Poprzednia

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
                                     

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie – polska publiczna uczelnia zawodowa w Głogowie.

Szkoła została założona 22 czerwca 2004 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z siedzibą. Jest trzecią uczelnią tego typu w województwie dolnośląskim.

W 2013 roku w rankingu 12000 uczelni ze świata szkoła zajęła 167 miejsce od końca.

                                     

1. Historia

Mimo długiej tradycji szkolnictwa w Głogowie aż do początku XXI wieku Głogów nie posiadał wyższej uczelni. Przełomem było dopiero powołanie z inicjatywy ówczesnych władz powiatu głogowskiego, gminy miejskiej Głogów przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 22 czerwca 2004 roku. Pierwszy rok na tej uczelni zainaugurowało 130 studentów w trybie dziennym i 11 na płatnych studiach zaocznych. Uczelnia oferowała w tym czasie studia licencjackie na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz finanse i bankowość.

                                     

2. Program dydaktyczny

W PWSZ w Głogowie kształci się ok. 800 studentów. PWSZ w Głogowie prowadzi studia stacjonarne bezpłatne oraz zaoczne płatne na sześciu kierunkach 16 specjalnościach, trwające od 3 do 3.5 roku, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera.

 • ekonomia
 • Instytut Ekonomiczny
 • kulturoznawstwo
 • grafika
 • pedagogika
 • Instytut Humanistyczny
 • metalurgia
 • Instytut Politechniczny
 • automatyka i robotyka
                                     

3. Instytuty

W skład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wchodzą trzy instytuty i pięć jednostek ogólnouczelnianych, w tym biblioteka:

 • Instytut Medyczny
 • Instytut Politechniczny
 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Ekonomiczny
                                     

4. Kampusy i budynki uczelniane

Uczelnia dysponuje dwoma zabytkowymi budynkami o łącznej powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych do 1945 r. szpital miejski, do 2004 r. szkoła specjalna, które przeszły gruntowny remont i modernizację, zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Baza uczelni to: 3 aule wyposażone w multimedia, 46 sal dydaktycznych, w tym 4 pracownie informatyczne, laboratoria chemiczne, fizyczne oraz pracownie automatyków i robo tyków, bibliotek, pokoje gościnne, punkty kser oraz sklepik i bar. Ponadto studenci i pracownicy mają do dyspozycji boisko trawiaste oraz kort tenisowy.

                                     

5. Współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie realizuje programy Erasmus i Erasmus+, w ramach których współpracuje z uczelniami Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Chorwacji, Grecji i Włoszech. Programy te umożliwiają studentom realizowanie części programu studiów w europejskich uczelniach, a także odbywanie praktyk i staży zawodowych za granicą. Ponadto PWSZ w Głogowie zawarła porozumienia o współpracy z następującymi polskimi uczelniami:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Zielonogórski;
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej;

Zgodnie z treścią porozumień, uczelnie umożliwią studentom głogowskiej PWSZ kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej do poziomu magisterskiego. Ponadto, na mocy obustronnego porozumienia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i PWSZ udostępniają na równych prawach zbiory biblioteczne zgromadzone w PWSZ i punkcie bibliotecznym UE w Głogowie swoim studentom.