Poprzednia

ⓘ Przepięcie
                                     

ⓘ Przepięcie

Przepięcie – termin używany w elektrotechnice i elektronice, mający w obu dziedzinach nieco odmienne znaczenia. Jego głównym znaczeniem jest jednak wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej.

Najczęściej przez przepięcie rozumie się wzrost napięcia ponad maksymalną wartość napięcia instalacji lub urządzenia elektrycznego.

                                     

1.1. Występowanie Sieci elektroenergetyczne

Przepięcie w sieciach elektroenergetycznych oznacza każdy wzrost napięcia w sieci ponad jego maksymalną dopuszczalną wartość.

Przepięcia dzieli się na:

 • wewnętrzne systemowe
 • zewnętrzne atmosferyczne – zwane też piorunowymi.

oraz na:

 • długotrwałe
 • impulsowe.

Przepięcia wewnętrzne powstają wewnątrz systemu. Mogą następować w wyniku

 • zwarcia
 • przełączenia
 • załączanie i wyłączanie różnego rodzaju obciążeń – zob. też przepięcie łączeniowe
 • doziemienia
 • zmiany impedancji obciążenia
 • rezonansu i ferrorezonansu

Źródłem przepięcia zewnętrznego może być

 • impuls elektromagnetyczny powstający w wyniku wybuchu bomby atomowej
 • piorun
 • oddziaływanie innych pobliskich obwodów elektrycznych zob. też sprzężenie elektromagnetyczne
 • fale radiowe

Przyczyny przepięć długotrwałych zob. też przepięcie dorywcze, przepięcie ziemnozwarciowe:

 • nagły spadek obciążenia sieci, np. symboliczne akcje oszczędzania energii, koniec meczu, zaniki zasilania sąsiednich sieci
 • zła regulacja przez dostawcę energii
 • spadek obciążenia w godz. nocnych
 • niesymetryczne obciążenie lub zwarcie jednej z faz generatorów 3-fazowych lub sieci z nieuziemionym punktem gwiazdy

Przyczyny przepięć impulsowych zob. też przepięcie przejściowe, przepięcie dynamiczne:

 • wyładowania elektrostatyczne (Impuls zwykle