Poprzednia

ⓘ Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój
                                     

ⓘ Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, graniczące z Czechami. Historycznie miejscowość znajdowała się w hrabstwie kłodzkim. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich. Według danych z 31 grudnia 2016 r. miasto miało 4745 mieszkańców.

Do 1951 r. miejscowość była siedzibą władz wiejskiej gminy Duszniki Zdrój.

                                     

1. Położenie

Centrum Dusznik-Zdrój jest położone na wysokości 537 m n.p.m. Najwyżej położoną częścią miasta jest Zieleniec, który leży na wysokości 800–960 m n.p.m.

Sąsiednie gminy: Lewin Kłodzki, gmina Szczytna. Duszniki-Zdrój graniczą z Czechami powiat Rychnov nad Kněžnou.

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.

W Dusznikach-Zdroju nie utworzono jednostek pomocniczych miasta takich jak osiedla czy dzielnice. Urzędowo ustalone zostało 6 integralnych części miasta: Dolina Strążycka, Graniczna, Kozicowa Hala, Podgórze, Wapienniki, Zieleniec. Zwyczajowo w mieście wyróżnia się także: Stare Miasto, Zdrój, Osiedle Chopina. W ramach podziału katastralnego gminy miejskiej wyróżnia się nazwane 6 obrębów ewidencyjnych: Centrum, Lasy, Podgórze, Wapienniki, Zdrój, Zieleniec.

                                     

2. Toponimia

Polską nazwę Duśniki oraz niemiecką Reinerz w książce Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa.

Do 1945 r. stosowano poprzednią niemiecką nazwę Bad Reinerz. W 1946 r. ustalono urzędowo polską nazwę Duszniki Zdrój. Nazwa miejscowości Duszniki-Zdrój pisana z łącznikiem dywizem jest nazwą urzędową, ustaloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po zasięgnięciu opinii Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych i opublikowaną w Dzienniku Ustaw. W 2004 r. Rada Języka Polskiego uchwaliła taki sposób zapisu wieloczłonowych nazw miejscowych. Forma nazwy pisana bez łącznika, tzn. "Duszniki Zdrój” jest natomiast formą potoczną. Ponadto w nazwach dwuczłonowych odmieniają się oba człony, dlatego należy odmieniać zarówno nazwę, jak i określenie Zdrój. Brak odmiany predykatu Zdrój jest często spotykanym błędem nawet wśród samorządowców i dziennikarzy.

                                     

3. Historia

Na przełomie X XI wieku w rejonie miasteczka wzniesiono drewnianą warownię, siedzibę właścicieli okolicznych dóbr, rodu Panowiców. Później drewnianą budowlę zastąpiono murowanym zamkiem z wysoką wieżą. Pierwsze wzmianki o samym mieście pochodzą z 1324 r. W 1346 r. Duszniki otrzymały prawa miejskie w wyniku lokacji na prawie niemieckim. Zyski czerpało głównie z handlu i prawa składu towarów przewożonych szlakiem z Czech na Śląsk oraz wydobyciu rud żelaza. W 1477 r. miasto zostało włączone w obręb hrabstwa kłodzkiego.

Z XV wieku pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu źródła leczniczego "Zimny Zdrój”. W okresie wojen religijnych zamek został zajęty i utrzymany przez husytów. Opuszczony w 1560 r. popadł w ruinę. Do dziś pozostały po nim resztki murów i fragment wieży. W połowie XIV wieku w Dusznikach rozwinęło się hutnictwo żelaza, złoża rud wyczerpały się jednak dość szybko. Pod koniec XVI wieku gwałtownie rozwijał się dusznicki handel oraz przemysł: tkacki i papierniczy, wzniesiono murowany kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W 1584 r. został wzniesiony ratusz, a w 1605 r. wybudowano budynek działającego do dzisiaj młyna papierniczego.

Wojna trzydziestoletnia wstrzymała rozwój miasta. Jego odrodzenie nastąpiło w drugiej połowie XVII wieku, kiedy miasto stało się ważnym ośrodkiem tkactwa, produkcji papieru i handlu suknem, a także uzdrowiskiem. 17 sierpnia 1669 r., po abdykacji w drodze do Francji, w Dusznikach zatrzymał się były król Polski Jan Kazimierz.

W 1748 przeprowadzono pierwsze badania źródeł mineralnych. Od 1769 r. Duszniki stały się oficjalnym uzdrowiskiem poprzez wpisanie "Zimnego Zdroju” na listę źródeł leczniczych ówczesnych Prus. W 1777 r. we Wrocławiu opublikowano broszurę pt. Publiczne Uwiadomienie Zdroiów Zdrowych lub wód mineralnych leczących na Śląsku w Kodowie, Reynercu, Altwasser, Szarlotenbrun, Salcbrun i Flinsbergu się znaydujących, w której zawarto informacje obejmujące m.in. wyniki przeprowadzonych analiz, skład chemiczny wód oraz medyczne ich zastosowanie. Było to dokonane przez Dawida Vogla tłumaczenie wydanej również we Wrocławiu książeczki Johanna Gotfrieda Morgenbessera, wrocławskiego lekarza i chemika. Niemiecka wersja tej publikacji nie zachowała się w publicznych zbiorach, natomiast nieliczne polskie egzemplarze znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i w Bibliotece Jagiellońskiej. Stanowią one obecnie ważne źródło do dziejów balneologii na ziemiach polskich.

W 1797 r. w prowizorycznie wzniesionej szopie w 6 wannach rozpoczęto leczenie kuracyjne w podgrzanej wodzie z "Zimnego Zdroju”. W tym samym roku odkryto "Letni Zdrój”, znany obecnie pod nazwą "Pieniawa Chopina”. Wkrótce za miastem wybudowano 1802 pawilony, pierwsze urządzenia kąpielowe, "dom towarzyski” i pierwsze zajazdy. Na początku XIX wieku Duszniki stały się jednym z najznaczniejszych uzdrowisk w regionie. W 1817 r. odkryte zostało kolejne "Źródło Ulryki”, obecnie znane jako "Jan Kazimierz”. W sierpniu 1826 r. na kurację, wraz z matką i siostrami, przybył 16-letni Fryderyk Chopin, który dał dwa koncerty. Dochód z nich przeznaczony został na utrzymanie sierot. Koncerty te uważa się za pierwsze zagraniczne występy młodego Fryderyka Chopina. W 1862 r. zostały wybudowane nowe łazienki obecnie Zakład Przyrodoleczniczy, a w 1877 r. oddano do użytku palmiarnię wraz z salą koncertową obecnie Pijalnia Zdrojowa.

W 1897 r. inne źródła podają 1896 r. w 60. rocznicę pobytu w Dusznikach Fryderyka Chopina odsłonięty został obelisk z jego wizerunkiem na medalionie z brązu, wykonanym prawdopodobnie według rzeźby Stanisława Romana Lewandowskiego.

Wybudowana w latach 1890–1905 linia kolejowa ze stacją kolejową do Kudowy przyspieszyła rozwój Dusznik-Zdroju. W pierwszym etapie uruchomiono odcinek do Szczytnej 1890, w grudniu 1902 otwarto odcinek do Dusznik, w trzecim do Kudowy-Zdroju lipiec 1905 r. Między innymi istniejące źródła zostały w latach 1909–1910 pogłębione poprzez wykonanie odwiertów.

Władze niemieckie zostały wyparte z Dusznik w 1945 r. przez oddziały 59. Armii 1 Frontu Ukraińskiego 7 lutego 1953 r. na pl. Warszawy odsłonięto Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.

Po II wojnie światowej Duszniki przyznano Polsce. Dotychczasowa ludność miasta została wysiedlona do Niemiec. Jako że Duszniki uniknęły zniszczeń wojennych, już w 1946 r. zorganizowano tu I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, a dawne pensjonaty i hotele znacjonalizowano. W latach 1958–1962 zrekonstruowano stare ujęcia wód mineralnych Pieniawa Chopina i Jan Kazimierz, wybudowano nowe oraz przeprowadzono remont kapitalny pijalni wód mineralnych. W następnych latach nadal pracowano nad nowymi odwiertami źródeł lata 1965–1973. Najgłębszy dotychczas odwiert tzw. Nr 39 został wykonany w 1993 i ma głębokość 180 metrów. W mieście działałyniewielkie zakłady przemysłu chemicznego i szklarskiego oraz Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej "Polmo".

W 1968 r. w starym młynie papierniczym powstało Muzeum Papiernictwa gromadzące eksponaty dotyczące historii papiernictwa i rozwoju przemysłu papierniczego. W 1971 r. uruchomiono czerpalnię papieru, gdzie do tej pory odbywa się produkcja papieru metodami tradycyjnymi.

W 1998 r. Duszniki zniszczone były przez powódź. Szczególnie ucierpiała część zdrojowa z zabytkowym Parkiem Zdrojowym. Obecnie skutki powodzi zostały usunięte, a muzeum papiernictwa, park i położony w nim Dworek Chopina są starannie odnowione. W parku przebudowano grającą, kolorową fontannę czynną w soboty i niedziele po zmroku, a nad potokiem zrekonstruowano w 1999 r. zadaszone mostki wykonane według dawnych zdjęć.                                     

4. Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • kościół ewangelicki, ob. polskokatolicki, parafialny pw. MB Różańcowej, ul. Słowackiego, z l. 1845-46
 • park zdrojowy, z pocz. XIX w., zmiany w drugiej połowy XIX w.
 • kaplica pustelnika, z XVIII w., dawna kaplica Świętej Trójcy – pierwotnie pustelnia, później zamieniona na kaplicę nagrobną rodu Fraise, przez pewien czas Muzeum Festiwali Chopinowskich
 • Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina tzw. Dworek Chopina, w parku zdrojowym, z XIX w., drewniany dworek wybudowany w latach 1802–1805 jako "dom towarzyski”. W 1826 koncertował w nim Fryderyk Chopin. Obecnie odbywają się w nim liczne koncerty fortepianowe, przedstawienia teatralne i koncerty zdrojowe, a także Festiwal Chopinowski.
 • kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła, z XVII w., ul. Kłodzka 13, renesansowo-barokowy kościół z bogatym wystrojem wnętrz i unikatową amboną w kształcie wieloryba
 • miasto
 • kaplica na Górze Pustelnika, z XVIII w.
 • dom, Rynek 9, z XVII w.
 • zabytki przy rynku
 • dom, Rynek 5, z XVIII w., XX w.
 • dom, Rynek 3, z drugiej połowy XIX w.
 • ratusz, dawniej kamienica mieszkalna, z XVI w., XIX w., Rynek 6
 • dom, Rynek 10/11, z drugiej połowy XVIII w.
 • dom, w którym gościł król Polski Jan II Kazimierz Waza, Rynek 1, z XVII w., XX w.
 • otoczenie młyna.
 • dom, ul. Świerczewskiego 6, z k. XIX w.
 • dom, ul. Kłodzka 12, z XVII-XX w.
 • młyn – papiernia, drewn., z 1605 r., 1709, XX w., obecnie Muzeum Papiernictwa pomnik historii
 • dom, ul. Świerczewskiego 3, z 3 ćw. XIX w.
 • gospoda, ob. dom, ul. Słowackiego 2, z 1598 r., XIX w.–XX w.
 • kuźnia, nad rzeką Bystrzycą, z XVII w.
 • dom, ul. Krakowska 12, z 1910 r.
 • dom, ul. Kłodzka 2, z XVIII w., XIX w., XX w.
 • dawna Willa Schmidt, ob. Hotel Fryderyk, ul. Wojska Polskiego 10, z 1862 r.,
 • pensjonat "Słoneczna”, ul. Krakowska 6, z lat 1900–1910
 • dom, pl. Warszawy 4, z 1715 r., XIX w./XX w.
 • dom, ul. Słowackiego 1, z 1900 r.
 • szpital, ul. Sprzymierzonych 11, z 1891 r.

Inne zabytki:

 • renesansowy rynek,
 • niemiecka tablica upamiętniająca pobyt króla Jana Kazimierza,
 • figura wotywna Matki Bożej z Dzieciątkiem w rynku – postawiona w 1725 r. jako dar wotywny za uratowanie miasta od zarazy,
 • eklektyczna stacja meteo w części zdrojowej,
 • pomnik upamiętniający Ludwika Zamehofa przy ul. Zdrojowej,
 • obelisk z popiersiem Chopina – ufundowany w 1897 przez Wiktora Magnusa, z zawodu leśnika, rozmiłowanego w muzyce Chopina. Diorytowy głaz dwumetrowej wysokości z brązowym medalionem przedstawiającym popiersie artysty i podpisem w języku łacińskim "Fryderykowi Chopinowi, który w Dusznikach w 1826 r. swą sztuką prawdziwą i wysoką kulturą szlachetny duszy charakter w zaraniu młodości okazał, pomnik ten ku wiecznej rzeczy pamięci za pozwoleniem władz miejskich Polak Polakowi wystawił”,
 • klasztor franciszkański – 1925–1926 jako klasztor i jednocześnie dom wypoczynkowy dla braci z całej prowincji śląskiej,
 • ruiny zamku Homole.
 • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak zwany kościół zdrojowy,
                                     

5. Demografia

Według danych z 31 grudnia 2016 r. gmina miejska miała 4745 mieszkańców, co stanowiło 2.9% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 213.0 osoby na km².

Dane z 31 grudnia 2016 r.:

Piramida wieku mieszkańców Dusznik-Zdroju w 2014 r.

                                     

6. Gospodarka

Głównie turystyka; całoroczna baza uzdrowiskowa i turystyczna. Także pijalnia wód mineralnych, papiernia, stacja kolejowa. Drobny przemysł, Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, papier czerpany metodą ręczną.

Uzdrowisko od 1769 r. Wody mineralne to szczawy alkaliczne i żelaziste. Leczenie uzdrowiskowe jest bodźcowe, to znaczy uruchamia rezerwy, zmusza organizm do wysiłku, mobilizuje system obronny. Duszniki mają silnie bodźcowy klimat mocno pobudzający produkcję czerwonych ciałek krwi. Balneo- i fizykoterapią leczy się schorzenia kardiologiczne i gastrologiczne. Duszniki słyną również z kąpieli igliwiowych. Kąpiele borowinowe pomagają na kobiece dolegliwości, łącznie z niepłodnością.

W Dusznikach znajduje się również Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy z nowoczesnym sprzętem.

Duszniki posiadają połączenie kolejowe z Kłodzkiem linia otwarta na początku grudnia 1902 i Kudową-Zdrojem linia otwarta 10 lipca 1905.

                                     

7. Turystyka

Ważną atrakcją Dusznik-Zdroju jest odbywający się corocznie z początkiem sierpnia Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju. Na terenie gminy znajduje się ośrodek biathlonowy Centrum Polskiego Biathlonu Jamrozowa Polana. W pobliżu miasta unikatowy rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem z roślinnością typową dla tundry. Doskonały punkt wypadowy dla wycieczek w Góry Stołowe, na Szczeliniec Wielki, w Góry Orlickie oraz Góry Bystrzyckie, do rezerwatu Błędne Skały oraz Wambierzyc.

                                     

7.1. Turystyka Szlaki turystyczne

 • Karłów – Narożnik – Kopa Śmierci – Skały Puchacza – Łężyce – Duszniki-Zdrój – Schronisko PTTK "Pod Muflonem” – Biesiec – Schronisko PTTK "Jagodna” Przełęcz Spalona
 • Kudowa-Zdrój – Dańczów – Przełęcz Lewińska – Grodczyn – Duszniki-Zdrój – Droga Sudecka – Zieleniec – Lasówka – Schronisko PTTK "Jagodna” Przełęcz Spalona – Ponikwa – Długopole-Zdrój Główny Szlak Sudecki
 • droga Szklary-Samborowice – Jagielno – Przeworno – Gromnik – Biały Kościół – Żelowice – Ostra Góra – Niemcza – Gilów – Piława Dolna – Góra Parkowa – Bielawa – Kalenica – Nowa Ruda – Przełęcz pod Krępcem – Tłumaczów – Radków – Skalne Wrota – Pasterka – Przełęcz między Szczelińcem Wlk. a Szczelińcem Małym – Karłów – Lisia Przełęcz – Białe Skały – Skalne Grzyby – Batorów – Skała Józefa – Złotno – Duszniki-Zdrój – Schronisko PTTK "Pod Muflonem” – Stare Bobrowniki – Nowe Bobrowniki – Szczytna – Zamek Leśna – Polanica-Zdrój – Przełęcz Sokołowska – Łomnicka Równia – Huta – Bystrzyca Kłodzka – Igliczna – Międzygórze – Przełęcz Puchacza


                                     

8. Sport

 • Duszniki Arena – jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków sportów zimowych w Polsce, będąc także jedynym w pełni profesjonalnym obiektem biatlonowym.
                                     

9. Administracja i samorząd

Duszniki-Zdrój mają status gminy miejskiej. Mieszkańcy wybierają do swojej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 15 radnych. Organem wykonawczym władz jest Burmistrz Dusznik-Zdroju. Siedzibą władz miasta jest ratusz, znajdujący się na rynku.

                                     

10. Wspólnoty wyznaniowe

 • Kościół rzymskokatolicki
 • parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Leonarda
 • Kościół polskokatolicki
 • parafia Matki Bożej Różańcowej
 • Świadkowie Jehowy
 • zbór Szczytna-Duszniki Sala Królestwa ul. Słowackiego 2 lok. 1C
                                     

11. Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Sedloňov
 • Hoya
 • Trzcianka
 • Bad Sulza
 • Nové Město nad Metují
 • Orlické Záhoří
 • Deštné v Orlických horách
 • Olešnice v Orlických horách
 • Audun-le-Tiche
                                     
 • zdobył Mateusz Janik. Duszniki - Zdrój 02 września 2017 roku, godz. 19: 45 Duszniki - Zdrój 02 września 2017 roku, godz. 20: 15 Duszniki - Zdrój 03 września 2017
 • Kostrzynie nad Odrą, Muzeum Papiernictwa, Duszniki - Zdrój 2008, ISBN 978 - 83 - 60990 - 05 - 6 Młyn papierniczy w Dusznikach - Zdroju współautor, Wydawnictwo ZET, Wrocław
 • poprzedniczka, zachodnią część ziemi kłodzkiej Polanicę - Zdrój Duszniki - Zdrój Kudowę - Zdrój Szczytną, Lewin Kłodzki Od marca 2012 jej wydawcą jest
 • Przemyślu, zm. 29 stycznia 2016 w Dusznikach - Zdroju polski piłkarz. Bronił barw następujących klubów: Pogoń Duszniki - Zdrój Ślęza Wrocław, Odra Wrocław
 • autobusową. 15 grudnia 2013 zakończono remont torowiska na odcinku Duszniki - Zdrój - Kudowa i pociągi powróciły na swoją regularną trasę a prędkość szlakowa
 • Pomnik Fryderyka Chopina w Dusznikach - Zdroju pomnik polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina znajdujący się w Parku Zdrojowym, przed południowym
 • był rozgrywany od 7 do 9 września 2017 roku. Bazą rajdu było miasto Duszniki - Zdrój Była to czwarta runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w roku
 • rozgrywany od 6 do 8 października 2016 roku. Bazą rajdu było miasto Duszniki - Zdrój Była to czwarta runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w roku

Użytkownicy również szukali:

duszniki zdrój hotel, duszniki zdrój mapa, duszniki zdrój noclegi, duszniki zdrój zieleniec,

...
...
...