Poprzednia

ⓘ Kniaziowie Pskowa
                                     

ⓘ Kniaziowie Pskowa

 • Aleksander Wasylewicz Czartoryski 1443-1447
 • Iwan Aleksandrowicz Zwenigrodzki 1462-1466
 • Wsiewołod Aleksandrowicz Chołmski 1337/9-1341
 • Daniel Aleksandrowicz 1401-1407
 • Dawid Dowmontowicz 1323
 • Konstanty Dymitrowicz Uglicki 1407-1408
 • Iwan Andrzejewicz 1386-1394
 • Andrzej Olgierdowicz 1394-1399
 • Jarosław Władymirowicz 1214
 • Jarosław Wasylewicz Oboleński 1473-1477
 • Aleksander II Michajłowicz 1331-1337
 • Matwiej do 1375/7
 • Borys Wasylewicz Szujski 1436-1437
 • Jarosław Jarosławowicz 1253-1256
 • Aleksander II Michajłowicz 1327-1330
 • Eustachy Fiodorowicz Izborski 1358-1360
 • Semen Romanowicz Jarosławski 1488-1491
 • Fiodor Michajłowicz Białoozierski 1307
 • Jarosław Wasylewicz Oboleński 1482-1487
 • Aleksander Włodzimierzowicz Rostowski 1496-1501
 • Iwan Michajłowicz Repnia Oboleński 1509-1510
 • Dowmont Tymoteusz 1266-1299
 • Aleksander Fedorowicz Rostowski 1410-1412
 • Aleksander Fedorowicz Rostowski 1429-1434
 • Wasyl IV Fiodorowicz Szujski 1491-1496
 • Dymitr Aleksandrowicz Szczepin-Rostowski 1428-1429
 • Jerzy Mścisławowicz 1232-1240
 • Andrzej Olgierdowicz 1342-1349
 • Andrzej II Aleksandrowicz Rostowski 1415-1417
 • Wsiewołod I Gabriel 1137-1138
 • Dymitr Włodziemirzowicz Rostowski 1503-1507
 • Mścisław-Borys Dawidowicz 1178-1180
 • Fiodor III Jurijewicz Szujski 1467-1472
 • Wasyl Wasylewicz Szujski 1478-1482
 • do Nowogrodu Wielkiego 1036-1137
 • Aleksander Iwanowicz Łukomski 1439-1442
 • Wasyl Budywolna 1356-1358
 • Włodzimierz I Mścisławowicz 1214-1222
 • Daniel Aleksandrowicz 1408-1409
 • Iwan VI Wasylowicz 1502-1503
 • Jerzy Wasylewicz Młodszy Dymitrowski 1460
 • Fiodor Patrykiewicz Starodubski 1424-1426
 • Eustachy Fiodorowicz Izborski 1349-1356
 • Iwan Wasylewicz Striga Oboleński 1460-1461
 • Włodzimierz I Mścisławowicz 1213
 • Dawid Dowmontowicz 1299
 • Światosław Mścisławowicz 1138-1142
 • Włodzimierz Danielewicz Litewski 1437-1439
 • Włodzimierz III Andrzejewicz Rostowski 1461-1462
 • Andrzej Olgierdowicz 1377-1386
 • Sudisław 1010-1036
 • Wsiewołod II Mścisławowicz 1214
 • Aleksander Fedorowicz Rostowski 1421-1424
 • Światosław Jarosławowicz do 1265/6
 • Włodzimierz I Mścisławowicz 1195-1211
 • Iwan Wsiewołodowicz Chołmski 1399
 • Włodzimierz I Mścisławowicz 1213-1214
 • Wasyl Wasylewicz Szujski 1448-1455
 • Fiodor I Aleksandrowicz Rostowski 1417-1420
 • Aleksander Wasylewicz Czartoryski 1456-1460
 • Aleksander Borys 1360-1369
 • Konstanty Dymitrowicz Uglicki 1412-1414
 • Włodzimierz Danielewicz Litewski 1434-1436
 • Mścisław Romanowicz 1180-1195