Poprzednia

ⓘ Infrastruktura społeczna
                                     

ⓘ Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna – urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych.

Przykładowo:

  • obiekty kulturalne
  • szpitale
  • domy pomocy społecznej
  • szkoły, przedszkola
  • sanatoria
  • obiekty sportowe stadiony, hale widowiskowo-sportowe

Jest to zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. W polityce społecznej występuje w dwóch układach: w roli instytucjonalnej i funkcjonalnej.

Infrastruktura społeczna obejmuje usługi w zakresie prawa, bezpieczeństwa, oświaty i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia itp.

Infrastruktura społeczna ma duże znaczenie w rozwoju edukacji. Rozbudowa szkół ma ogromne znaczenie. Np. w latach 60. nastąpił rozwój szkół zawodowych: średnich i zasadniczych, co stanowiło czynnik dynamizujący gospodarkę. Ważne jest istnienie szkół na wsi. Dzięki temu start życiowy młodzieży wiejskiej może być równoważny ze startem młodzieży miejskiej.