Poprzednia

ⓘ Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uroczysko Buczyna”
                                     

ⓘ Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uroczysko Buczyna”

Uroczysko Buczyna – zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony na granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej. Ma powierzchnię 65.32 ha. Uroczysko Buczyna jest częścią leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Porośnięty jest kwaśną buczyną niżową i związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt oraz z pomnikowymi okazami drzew. Występują tu rzadkie w skali kraju gatunki: czartawa drobna, gruszyczka mniejsza, gwiazdnica bagienna, nerecznica grzebieniasta, rdestnica pływająca, wiąz szypułkowy, zachyłka oszczepowata, cienistka trójkątna oraz pływacz – roślina mięsożerna.

Leży w zlewni rzeki Kłodnicy. Przez jego tereny przechodzi zielony szlak turystyczny Szlak Dwudziestopięciolecia PTTK. Uroczysko Buczyna leży w obrębie nadleśnictwa Katowice.

                                     

1. Flora

 • Jeżyna gruczołowata Rubus hirtus
 • Czartawa drobna Circaea alpina
 • Sosna zwyczajna Pinus sylvestris
 • Turzyca rzadkokłosa Carex ramota
 • Rzęsa drobna Lemna minor
 • Brzoza omszona Betula pubescens
 • Gwiazdnica bagienna Stellaria uliginosa
 • Możylinek trójnerwowy Moehringia trinervia
 • Jastrzębiec gładki Hieracium laevigatum
 • Modrzew europejski Larix decidua
 • Czworolist pospolity Paris quadrifolia
 • Topola balsamiczna Populus balsaminifera
 • Jastrzębiec leśny Hieracium murorum
 • Konyza kanadyjska Conyza canadensis
 • Mietlica psia Agrostis canina
 • Gruszyczka jednostronna Orthilia secunda
 • Ligustr pospolity Ligustrum vulgare
 • Fiołek leśny Viola reichenbachiana
 • Jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum
 • Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna
 • Jarząb pospolity Sorbus aucuparia
 • Wiechlina łąkowa Poa pratensis
 • Sitowie leśne Scirpus sylvaticus
 • Turzyca długokłosa Carex elongata
 • Pięciornik kurze ziele Potentilla erecta
 • Orlica pospolita Pteridium aquilinum
 • Jesion wyniosły Fraxinus excelsior
 • Bez czarny Sambucus nigra
 • Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata
 • Wrzos pospolity Calluna vulgaris
 • Trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa
 • Kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum
 • Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas
 • Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere
 • Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
 • Czartawa pospolita Circaea lutetiana
 • Nawłoć pospolita Solidago virgaurea
 • Skrzyp leśny Equisetum sylvaticum
 • Perłówka zwisła Melica nutans
 • Rzeżucha gorzka Cardamine amara
 • Świerk pospolity Picea abies
 • Topola osika Populus tremula
 • Wierzba iwa Salix caprea
 • Dąb bezszypułkowy Quercus petraea
 • Kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea
 • Wiechlina roczna Poa annua
 • Podbiał pospolity Tussilago farfara
 • Gruszyczka mniejsza Pyrola minor
 • Jaskier ostry Ranunculus acris
 • Cienistka trójkątna Gymnocarpium dryopteris
 • Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare
 • Klon jawor Acer pseudoplatanus
 • Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris
 • Jaskier płomiennik Ranunculus flammula
 • Borówka czarna Vaccinium myrtillus
 • Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium
 • Wietlica samicza Athyrium filix-femina
 • Olsza czarna Alnus glutinosa
 • Lipa drobnolistna Tilia cordata
 • Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
 • Pływacz Utricularia sp.
 • Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica
 • Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans
 • Kalina koralowa Viburnum opulus
 • Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium
 • Trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens
 • Borówka brusznica Vaccinium vitis- idaea
 • Gorysz błotny Peucedanum palustre
 • Trzęślica modra Molinia caerulea
 • Poziewnik dwudzielny Galeopsis bifida
 • Poziewnik pstry Galeopsis speciosa
 • Sit rozpierzchły Juncus effusus
 • Gajowiec żółty Galeobdolon luteum
 • Podagrycznik pospolity Aegopodoium podagraria
 • Mietlica pospolita Agrostis capillaris
 • Kłosówka miękka Holcus mollis
 • Trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa
 • Czyściec leśny Stachys sylvatica
 • Rzeżusznik Hallera Cardaminopsis halleri
 • Wierzba szara Salix cinerea
 • Zawilec gajowy Anemone nemorosa
 • Sałatnik leśny Mycelis muralis
 • Jastrzębiec Lachenala Hieracium lachenali
 • Kupkówka pospolita Dactylis glomerata
 • Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios
 • Zachyłka oszczepowata Phygopteris connectilis
 • Tojeść gajowa Lysimachia nemorum
 • Lnica pospolita Linaria vulgaris
 • Nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana
 • Grab pospolity Carpinus betulus
 • Uczep trójlistkowy Bidens tripartita
 • Poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit
 • Rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper
 • Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica
 • Turzyca zajęcza Carex ovalis
 • Nawłoć późna Solidago gigantea
 • Komonica błotna Lotus uliginosus
 • Buk pospolity Fagus sylvatica
 • Kosmatka owłosiona Luzula pilosa
 • Skrzyp błotny Equisetum palustre
 • Czeremcha amerykańska Padus serotina
 • Mietlica olbrzymia Agrostis gigantea
 • Jeżyna fałdowana Rubus plicatus
 • Dzwonek rozpierzchły Campanula patula
 • Trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea
 • Turzyca leśna Carex sylvatica
 • Poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens
 • Wiąz szypułkowy Ulmus laevis
 • Wiechlina gajowa Poa nemoralis
 • Manna mielec Glyceria maxima
 • Ostrożeń błotny Cirsium palustre
 • Kłosówka wełnista Holcus lanatus
 • Jaskier rozłogowy Ranunculus repens
 • Turzyca palczasta Carex digitata
 • Manna jadalna Glyceria fluitans
 • Malina właściwa Rubus idaeus
 • Śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa
 • Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum
 • Przytulia błotna Galium palustre
 • Dąb czerwony Quercus rubra
 • Psianka słodkogórz Solanum dulcamara
 • Kostrzewa czerwona Festuca rubra
 • Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa
 • Turzyca drżączkowata Carex brizoides
 • Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera
 • Świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum
 • Szczawik zajęczy Oxalis acetosella
 • Brzoza brodawkowata Betula pendula
 • Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys
 • Tojeść rozesłana Lysimachia nummularia
 • Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum
 • Kruszyna pospolita Frangula alnus
 • Dąb szypułkowy Quercus robur
 • Dzięgiel leśny Angelica sylvestris
 • Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium
 • Prosownica rozpierzchła Milium effusum
 • Rdestnica pływająca Potamogeton natans
 • Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
 • Starzec jajowaty Senecio ovatus
 • Dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum
 • Karbieniec pospolity Lycopus europaeus
                                     

2. Fauna

 • Sójka Garrulus glandarius
 • Dzięciołek Dendrocopos minor
 • Grzywacz Columba palumbus
 • Dzięcioł średni Dendrocopos medius
 • Zając szarak Lepus capensis
 • Śpiewak Turdus philomelos
 • Żaba wodna Rana esculenta
 • Rudzik Erithacus rubecula
 • Sosnówka Parus ater
 • Krogulec Accipiter nisus
 • Dudek Upupa epops
 • Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
 • Dzięcioł duży Dendrocopos major
 • Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus
 • Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
 • Muchołówka szara Muscicapa striata
 • Czapla siwa Ardea cinerea
 • Cierniówka Sylvia communis
 • Sarna capreolus
 • Modraszka Parus caeruleus
 • Puszczyk Strix aluco
 • Pleszka phoenicurus
 • Żaba trawna Rana temporaria
 • Jeż wschodni Erinaceus concolor
 • Krzyżówka Anas platyrhynchos
 • Padalec Anguis fragilis
 • Szpak Sturnus vulgaris
 • Dzik Sus scrofa
 • Ryjówka aksamitna Sorex araneus
 • Czyż Carduelis spinus
 • Czeczotka Carduelis flammea
 • Gil pyrrhula
 • Lis vulpes
 • Jer Fringilla montifringilla
 • Świstunka Phylloscopus sibilatrix
 • Jeleń Cervus elaphus
 • Piecuszek Phylloscopus trochilus
 • Kapturka Sylvia atricapilla
 • Nornica ruda Clethrionomys glareolus
 • Kos Turdus merula
 • Łasica Mustela nivalis
 • Słonka Scolopax rusticola
 • Kukułka Cuculus canorus
 • Pokrzywnica Prunella modularis
 • Siniak Columba oenas
 • Czarnogłówka Parus montanus
 • Dzwoniec Carduelis chloris
 • Pierwiosnek Phylloscopus collybita
 • Jemiołuszka Bombycilla garrulus
 • Ropucha szara bufo
 • Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
 • Świergotek drzewny Anthus trivialis
 • Dzięcioł czarny Dryocopus martius
 • Kwiczoł Turdus pilaris
 • Sikora uboga Parus palustris
 • Piegża Sylvia curruca
 • Kowalik Sitta europaea
 • Cyraneczka Anas crecca
 • Nietoperze Chiroptera sp.
 • Jarzębatka Sylvia nisoria
 • Wilga oriolus
 • Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
 • Gajówka Sylvia borin
 • Jastrząb Accipiter gentilis
 • Kuna Martes sp.
 • Szczygieł carduelis
 • Kruk Corvus corax
 • Strzyżyk troglodytes
 • Raniuszek Aegithalos c. caudatus
 • Droździk Turdus italicus
 • Myszołów buteo
 • Grubodziób coccothraustes
 • Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
 • Zięba Fringilla coelebs
 • Bogatka Parus major
 • Zaganiacz Hippolais icterina
 • Gąsiorek Lanius collurio

Użytkownicy również szukali:

uroczysko buczyna parking, uroczysko buczyna, uroczysko świętochłowice,

...
...
...