Poprzednia

ⓘ Kosztorys
                                     

ⓘ Kosztorys

Kosztorys sporządza się m.in. w celu:

 • przez inwestora: w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
 • przez wykonawcę: w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji i inne,
 • określenia kosztów lub ceny wykonania określonego zadania
 • prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą inwestorem, a zleceniobiorcą wykonawcą, a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,
 • rozstrzygania sporów,
 • w celach dowodowych,
 • wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.
                                     

1. Dziedziny, w których wykonuje się kosztorysy

Kosztorysy wykonywane są w wielu dziedzinach, w różnych zakresach, stopniu szczegółowości, formy i podstawy prawnej, a także w ramach danej dziedziny przy kolejnych etapach realizacji zadania. Dziedziny w których najczęściej stosuje się kosztorysy:

 • szacowanie nieruchomości w metodzie odtworzeniowej
 • energetyka
 • renowacja zabytków
 • budowa okrętów.
 • kosztorys w hotelu
 • górnictwo
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury, np. kosztorys filmu, widowiska, spektaklu itp.
 • budownictwo
 • architektura krajobrazu

Szczególnie rozwinięte i unormowane prawnie jest kosztorysowanie w budownictwie, w której to dziedzinie opracowano i rozwijano szereg metod sporządzania kosztorysów budowlanych, stosowanych również do szacowania nieruchomości.

                                     

2. Sporządzanie kosztorysu

Kosztorys sporządzany jest przez kosztorysanta w procesie kosztorysowania. Kosztorysantem w zależności od dziedziny, w której działa jest osoba o odpowiednim wykształceniu:

 • w szacowaniu nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy,
 • w przemyśle stoczniowym – inżynier z odpowiednim wykształceniem.
 • w budownictwie kosztorysantem jest osoba posiadająca wiedzę na temat technologii realizacji prac. Może być to np. technik budownictwa, inżynier budownictwa, czasem także architekt,
 • w dziedzinie sztuki - kierownik produkcji,

W wielu wypadkach kosztorysantem mogą być osoby także o innej profesji, np. zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, architekt wnętrz, architekt krajobrazu i inne osoby.