolne oraz odznakę i dyplom Wzorowy Uczeń. Szkoła otrzymała sztandar, na który do dziś uczniowie składają uroczyste ślubowanie.                                     

2.3. Historia 1974–1988

W 1974 Liceum przeniesiono do nowego, własnego budynku przy ulicy Żeromskiego. Wyposażono pracownie, zradiofonizowano budynek, zbudowano boisko sportowe, zagospodarowano okoliczną skarpę i przyłączono część lasku komunalnego.

Połowa lat 70. była okresem największego rozkwitu szkoły: do 21-22 oddziałów uczęszczało Ok. 800 uczniów, lecz w połowie lat 80. liczba ta spadła do ok. 500 uczniów w 17 oddziałach.

Na 30-lecie Liceum w 1983 oddano do użytku nowoczesne laboratorium językowe, zainstalowano telewizję przemysłową i urządzono harcówkę.

Coraz lepsze były wyniki osiągane na olimpiadach przedmiotowych, a także rosła ilość absolwentów przyjmowanych na studia. W latach 1974–1988 w olimpiadach szczebla okręgowego brało udział ok. 900 uczniów, z czego do etapu centralnego zakwalifikowało się 71 w tym 22 laureatów i 6 wyróżnionych. W 1988 uczeń Jacek Nowakowski zdobył srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Helsinkach był to pierwszy medal w historii szkoły.

W 1985 Liceum zostało przyjęte do Zespołu Szkół Twórczych, a w 1986 do Klubu Przodujących Szkół.

                                     

2.4. Historia 1988–1997

1 września 1988 po odchodzącym na emeryturę Władysławie Gajowcu stanowisko dyrektora objął Zbigniew Dziekan. Dwa lata później na emeryturę odszedł wieloletni wicedyrektor Jan Szetela, a także wszyscy nauczyciele pamiętający pierwsze lata Liceum. Zatrudniono 17 nowych nauczycieli, a kilkunastu podniosło swoje kwalifikacje. W roku 1991 wprowadzono naukę języka niemieckiego i z biegiem czasu ograniczono klasy z językiem rosyjskim.

W latach 1995–1997 dziesięciu nauczycieli uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzką Komisję ds. Egzaminów Szkolnych, które zajmowały się przygotowaniem do nowej matury, egzaminów wstępnych i egzaminów sprawdzających.

Od połowy lat 80. próbowano wprowadzać komputery do szkoły, jednak nie było warunków do utworzenia odrębnej pracowni. W 1995 pracownia została rozbudowana dzięki komputerom otrzymanym od Ministra Edukacji Narodowej i od tego czasu jest systematycznie unowocześniana.

Już za kadencji dyrektora Gajowca Liceum nawiązywało kontakty zagraniczne, na początku z Kijowem, następnie z Blyth Jex School w Norwich w Wielkiej Brytanii, co zaowocowało wymianami. W 1992/1993 zorganizowano wymianę z gimnazjum im. Christiana Ernsta w Erlangen w Niemczech jest ona kontynuowana do dzisiaj.

                                     

2.5. Historia od 1997

1 września 1997 posadę dyrektora objął wicedyrektor Janusz Kopecki.

W Polskiej oświacie a co za tym idzie w Liceum był to okres wielu istotnych zmian, m.in. powstanie Programu Wychowawczego Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Liceum opracowało własne kryteria oceniania przedmiotów i matur, a także zmieniono Statut Szkoły. Opracowano także plan doskonalenia zawodowego. Powstały programy autorskie z historii, informatyki i program godzin wychowawczych.

Szkolny zespół zdobył dwa razy z rzędu pierwsze miejsce i jeden raz trzecie na Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych. Ponadto uczniowie zdobywali najwyższe miejsca w kraju w różnych konkursach i olimpiadach.

W 2003 szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystości w dniach 21-23 lutego. Na okolicznościową wystawę, zwiedzanie szkoły oraz akademię w SCK z przedstawieniem "O obrotach sfory szkolnej” zaproszono wszystkich absolwentów "Kopernika”, a także mieleckich oficjeli oraz zwykłych mieszkańców Mielca. W ramach obchodów odbyły się także dni otwarte dla gimnazjalistów. Z okazji 50-lecia wydano monografię szkoły zawierającą jej historię, zdjęcia, spis osiągnięć oraz listę absolwentów.

Po odejściu dyrektora Janusza Kopeckiego, z dniem 1 września 2008 dyrektorem został nauczyciel matematyki i informatyki Zbigniew Rzeźnik.                                     

3. Dyrektorzy w historii szkoły

 • 1997–2008 – mgr Janusz Kopecki
 • 1972–1988 – mgr Władysław Gajowiec
 • od 2008 – mgr Zbigniew Rzeźnik
 • 1988–1997 – mgr Zbigniew Dziekan
 • 1964–1972 – mgr Edward Żurek
 • 1953–1955 – Feliks Starosielec
 • 1955–1964 – Jan Armatys
                                     

4. Medaliści olimpiad międzynarodowych

 • 1989 – Jacek Nowakowski – złoty medal Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Halle
 • 1998 – Joanna Drozd – srebrny medal Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Melbourne
 • 1992 – Wojciech Macyk – srebrny medal Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Pittsburgu-Waszyngtonie
 • 1988 – Jacek Nowakowski – srebrny medal Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Helsinkach
                                     

5. Encyklopedyczni absolwenci

 • 1968 – Jan Król poseł, wicemarszałek sejmu III kadencji
 • 1977 – Marek Chamielec piłkarz
 • 1979 – Hieronim Wrona dziennikarz
 • 1972 – Stanisław Janas poseł

Użytkownicy również szukali:

2 lo mielec plan lekcji, ii lo mielec próg punktowy, ii lo mielec rozpoczęcie roku szkolnego 2019 2020,

...
...
...