Poprzednia

ⓘ Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola)
Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola)
                                     

ⓘ Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola)

Kościół św. Karola Boromeusza – kościół znajdujący się przy ul. Chłodnej 21 na warszawskim Mirowie. Wybudowany w latach 1841–1849 w stylu neorenesansowym według projektu Henryka Marconiego.

                                     

1. Historia

Miejscowa parafia jest czwartą z kolei po kościele NMP na Nowym Mieście, katedrze św. Jana i kościele św. Krzyża parafią katolicką w Warszawie. Jej pierwszą siedzibą był kościół św. Andrzeja na placu Teatralnym, stąd też św. Andrzej pozostaje nadal jej patronem. Po 1815 przeniesiono ją do kościoła św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej, by ostatecznie znaleźć siedzibę w nowym kościele zbudowanym w miejscu istniejącego tu w latach 1820–1840 placu Pod Lwem.

Kościół, ufundowany przez księżniczkę Klementynę z Sanguszków Małachowską, właścicielkę dóbr lubartowskich, która przeznaczyła na ten cel 200 000 złp, wzniesiony został u zbiegu ulic Chłodnej i Elektoralnej na terenie placu Pod Lwem, na zakończeniu Osi Saskiej. Kamień węgielny położono 18 sierpnia 1841 roku. Po śmierci Klementyny Małachowskiej w Paryżu 26 grudnia 1841, chwilowo przerwano prace przy budowie. Wtedy rząd postanowił przeznaczyć na budowę początkowo 150 000 złp i powtórnie 117 738 gr. w październiku 1847. Wzorowany na rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore, bazylice św. Pawła za Murami, a wnętrze na kościele Notre-Dame-de-Lorette w Paryżu. Zbudowany został na planie krzyża łacińskiego; trójnawowy, płaski strop kasetonowy oparty na żeliwnych kolumnach korynckich. Wezwanie jest przypuszczalnie związane z ożywieniem kultu św. Karola Boromeusza w czasach rządów arcybiskupa paryskiego hrabiego de Quélena, który w okresie Restauracji Burbonów popularyzował architekturę wczesnochrześcijańską oraz idee monarchistyczne za nim członek komitetu budowy kościoła biskup Tadeusz Łubieński.

Fasada flankowana dwiema wieżami, poprzedzona trójarkadowym przedsionkiem. Na fasadzie figury apostołów Piotra i Pawła. Fasadę wieńczy fronton z tympanonem, przedstawiającym patrona kościoła, Carlo Borromiego, udzielającego sakramentu Komunii mieszkańcom Mediolanu w czasie epidemii dżumy w 1567 r. Schody przed głównym wejściem od zachodu ozdobione rzeźbami autorstwa Ludwika Kauffmanna i Pawła Malińskiego wykonanymi w latach 1841-1849 i przedstawiającymi Ojców Kościoła, świętych Augustyna, Ambrożego, Grzegorza i Hieronima oraz apostołów Piotra i Pawła. Kauffmann stworzył także płaskorzeźbę zdobiącą fronton budowli.

Współczesny wydarzeniom autor, powołany w przypisach Julian Bartoszewicz, tak opisuje wystrój kościoła pisownia oryginalna z pominięciem kreskowanego é:

A dalej tak opisuje konsekrację kościoła:

W bocznych elewacjach znajdują się zewnętrzne nisze z rzeźbami polskich świętych i błogosławionych.

Przed głównym wejściem figura Matki Boskiej Łaskawej, według projektu Andrzeja Pruszyńskiego, odlana w brązie.

Pierwszym proboszczem został ks. Tomasz Chmielewski biskup tytularny Gratianopolis oraz sufragan archidiecezji warszawskiej zmarł w trakcie budowy kościoła w lipcu 1844. Po jego śmierci parafią rządzili administratorzy. Pierwszym był ks. Jakub Szarkiewicz, profesor byłego uniwersytetu i akademii duchownej, kanonik metropolitalny, który zmarł także w czasie budowy 30 września 1846. Po nim administratorem został ks. Marcin Zarzecki i jemu, zgodnie z ceremoniałem rzymskim, biskup Łubieński przekazał w dniu konsekracji klucze do kościoła.

Kościół wspominany w XIX-wiecznych dziennikach podróży ul. Chłodna była główną arterią wylotową Warszawy. Restaurowany był w latach 1854, 1870 i 1886.

W okresie okupacji wokół kościoła istniał tymczasowy cmentarz.

Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy wysadzili prezbiterium i kaplice boczne kościoła. Został on odbudowany po wojnie. W prezbiterium zawieszono XVII-wieczny obraz "Męczeństwo św. Andrzeja” autorstwa śląskiego artysty Michaela Willmana.

Użytkownicy również szukali:

parafia karola boromeusza warszawa kancelaria, parafia św karola boromeusza warszawa - las,

...
...
...