Poprzednia

ⓘ Prawo telekomunikacyjne                                     

ⓘ Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne – polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w innych ustawach.

                                     

1. Cel i zakres ustawy

Celem ustawy jest stworzenie warunków dla:

 • zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych
 • zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi;
 • zapewnienia neutralności technologicznej.
 • rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych;

Ustawa określa:

 • warunki świadczenia usługi powszechnej;
 • warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych;
 • warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych;
 • prawa i obowiązki użytkowników i użytkowników urządzeń radiowych;
 • warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
 • warunki ochrony użytkowników usług;
 • wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;
 • funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.
 • warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących;
 • zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;
                                     

2. Znaczenie ustawy

Ustawa wdraża pakiet dyrektyw Wspólnot Europejskich stanowiących unijne ramy prawne sieci i usług łączności elektronicznej ich wykaz zmieszczono również w tekście Ustawy:

1) dyrektywa 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002;

2) dyrektywa 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usługi łączności elektronicznej Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002;

3) dyrektywa 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002;

4) dyrektywa 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002;

5) dyrektywa 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.2002;

6) dyrektywa 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej Dz. Urz. WE L 249 z 17.09.2002;

7) dyrektywa 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/UE Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62;

8) dyrektywa 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej Dz. Urz. L 139 z 23.05.89.

Ustawa tworzy również wyspecjalizowany urząd administracji rządowej zajmujący się sprawami telekomunikacji – Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Prawo telekomunikacyjne wchodzi w skład prawa nowych technologii.

                                     

3. Historia

Historyczna lista aktów prawnych tworzących prawo telekomunikacyjne w Polsce dekrety, ustawy i ważniejsze zmiany:

 • nowelizacja z 1995 r. Dz.U. z 1995 r. nr 60, poz. 310
 • nowelizacja z 1998 r. Dz.U. z 1998 r. nr 150, poz. 984
 • Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Dz.U. z 1918 r. nr 1, poz. 1
 • Dekret o utworzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów Dz.U. z 1919 r. nr 13, poz. 142
 • Dekret o tymczasowych przepisach pocztowych Dz.U. z 1919 r. nr 17, poz. 222
 • Ustawa z 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie Dz.U. z 1924 r. nr 58, poz. 584
 • Ustawa z 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu Dz.U. z 1919 r. nr 44, poz. 310
 • Ustawa z 23 listopada 1990 r. o łączności z 1990 r. – wielokrotnie nowelizowana Dz.U. z 1990 r. nr 86, poz. 504, m.in.
 • Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o łączności Dz.U. z 1961 r. nr 8, poz. 48
 • Dekret z 11 marca 1955 r. o łączności Dz.U. z 1955 r. nr 12, poz. 71
 • Ustawa z 15 stycznia 1984 r. o łączności Dz.U. z 1984 r. nr 54, poz. 275
 • Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – obowiązująca, wielokrotnie nowelizowana Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800
 • Ustawa z 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne – wielokrotnie nowelizowana Dz.U. z 2000 r. nr 73, poz. 852.


                                     

4. Inne ustawy

 • prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi;
 • Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 określająca
 • zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej;
 • zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Dz.U. z 2016 r. poz. 649 określająca
 • obowiązki nadawców: Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat S.A., TVN S.A., Polskich Mediów S.A., Telewizji Puls Sp. z o.o., rozpowszechniających w dniu wejścia w życie ustawy program telewizyjny w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, oraz ministra właściwego do spraw łączności – w zakresie kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej.
 • sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej;
 • obowiązki operatora multipleksu i operatora multipleksu II;
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →