Poprzednia

ⓘ Kategoria:Dydaktyka
                                               

Dydaktyka

Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka. Podstawowym zainteresowaniem badawczym dydaktyki jest śledzenie na bieżąco sposobów postępowania osó ...

                                               

Analiza zadań testowych

Analiza zadań testowych – wartościowanie zadań testowych ze względu na ich przydatność do danego testu osiągnięć szkolnych. Proces oceny zadań, dotyczący zwłaszcza ich trudności i mocy różnicującej. Analiza zadań testowych obejmuje sprawdzenie zadań pod kątem jakościowym oraz ilościowym.

                                               

Całościowe nauczanie

Całościowe nauczanie – koncepcja dydaktyczna powstała w 1. poł. XX w. w Niemczech. Pojęcie wprowadził Berthold Otto, niemiecki pedagog, pionier i główny przedstawiciel tego rodzaju nauczania w Niemczech. Ideą całościowego nauczania jest wykorzystanie w procesie kształcenia treści i metod w sposób całościowy, adekwatnie do naturalnego rozwoju dziecka, jego zdolności, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań. Całościowe nauczanie nie wprowadza podziału na poszczególne przedmioty szkolne, wprowadza nauczanie tematyczne skoncentrowane na określonych tematach. Tematy te dotyczą zjawisk pojawia ...

                                               

Cele nauczania

Cele nauczania - kierunki i zamierzenia dotyczące przyswajania przez uczniów wiedzy oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Niektórzy autorzy odróżniają wąsko pojmowane cele nauczania od szerokich celów kształcenia, czyli oddziaływania pozwalającego na ukształtowanie systemu wiadomości, umiejętności, nawyków, zdolności, światopoglądu oraz wychowania. Wynikiem nauczania są właściwości uczniów zdobyte na skutek opanowania określonych czynności. Formułowanie celów służy zarówno doborowi metod i treści nauczania, jak i przede wszystkim egzekwowaniu wiedzy i umiejętności.

                                               

Dydaktyczny System Mikroprocesorowy

Dydaktyczny System Mikroprocesorowy – urządzenie oparte na mikrokontrolerze Intel 8051 służące do nauki programowania mikrokontrolerów 8051 i kompatybilnych. Urządzenie zawiera następujące elementy: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2 linie po 16 znaków pamięć RAM dioda LED "TEST” i brzęczyk porty I/O analogowe i cyfrowe mikrokontroler 8051 port RS232 wyświetlacz siedmiosegmentowy LED watchdog klawiatura sekwencyjna 6 klawiszy klawiatura matrycowa 16 klawiszy pod pewnym adresem w przestrzeni adresowej są dwa bajty, których wartość odpowiada stanowi wszystkich klawiszy System jest opracowany i ...

                                               

Dydaktyka ewolucyjna

Dydaktyka ewolucyjna jest propozycją specyficznego podejścia do zagadnień związanych z procesami uczenia się i nauczania. Polega ono na rozpoznaniu, opisie i praktycznym wykorzystaniu mechanizmów ewolucji zarówno biologicznej jak i kulturowej. Podstawą jest tutaj założenie, że ogólny mechanizm zmian przystosowawczych jest podobny na każdym poziomie, na jakim istnieją obiekty zdolne do samodzielnej reprodukcji. W procesie przekazu kulturowego chodzi o selektywny przekaz informacji. O kierunku zmian zachodzących w zasobach kulturowych decyduje jednak nie tyle jakość samych informacji ile jak ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...