Poprzednia

ⓘ Busko-Zdrój
Busko-Zdrój
                                     

ⓘ Busko-Zdrój

Busko-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w Polsce, w województwie świętokrzyskim, stolica powiatu buskiego, siedziba gminy Busko-Zdrój. Znane już w XII w. jako Bużsk, w XIII w. Busk. Pod względem liczby mieszkańców 7. w województwie świętokrzyskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa kieleckiego.

Busko-Zdrój leży w historycznej Małopolsce, w dawnej ziemi sandomierskiej. Uzyskało lokację miejską w 1287 roku, prawa miejskie odebrane w 1869 roku, przywrócone w 1916 roku. Busko było miastem klasztoru norbertanek buskich w województwie sandomierskim w ostatniej ćwierci XVI wieku.

Miasto jest punktem początkowym czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego do Solca-Zdroju.

Imię miasta nosił drobnicowiec MS "Busko-Zdrój”.

                                     

1. Środowisko naturalne

Położenie geograficzne

Busko jest położone w południowej części województwa świętokrzyskiego. Znajduje się 50 km na południe od Kielc i 80 km na północny wschód od Krakowa. Leży w regionie zwanym od przepływającej przezeń rzeki Nidy Ponidziem, na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim.

Klimat

W Busku występuje klimat nizinny z cechami kontynentalnego. Komfort klimatyczny obejmuje ok. 39% dni w roku, liczba dni "gorących i upalnych” – 13%, "bardzo zimnych” – poniżej 1.5%. Średnia roczna temperatura powietrza to 7.8 °C, maksymalna amplituda temperatury wynosi 60 °C. Bardzo wysoką wartością jest liczba godzin ze słońcem – 1151. Roczna wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 71% do 80%.

                                     

2. Historia

Najważniejsze daty:

 • 1833 – lekarzem zdrojowym został dr Jakub Berends, budowane było źródło "Rotunda”, w rynku urządzono skwer dla kuracjuszy. Busko odwiedziło 1040 kuracjuszy.
 • 1804 – przebudowa fasady kościoła NPNMP, wyposażenie go w nowy ołtarz główny.
 • 1917 – 17 stycznia po raz pierwszy zebrała się Rada Miejska składająca się z 24 mianowanych przez Austriaków radnych. Tego samego dnia rada podjęła uchwałę o usypaniu w mieście kopca Tadeusza Kościuszki.
 • 1590 – pożar kościoła NPNMP
 • 1537 – król Zygmunt Stary potwierdził prawa miejskie Buska.
 • 1944 – 12 lipca likwidacja na Rynku zastępcy szefa miejscowego gestapo Maksa Petersa przez grupę bojową Armii Krajowej.
 • 1878 – dr. Andrzej Dobrzański wydzierżawił zakład zdrojowy na 15 lat
 • 1966 – Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejsze krajowe uzdrowisko.
 • 1784 – 11 marca miasto i warzelnie soli odwiedził król Stanisław August Poniatowski.
 • 1827 – Busko liczyło 647 mieszkańców.
 • 1781–1784 – Johann Philipp von Carosi prowadził prace geologiczne, których wyniki opublikował później w Lipsku.
 • 1776 – komisarz klasztoru norbertanek ks. Franciszek Belina Ossowski rozpoczął przygotowania do powtórnej eksploatacji buskich solanek.
 • 1809 – Busko włączone zostało do Księstwa Warszawskiego.
 • 1578 – w Busku zamieszkiwało 81 rzemieślników i 13 gorzelników, były 3 kramy, 17 jatek, miejska łaźnia i młyn, w mieście wytwarzane były doskonałe sukna.
 • 1795 – miasto zajęli Austriacy; zaprzestało się warzenia soli.
 • 1563 – wielki pożar miasta.
 • 1393 – pod datą 6 grudnia kronika zakonna wspomina wizytę królowej Jadwigi i jej kąpiel w miejscowej solance.
 • 1412 – Król Władysław II Jagiełło potwierdził prawa miejskie i nadaje przywilej cotygodniowych targów oraz dwóch jarmarków rocznie na św. Floriana i św. Prokopa. Zaprzestano eksploatować miejscowe solanki.
 • 1915 – w czerwcu austriackie władze okupacyjne przenieśli siedzibę starostwa ze Stopnicy do Buska.
 • 1862 – w Busku powstała pierwsza gmina żydowska.
 • 1287 – Książę Leszek Czarny nadał osadzie prawa miejskie i lokował Busko na prawie Środy Śląskiej.
 • 1828 – Oficjalne otwarcie Uzdrowiska, pierwsza lista kuracjuszy.
 • 1869 – W ramach represji po Powstaniu styczniowym, podobnie jak 337 innych miast Królestwa Polskiego, Busko zostało pozbawione ukazem carskim praw miejskich i przemianowane na Busk.
 • 1852 – epidemia cholery nawiedziła miasto.
 • 1820 – 23 sierpnia wielki pożar, strawił znaczną część miasta, dobra klasztorne wydzierżawił Feliks Rzewuski.
 • 1916 – wrzesień, przywrócenie praw miejskich z jednoczesnym włączeniem do miasta wsi Nadole.
 • 1166 – Rycerz Dzierżko herbu Janina ufundował w miejscu, gdzie dziś stoi świątynia NPNMP pierwszy kościół.
 • 1918 – 13 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie nominowanej przez austriackie władze okupacyjne Rady Miejskiej; 14 grudnia zebrała się po raz pierwszy nowa Rada Miejska wybrana przez mieszkańców.
 • 1780 – eksploatowanych było 8 szybów z solanką, miasto odwiedził znawca geologii i górnictwa hr. Harss.
 • 1939 – 9 września bitwa 22 Dywizji Piechoty Górskiej z oddziałami niemieckimi pod Broniną poległo 200 żołnierzy WP.
 • 1815 – na mocy ustaleń Kongresu wiedeńskiego miasto włączone zostało do Królestwa Polskiego pozostającego pod zaborem rosyjskim.
 • 1180-1186 – Dzierżko ufundował przy kościele klasztor norbertanek, filię witowskiego konwentu, ufundowanego przez jego brata bp. płockiego Wita z Chotla.
 • 1987 – Obchody 700-lecia nadania praw miejskich.
 • 1880 – Busko liczyło 1585 mieszkańców, 193 domy z czego 21 murowanych.
 • 1875 – po publicznej licytacji zakład zdrojowy w dzierżawę zabrał hr. Henryk Łubieński
 • 1661 – w mieście zapanowała wielka zaraza.
 • 1787 – 12 czerwca kolejna wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Busku.
 • 1945 – 13 stycznia zdobycie Buska przez oddziały 33 korpusu piechoty gwardii gen. lejnt. Lebiedenki, 5 armii gwardii, 1 Frontu Ukraińskiego wcześniej przejściowo zdobyte podczas walk o przyczółek baranowsko-sandomierski.
 • 1699 – w miejscu starego zbudowano nowy modrzewiowy kościół św. Leonarda.
 • 1395 – w mieście zebrał się sąd ziemski.
 • 1347 – Jan z Buska został sekretarzem, a w 1360 r. podkanclerzem króla Kazimierza Wielkiego.
 • 1241 – Busko zostało zniszczone przez Tatarów. Prawdopodobnie w bitwie pod Chmielnikiem zginął rycerz Dersław i Busko stało się własnością zakonu Norbertanek.
 • 1836 – 1 czerwca oddanie do użytku zdrojowych Łazienek – dzisiejszego Sanatorium "Marconi” – niektórzy przyjmują to za początek działalności buskiego Uzdrowiska.
 • 1819 – kasata klasztoru Norbertanek – Busko jako dobro zakonne przeszło w ręce rządu Królestwa Polskiego
 • 1837 – decyzją cara Mikołaja I, według projektu arch. Jakuba Gaya powstał szpital św. Mikołaja dla ubogich.
 • 1894 – 12 maja zakład zdrojowy przeszedł pod "Zarząd Skarbowy Wodami Mineralnymi w Busku” do 1914 r.
 • 1595 – kardynał Jerzy Radziwiłł poświęcił odbudowaną świątynię.
 • 1859 – miasto liczyło 933 mieszkańców.
 • 1783 – Na mocy królewskiego przywileju, dzięki inicjatywie Stanisława Staszica, w Busku zawiązano Kompanię Solną, która na dużą skalę rozpoczęła warzenie soli z miejscowych solanek. Leopold Beust zbudował 2 tężnie solankowe.
 • 1994 – I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz.
 • 1918 - powstaje Państwowy Zakład Zdrojowy w Busku, rozpoczęcie budowy sanatorium "Górka”.
 • 1166 – Pierwsza wzmianka o Busku: bulla papieska i zapis w kronice diecezji krakowskiej mówią o miejscowości "Bugsk” i kościele.
 • 1252 – Najstarsza wzmianka o buskich solankach, Bolesław Wstydliwy nadał klasztorowi immunitet skarbowy i odnowił nadane przez Leszka Białego prawo warzenia soli z miejscowych solanek.
 • 1927 – została zmieniona urzędowo nazwa miasta z Busk na Busko ;
 • 1952 - miasto uzyskuje połączenie kolejowe
 • 1873 – kolejna epidemia cholery nawiedziła miasto.
                                     

3. Demografia

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto zajmowało powierzchnię 12.28 km². Liczyło 16 742 mieszkańców: 7735 mężczyzn 46.2%, 9007 kobiet 53.8%. Gęstość zaludnienia 1363 osób/km².

 • Piramida wieku mieszkańców Buska-Zdroju w 2014 roku.
                                     

4. Zabytki

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:

 • drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda z 1699 r., wraz ze "starym” cmentarzem oraz murowanym ogrodzeniem z XVII w. przebudowanym w XIX w., nr rej.: A-16/1-3 z 4.11.1947 i z 21.02.1966;
 • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1592–1621, odbudowany w 1820 r.,
 • układ urbanistyczny, nr rej.: A-14 z 8.08.1975;
 • klasztor, obecnie plebania Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, z lat 1720–1730, odbudowany w 1830 r.;
 • cmentarz kościelny,
 • zespół klasztorny norbertanów, nr rej.: A.17/1-3 z 4.11.1947, z 27.05.1958 i z 22.06.1967
 • Łazienki, ob. sanatorium "Marconi” z 1836 r.,
 • park zdrojowy z lat 1833–1835,
 • kaplica pw. św. Anny w parku zdrojowym, z lat 1884–1886, rozbudowana w 1907 r., nr rej.: A.841 z 27.01.2011;
 • zespół uzdrowiskowy, nr rej.: A.20/1-2 z 16.10.1957, z 28.01.1965 i z 22.04.2008
 • synagoga z 1929 r., zdewastowana przed hitlerowców w czasie II wojny światowej, zamieniona na pomieszczenia handlowe, ul. Partyzantów 6, nr rej.: A-18 z 8.08.1975;
 • willa "Zielona”, obecnie sanatorium "Willa Zielona”, ul. 1 Maja 39, początkowo drewniana, przebudowana w 1995 r., nr rej.: A-26 z 8.08.1975;
 • dom, ul. Bohaterów Warszawy 6, z XIX w., nr rej.: A-22 z 8.08.1975;
 • dom, pl. Zwycięstwa 10, z pocz. XX w., nr rej.: A-28 z 8.08.1975;
 • willa "Oblęgorek”, ul. 1 Maja 19, z 1903 r., nr rej.: A-25 z 8.08.1975;
 • dom, ul. Bohaterów Warszawy 4, z XIX w., nr rej.: A-21 z 8.08.1975;
 • willa "Dersław”, obecnie pensjonat, ul. Mickiewicza 18, z 1911 r., nr rej.: A-27 z 8.08.1975. Budowę tego stylizowanego na średniowieczny kasztel obiektu, rozpoczął w 1911 ówczesny lekarz uzdrowiska Busko, Wasyl Wasylewicz Jakobs. Ukończył kilka lat później Leon Sulimierski. Podczas I wojny światowej, 13 maja 1915, po ofensywie nad Nidą, gdy do Buska powtórnie wkroczyły wojska austriackie, kwaterował w nim dowódca tych oddziałów gen. Stanisław Szeptycki.
 • dom, pl. Zwycięstwa 27, z 1 poł. XIX w., nr rej.: A-29 z 8.08.1975.
 • willa "Bristol”, ul. 1 Maja 1, z pocz. XX w., nr rej.: A-23 z 8.08.1975, w 2014 roku przejęta i odnowiona, obecnie ponownie użytkowana, spełniająca funkcję hotelu;
 • willa "Bagatela Mała”, ul. 1 Maja 15, drewniana, z XIX w., nr rej.: A-24 z 8.08.1975;
 • szpital św. Mikołaja, obecnie sanatorium "Mikołaj”, ul. 1 Maja 3, z 1837 r. nr rej.: A-19/1-4 z 6.09.1971;
 • zabudowa ulicy, ul. 1 Maja 1–19 obecnie nr 39, nr rej.: A-15 z 8.08.1975;


                                     

5. Religia

Katolicyzm

W Busku-Zdroju działają trzy parafie rzymskokatolickie:

 • kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP
 • kościół św. Leonarda
 • Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
 • kościół św. Stanisława Biskupa w Chotelku
 • kościół św. Brata Alberta
 • Parafia św. Brata Alberta
 • kaplica św. Anny
 • kościół Bożego Ciała
 • Parafia Bożego Ciała

Protestantyzm

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzi Kościół Zielonoświątkowy – protestancka wspólnota o charakterze ewangelicznym:

 • zbór w Busku-Zdroju
                                     

6. Transport

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 73 prowadząca z Kielc do Tarnowa o długości 3.3 km oraz trzy drogi wojewódzkie:

 • droga wojewódzka nr 776: Busko – Kraków dł. 2.7 km.
 • droga wojewódzka nr 973: Busko – Żabno dł. 14.4 km.
 • droga wojewódzka nr 767: Busko – Pińczów dł. 5.3 km.

W 2013 r. funkcjonujące przez dziesięciolecia przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju, decyzją Ministra Skarbu Państwa zostało postawione w stan likwidacji ze względu na złą sytuację finansową. Aktualnie lokalną komunikację zbiorową obsługują prywatne firmy.

Najbliższe lotniska międzynarodowe znajdują się w Krakowie – Balice ok. 110 km, w Katowicach – Pyrzowice ok. 160 km i w Warszawie – Okęcie 220 km. W Masłowie k. Kielc 50 km jest lotnisko sportowe. W Busku funkcjonuje lotnisko sanitarne na tzw. "Łowiskach”.

W pobliże miasta dociera linia kolejowa z Kielc ukończona w 1953 zelektryfikowana w 1987, stacja zlokalizowana jest w sołectwie Siesławice jednak już 12 grudnia 2004 z rozkładu zostały zdjęte ostatnie pociągi pasażerskie. Aktualnie na buską stację i końcową linie kolejową nr 73 docierają tylko pociągi towarowe. Budynek dworca był wynajęty i do 2013 roku działała w nim dyskoteka.

30 czerwca 2018 r., po 13 latach przerwy, wznowione zostały na okres wakacji kolejowe przewozy pasażerskie z Kielc do Buska.                                     

7.1. Uzdrowisko Historia

Pierwszy dokument w którym wspomina się o solankach występujących w Busku to przywilej Bolesława Wstydliwego z 1252 r. Pierwsze badania nad wykorzystaniem wód do leczenia przeprowadził pińczowski lekarz Jan Winterfeld w 1808 r. Po przejęciu Buska w dzierżawę w 1820 r. Feliks Rzewuski wybudował łazienki zaprojektowane przez Henryka Marconiego. Uroczystość otwarcia uzdrowiska miała miejsce w 1836 r. Pierwszej pełnej analizy wody z ujęcia Rotunda, z próbki pobranej w sierpniu 1830 r., dokonał farmaceuta warszawski Ferdynand Werner. Wyniki badań opublikował w 1832 r.

Utrata praw miejskich w 1869 r. niekorzystnie wpłynęła na rozwój uzdrowiska. Dopiero w latach 80. i 90. XIX w., gdy dzierżawcą został lekarz dr. Aleksander Dobrzański, dla kurortu nastał dobry czas i Busko stało się jednym z najważniejszych uzdrowisk w kraju. W roku 1890 liczba wydawanych w sezonie kąpieli przekroczyła 50 000. W 1893 r. geolog inż. Aleksander Michalski wykonał i uruchomił cztery nowe odwierty, dzięki którym potroiła się ilość pozyskiwanej do celów leczniczych wody. Zwięzłą, rzeczową charakterystykę dynamiki, właściwości fizycznych i składu chemicznego wód z nowych ujęć przedstawił w 1897 r. Franciszek Gervais.

Po I wojnie światowej znowu zaczęli przybywać kuracjusze. Intensywna rozbudowa uzdrowiska nastąpiła w latach międzywojennych m.in. z inicjatywy dra Szymona Starkiewicza, który założył sanatorium dziecięce "Górka”. W 1966 r. Busko zajęło pierwsze miejsce w konkursie na najładniejsze polskie uzdrowisko. W 1972 r. oddano do użytku największe z sanatoriów – "Włókniarz”. 30 grudnia 2008 r. nastąpiło otwarcie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego "Las Winiarski”, zaopatrującego buskie sanatoria w wody siarczkowe z nowego odwiertu w miejscowości Las Winiarski.

                                     

7.2. Uzdrowisko Stan obecny

Strefa uzdrowiskowa położona jest w południowej części miasta, na terenie Parku zdrojowego i w jego otoczeniu. Bazę sanatoryjną stanowi trzynaście obiektów, które dysponują łącznie 2066 miejscami dla kuracjuszy. Sanatoria są na bieżąco modernizowane i rozbudowywane, powstają kolejne nowe – to sprawia, że liczba miejsc sukcesywnie wzrasta. Rocznie wykonywanych jest ok. półtora miliona zabiegów, z czego 800 tysięcy to kąpiele siarczkowe. W leczeniu korzysta się z wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.

W rejonie Buska Zdroju znajdują się wody mineralne o mineralizacji przekraczającej 1g/dm 3. Część z nich uznano za wody lecznicze. W tym obszarze można wyróżnić 4 grupy wód mineralnych:

 • wody słonawe i słone występujące w skałach kredowych i stropowej części utworów jurajskich.
 • solanki w skałach jurajskich,
 • wody półsłodkie występujące w skałach trzeciorzędowych i lokalnie kredowych,
                                     

7.3. Uzdrowisko Kierunki lecznicze

W Busku-Zdroju leczone są schorzenia:

 • neurologiczne
 • dermatologiczne
 • ortopedyczne dzieci i dorosłych
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • reumatologiczne
 • układu krążenia

Obiekty sanatoryjne:

 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Marconi"
Budynek "Łazienek” usytuowany jest w środku parku zdrojowego. Zaprojektował go, na wzór rzymskich obiektów użyteczności publicznej, znany architekt Henryk Marconi, a wybudował ówczesny dzierżawca Buska, Feliks Rzewuski. Oddany do użytku w 1836 r. obiekt stał się z czasem wizytówką Buska, a jego ryzalit logo Zdroju. W jego korpusie głównym znajduje się m.in. sala koncertowa ze 170 miejscami.
 • Sanatorium "Włókniarz"
Nowoczesny kompleks leczniczy posiadający 480 łóżek położony na terenie 6 ha.
 • Sanatorium "Willa Zielona” 34 miejsca
 • Szpital Dziecięcy Kompleksowej Rehabilitacji "Górka” 164 miejsca
 • Sanatorium "Oblęgorek” 50 miejsc
 • 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 320 miejsc
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol” 57 miejsc
 • Szpital Uzdrowiskowy "Krystyna” 320 miejsc
 • Sanatorium "Stefan” 60 miejsc
 • Sanatorium "Zbyszko”
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Rafał” 178 miejsc
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Mikołaj” 85 miejsc
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Słowacki” SPA
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój” 190 miejsc
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Astoria” 58 miejsc
 • Sanatorium FWP "Przystań”

Obiekty hotelowe:

 • Słoneczny Zdrój Hotel Medical Spa&Wellness **** – hotel sanatoryjny 120 pokojów, otwarty w 2013 r.
 • Hotel Gromada
 • Hotel spa Pod Świerkiem 50 miejsc noclegowych

Pensjonaty:

 • Zamek Dersława *** – pensjonat wraz z restauracją, mieści się przy głównej ulicy miasta, alei Mickiewicza.
 • Sanato *** – wybudowany w 1929 r. przez małżeństwo Irenę z Foltańskich Budzyńską i dr Eugeniusza Budzyńskiego, lekarza uzdrowiskowego w Busku, był przez lata jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów uzdrowiskowych w mieście. Zarekwirowany w 1950 r. przez UB, do roku 1990 pełnił funkcję sanatorium UB-MSW. W 1990 r. spadkobierca wystąpił o zwrot zrabowanego pensjonatu i odzyskał zdewastowany obiekt. Odrestaurowany pensjonat Sanato, pierwszych gości przyjął 17 listopada 1996 r.

W Busku od 1960 r. produkowana jest woda mineralna Buskowianka.

                                     

7.4. Uzdrowisko Park Zdrojowy

Założony w XIX wieku przez ogrodnika Ignacego Hanusza Park Zdrojowy został zaprojektowany przez Henryka Marconiego. Dzieli się na trzy części:

 • Ogrodzony ogród łazienkowski o pow. 16 ha z Sanatorium Marconi i fontanną w centrum.
 • Aleja Mickiewicza, długa na 850 metrów promenada z dwoma rzędami drzew głównie kasztanowców, która łączy ogród łazienkowski z rynkiem. Jest to reprezentacyjna aleja w mieście, przy której mieszczą się m.in. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Policja, Dom Kultury, Galeria "Zielona”, trzy szkoły średnie i jedna podstawowa.
 • Skwer na placu zwycięstwa w rynku, o pow. 0.7 ha z fontanną w centrum.

W pobliżu Sanatorium "Marconi” mieści się muszla koncertowa; alejka przed głównym wejściem do sanatorium to Promenada Gwiazd na podobieństwo do Hollywood Walk of Fame, na której swoje słoneczka mają jak do tej pory związani z festiwalem i muzyką poważną Krystyna Jamroz, Krzysztof Penderecki, Wiesław Ochman 2008 r. oraz Bogusław Kaczyński 2008 r.

W północno-zachodniej części starego parku, w miejscu gdzie kiedyś stał budynek gospodarczy ogrodnika i oranżeria, zaprojektowane przez Marconiego, znajduje się obecnie zrekonstruowany w 1982 r. budynek, którego bryła jest kopią pierwotnego obiektu. Potocznie nazywany jest on "Imosówką”, na cześć ogrodnika miejskiego, Stanisława Imosy ojca Andrzeja Imosy, który w nim gospodarzył i mieszkał w latach 1955-1970. Obecnie mieści się tu restauracja-klub muzyczny o nazwie "Imosówka”.

Spośród ponad 4500 drzew, w tym ok. 12% w wieku ponad 100 lat najliczniej w parku występują klon pospolity, jesion wyniosły, klon jawor, klon polny, grab pospolity, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, wiąz szypułkowy. Spotkać też można brzozę brodawkowatą, modrzew europejski, czeremchę pospolitą. Szczególnie zaś cenne są kłęk kanadyjski, platan klonolistny, kasztanowiec żółty, katalpa bignoniowa.

W ostatnim okresie Park Zdrojowy powiększono. Planowana jest budowa Parku Zdrojowego II przy osiedlach Pułaskiego i Kościuszki.                                     

8. Służba zdrowia

 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Pogotowie Ratunkowe w Busku-Zdroju
 • Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, SPZPOZ w Busku-Zdroju
 • Hospicjum bł. Matki Teresy w Busku-Zdroju
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ZOZ – Szpital Rejonowy
                                     

9. Wymiar sprawiedliwości

W mieście znajduje się sąd rejonowy, podlegający Sądowi Okręgowemu w Kielcach. 1 stycznia 2013 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju zostały utworzone wydziały zamiejscowe z siedzibami w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie.

                                     

10. Edukacja

Szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka do 25.06.2009 r. szkoła nosiła imię Hanki Sawickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka”
 • Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica

Gimnazja:

 • Samorządowe Gimnazjum nr 2 – od września 2008 r.
 • Samorządowe Gimnazjum nr 1

Szkoły średnie:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, al. Mickiewicza 13
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
 • Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ

Szkoły policealne:

 • Medyczne Studium Zawodowe
 • Policealne Studium Zawodowe w ZDZ

Szkolnictwo specjalne:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
 • Szkoła Podstawowa Specjalna "Górka"
                                     

11. Kultura

W Buskim Samorządowym Centrum Kultury działają trzy młodzieżowe zespoły wokalno-muzyczne, orkiestra dęta, instrumentalny kwartet "Zdrojowy”, zespół recytatorski, dziecięce koło plastyczne, klub fotograficzny, klub dziecka, klub twórców nieprofesjonalnych. W tym samym budynku znajduje się kino "Zdrój”.

Stałe imprezy kulturalne w Busku-Zdroju:

 • Lato z Chopinem lipiec
 • Buskie Spotkania z Folklorem maj
 • Przegląd Plastyki "Ponidzie” listopad
 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki im. Wojtka Belona "Szukam, szukania mi trzeba.” maj/czerwiec
 • Jarmark Floriański maj
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz czerwiec/lipiec
 • Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Partyzanckiej listopad

Przy Alei Mickiewicza mieści się Galeria "Zielona” założona w 1990 r., która prezentuje dzieła artystów polskich i zagranicznych z rodzaju malarstwa, rzeźby, fotografii, tkaniny.

                                     

11.1. Kultura Media

W Busku-Zdroju swoją siedzibę ma Tygodnik Ponidzia, na łamach którego redakcja publikuje informacje dotyczące gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Wiślica, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Bejsce, Skalbmierz, Pińczów, Działoszyce, Michałów, Złota oraz miasto Chmielnik. Teksty, równolegle z wersją papierową, zamieszczane są w wersji elektronicznej na stronie internetowej tygodnikponidzia.pl.

Informacje lokalne w internecie publikuje portal busko.com.pl. Od sierpnia 2018 r. na informacyjnej niwie działa również internetowy serwis infobusko.pl.

W Busku-Zdroju od 15 listopada 2006 roku do 12 listopada 2015 roku działała lokalna rozgłośnia radiowa "Twoje Radio Busko” nadająca na częstotliwości 1584 kHz AM fale średnie, ponadto do chwili obecnej dla Buska nadaje lokalna telewizja internetowa "Telewizja Ponidzie”.

                                     

12.1. Sport, rekreacja, turystyka Sport i rekreacja

W Busku-Zdroju funkcjonuje IV-ligowy klub piłkarski AKS Busko-Zdrój, posiadający stadion na 1143 miejsc siedzących z bieżnią lekkoatletyczną i pełnowymiarowym boiskiem. W sąsiedztwie stadionu znajduje się hala sportowa umożliwiająca organizowanie zawodów międzynarodowych w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, halową piłkę nożną przy widowni do 500 osób.

Wiosną każdego roku rozgrywany jest w Busku-Zdroju Memoriał Kolarski im. Andrzeja Imosy – otwarte zawody sportowe.

Do dyspozycji mieszkańców są liczne boiska, m.in. przy wszystkich placówkach edukacyjnych, korty tenisowe w Parku Zdrojowym, sanatorium "Włókniarz” i ZSTiO. Zimą dzieci zjeżdżają na sankach z niewielkiego wzniesienia znajdującego się przy Alei Mickiewicza, zwanego przez mieszkańców "Byczokiem”.

W mieście znajdują się sześć basenów krytych:

 • Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w centrum miasta otwarta w 2001 roku; z rurą o długości 65 metrów.
 • Dwa baseny w obiektach sanatoryjnych: "Włókniarz” i "Krystyna”.

Dwa baseny w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym

 • Szpital na Górce

Do niedawna funkcjonował basen otwarty w Parku Zdrojowym.

Dwa kilometry na południe od Buska znajduje się ogólnodostępny zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Radzanowie o pow. 23 ha. W okresie letnim jest tam zorganizowane kąpielisko o powierzchni 11 ha.

W odległości ok. 3 km znajduje się prywatny ośrodek hipoterapii i jazdy konnej w Wolicy. W 2006 r. oddano do użytku nowoczesną halę sportową, o europejskim standardzie.

                                     

12.2. Sport, rekreacja, turystyka Turystyka

Trzy szlaki turystyczne:

 • czerwony z Buska do Solca-Zdroju 27 km
 • niebieski z Pińczowa do Wiślicy 39 km
 • zielony z Buska do Wiślicy 90 km

Nadają się one zarówno do turystyki pieszej, rowerowej jak i biegów narciarskich.

                                     

13. Busko-Zdrój w filmie

Sanatorium "Marconi”, "21 WSzUR”, "Nida”, park zdrojowy i kilka innych miejsc w Busku-Zdroju posłużyło za plan filmowy przy realizacji 51. odcinka serialu "Ojciec Mateusz”, zatytułowanego Talent. Zdjęcia kręcono w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2010 r.

                                     

14. Nazwa miasta

Nazwa miejscowości Busko-Zdrój pisana z łącznikiem dywizem jest formą zatwierdzoną urzędowo. Forma nazwy pisana bez łącznika, tzn. Busko-Zdrój, jest natomiast formą potoczną. Do niedawna forma Busko-Zdrój była jednak podawana jako poprawna przez słowniki języka polskiego np. przez "Nowy słownik ortograficzny PWN”. Powstawał przez to rozdźwięk pomiędzy formą urzędową nazwy tego miasta a formą słownikową. Jednak te różnice przestały istnieć w 2004 roku. Wtedy to Rada Języka Polskiego uchwaliła, że dwuczłonowe nazwy wszystkich miejscowości z członem "Zdrój” występującym na drugim miejscu, należy pisać z łącznikiem, co znaczy, że również z językowego punktu widzenia obecnie jedynie poprawną formą jest Busko-Zdrój.

                                     
 • SLR Busko - Zdrój Stacja Linii Radiowych Busko - Zdrój stalowa wieża RTV o wysokości 43 m zlokalizowana w Busku - Zdroju przy ulicy Mickiewicza 11. Właścicielem
 • w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim w gminie Busko - Zdrój W latach 1975 1998 miejscowość administracyjnie należała do
 • 1954 1972. Gromadę Busko - Zdrój z siedzibą GRN w mieście Busko - Zdrój nie wchodzącym w jej skład utworzono 31 grudnia 1961 w powiecie buskim w woj. kieleckim
 • Busko - Zdrój stacja kolejowa w Siesławicach koło Buska - Zdroju w gminie Busko - Zdrój w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Stacja
 • w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim w gminie Busko - Zdrój W latach 1975 1998 miejscowość należała administracyjnie do
 • Pod Szpitalem część miasta Busko - Zdrój położona w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim w gminie Busko - Zdrój W latach 1975 1998 miejscowość
 • miejsko - wiejskie: Busko - Zdrój Nowy Korczyn, Pacanów, Stopnica, Wiślica gminy wiejskie: Gnojno, Solec - Zdrój Tuczępy miasta: Busko - Zdrój Nowy Korczyn, Pacanów
 • w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim w gminie Busko - Zdrój W latach 1975 1998 miejscowość administracyjnie należała do
 • Czerwony szlak turystyczny Busko - Zdrój Solec - Zdrój szlak turystyczny na terenie Ponidzia. Szlak o długości 27 km. Prowadzi przez Garb Wójczańsko - Pińczowski
 • w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim w gminie Busko - Zdrój W latach 1975 1998 miejscowość administracyjnie należała do

Użytkownicy również szukali:

busko zdrój hotel,

...
...
...